SearchSr
3 December 2021
Comments
Interviews

Gheorghe Russu

Vice-director, The Center for Combating Economic Crimes and Corruption

Parties-Phantoms, Parties - State Institutions, Parties - State Enterprises

Ion PREAŞCĂ

20 parties have registered in the current election campaign. Many people say it is a too big number for such a small country as Moldova. At the same time, much more parties could take part in the election campaign.

Last week illustrated
80_4e23fe6caf093
80_4e23fe72edacf
125_4e23fe64aeac9

Activists launch Moldova’s first ‘Space Camp’ © Susan Coughtrie

ISHIKAWA TAKUBOKU

22 April 2012, 17:03

Poet japonez intrat în istoria poporului „veşnic tânăr”, ca un rebel plin de zbucium şi mereu îndrăgostit de natură, de frumos. A lăsat posterităţii o poezie pornită din cele mai acute probleme ale timpului său şi îmbrăcată într-o formă artistică adusă la strălucire de perlă. Versuri: „Râvnă” (1905), „Fir de nisip” (1910), „Fluier şi fluierat” (1911). Proze: „Destinul talentului” (1906), „Grupul nostru şi el” (1912).

 

*

Acolo unde a căzut lacrima,

Umed e bobul

Din fire de nisip.

Ce grea te-ai făcut,

Lacrimă!

 

*

De o sută de ori

Pe nisipul litoralului

Cuvântul „Măreţie”.

Şi gândul la moarte gonind,

Din nou am mers spre casă.

*

Când ca un oaspete rar,

În inimă

Liniştea vine,

Ascult

Cum viaţa-n ceasornic se zbate.

 

*

Nu ştiu de ce,

Tot visam

Să plec cu trenul undeva.

Şi-am coborât.

Dar încotro s-o apuc?

 

*

Şi mă scufund

Într-un morman de zăpadă moale.

Cu faţa în flăcări...

O astfel de dragoste

Vreau s-o trăiesc!

 

*

Aidoma unui dragon

Pe cerul pustiu dansează

Fumul,

Pornind în depărtări...

Nu mă mai satur să-l admir.

 

*

Ce frumos râde

Acest tânăr!

Dacă ar muri,

Întreaga lume

Ar fi puţin întristată.

 

 

*

Simplu, fără de nici un scop,

Să fugi!

Până ţi s-ar tăia respiraţia,

Să fugi

Pe iarba moale din luncă.

 

*

O, prieten al meu,

Pe sărac să nu-l dojeneşti,

Când pare-a fi nenorocit.

Flămând, el

Se aseamănă cu mine.

 

*

În inima fiecărui om,

Dacă

E cu adevărat

Un om –

Geme un deţinut.

 

 *

Dacă m-ar întreba cineva:

„Ce e amărăciunea?”

I-aş răspunde:

„E gustul dragostei...”

Vai, ce devreme am cunoscut-o.

 

 

 

*

Câmpiile-şi vând.

Şi casele-şi vând.

Şi beau vinul cu patimă...

Aşa pier oamenii satului meu.

Dar inima-mi tinde spre dânşii...

 

*

„O să te lovesc!” – îmi ţipa.

Eu răspundeam:

„Loveşte!”

O, de-aş deveni din nou acelaşi,

Ca în anii de demult.

 

*

„Fie, fie

Ce-o fi!”

Acesta

Sânt acum.

Şi mă apucă groaza...

 

*

Precum trenul

Taie câmpia

Pustiită în toamnă.

Nenorocirea-şi taie astfel

Drum prin inima mea.

 

*

Plângând,

Eu discutam cu Dumnezeu.

O, visu-acest!

L-am văzut într-o dimineaţă,

Acum patru zile.

 

*

„Acesta-i destinul meu.

A venit.

Toată povara-i s-a lăsat peste mine”,

M-am gândit, trezit în miez de noapte.

Ce greu mă apăsa plapuma.

 

*

Când ridic cocoşul armei,

Când ţintesc,

O, atunci

Nu-l mai cunosc pe Dumnezeu!

O, nu mai ştiu de Dumnezeu!

 


Readers' comments
Recent comments:
There are no comments on this story.
You have to be signed in to leave comments.
T