CăutareSr
22 ianuarie 2022
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
6 rezultate găsite. Afisare rezultate de la 1 până la 6.
gheorghe1:

Stimate Gheorghe este legal formarea fondurilor de clasa si fondurilor de scoala prin care elevii sint obligati sa plateasca lunar cite 10 lei de fiecare fond,si daca e incalcare,cine trebuie sa ia masuri? Ma refer la liceul din Falesti

Gheorghe Russu :
Examinând cadrul legal de funcţionare a asociaţiilor părinteşti, create în cadrul instituţiilor de învăţământ de stat de toate nivelurile, s-a stabilit că, o mică parte din aceştia funcţionează fiind înregistraţi în Camera Înregistrării de Stat sub formă de asociaţii obşteşti, în corespundere cu prevederile statutului elaborat la acest capitol, consideraţi non-profit, dispunând de conturile bancare şi evidenţă contabilă, fiind scutiţi în temeiul art. 52 Cod fiscal de la plata impozitului de venit, mijloacele băneşti acumulate de la membri fiind destinate şi utilizate în scopul dezvoltării bazei tehnico-materiale a instituţiei susţinute, majorării nivelului salarizării corpului didactic, desfăşurării activităţilor suplimentare în vederea dezvoltării multilaterale a copiilor etc.

În activităţile desfăşurate de către asociaţiile părinteşti, cât cele înregistrate în mod stabilit precum şi cele neînregistrate, nu se respectă caracterul benevol al donaţiilor băneşti efectuate de către părinţi, adică ultimii sunt condiţionaţi de către administraţia instituţiei de învăţământ, direct sau prin intermediul corpului didactic şi reprezentanţilor comitetului părintesc, de achita sumele fixate de ultimii, în caz contrar copiii părinţilor, ce nu respectă acestea, sunt presaţi prin diferite metode de către profesori şi administraţie, deoarece nivelul acumulărilor nominalizate direct influenţează salarizarea suplimentară a acestora, fapt care dă dovadă de creare prin cele nominalizate de către pedagogi a unei forme de estorcare şi primire de la părinţi a remunerărilor ilicite ce nu i se cuvin ceea ce prezintă o formă a corupţiei.
Dmitri_Salamatin:

Уважаемы Заместитель Директора !

Скажите, пожалуйста если лицо (преподаватель Вуза ) в вежливой форме просит студента не сдавшего сессию пополнить счет мобильного телефона своего мужа в размере 2000 лей есть ли в данных действиях состав преступления? если Да то какой именно ?
Какая существует практика борьбы CCCEC с электронными видами преступлений ?

Gheorghe Russu :
Вымогательство взятки может осуществлятсья не обязательно в грубой форме, иногда даже в виде «любезных просьб».
В описанном Вами случае, в зависимости от юридического статуса преподавателя и самого ВУЗ-а (государственный или частный), может присутствовать один из следующих составов преступления: статья 324 Уголовного кодекса «Пассивное коррумпирование», либо статья 330 УК «Получение служащим незаконного вознаграждения», либо статья 333 УК «Получение взятки».

ЦБЭПК-ом выявлены и расследованы несколько уголовных дел по преступлениям совершенной в сфере компьютерной информации, в том числе с использованием банковских карточка, но в соответствии с Законом № 20-XVI от 03.02.2009 о предупреждении и борьбе с преступностью в сфере компьютерной информации Министерство внутренних дел осуществляет оперативно-розыскную деятельность, уголовное преследование, международное сотрудничество, идентификацию лиц, совершивших преступления в сфере компьютерной информации.
arthois:

Caz real ... mai multe persoane au fost mintite in cadrul unei companii Work and Travel, prima sau chiar a doua transa a fost achitata, iar compania pe linga ceea ca nu si-a onorat obligatiunile, a disparut!? In ce mod trebuiau sa fie scrise solicitarile la organele competente?! , cui anume?! ,de ce dupa o anumita ancheta persoana juridica, pe linga faptul ca nu a platit tuturor daunele si restituirea sumelor, se afla in libertate , si deja politia ii cauta ?! Unde a fost eroarea si ce nu s-a infaptuit corect !?.....
P.S.- daca nu ma insel asta e eschivare de la plata , e o crima economica.....

Gheorghe Russu :
Programul Summer Work/Travel în Republica Moldova (SWT), este administrat de către Departamentul de Stat al SUA (DDS) în conformitate cu prevederile Legii din 1961 privind schimbul educaţional şi cultural reciproc. Acest program prevede anumite proceduri şi restricţii pe care trebuie să le cunoască studenţii, care doresc să aplice la program.

Pentru a exclude situaţii nedorite, de abuzuri din partea companiilor din Republica Moldova care facilitează înscrierea la SWT şi/sau angajatorilor din statul american pentru care studenţii lucrează, este necesar ca studenţii să se informeze în detalii despre acest program. Posibilităţi pentru aceasta sunt destule, inclusiv prin intermediul Internet-ului.

Site-ul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene conţine un bloc informativ la acest capitol pe adresa: www.mfa.gov.md/swt/.

De obicei, companiile care facilitează înscrierea la SWT, încheie contracte cu studenţii pentru acordarea serviciilor respective. Este important, la semnarea contractului să fie examinate obligaţiunile asumate de către companie, cât acestea sunt de concrete şi realizabile, dacă este prevăzută răspunderea şi care este ea pentru neexecutarea acestor obligaţiuni de către companie.
Drept exemplu, compania nu poate garanta acordarea vizei de către Ambasada SUA, dar uneori, pentru a atrage „clienţi” î-şi asumă o astfel de obligaţiune, dar nu o menţionează în contract.

În cazul, când se urmăreşte scopul numai de a acumula mijloace băneşti de la studenţi, fără a întreprinde acţiuni de asigurare a bunului mers al executării Programului SWT, poate fi vorba de infracţiune de abuz de încredere şi înşelăciune cu folosirea situaţiei de serviciu, care se sancţionează conform art. 190 Cod penal. Efectuarea urmăririi penale a acestor infracţiuni este în competenţa organelor de poliţie.

Acest tip de infracţiune este atribuit la capitolul VI din Codul penal Infracţiuni contra patrimoniului, deci nu sunt infracţiuni economice (Capitolul X).

Eroarea de obicei are loc în momentul când studentul, nefiind informat în detalii despre Programul SWT, se prinde uşor în mrejele unor persoane rău intenţionate şi pe lângă toate mai plăteşte cu uşurinţă şi banii, fără a avea practic nici o garanţie.
Dmitri_Salamatin:

Уважаемы Заместитель Директора !

Всем известно что, в Республике Молдова процветает коррупция , в частности в Университетах страны ! Скажите, пожалуйста, какая существует процедура в случаях выявления факта вымогательства денежных средств у студентов преподавателями?
А также CCCEC гарантирует ли безопасность лицу, сообщившему о фактах выявления коррупции?
Как обычному студенту пресечь коррупционные действия в университете , и продолжить спокойно без “страха” учиться ?

Gheorghe Russu :
Общеизвестно, что коррупция имеет древние корни и говорить о ее полном искоренении было-бы неверно. Правильнее рассуждать о способности государства удерживать коррупцию на низком уровне.

Согласно данным Transparency International (неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру), для Республики Молдова Индекс восприятия коррупции составляет 2,9 (в 2010 году), по шкале от 1 до 10, где 10 самый низкий уровень коррупции (Сингапур – 9,3, Румыния – 3,7, Беларусь – 2,5, Россия – 2,1).

В обществе говорят о коррупции на высоком уровне, но ощущаем-то фактически коррупцию на бытовом уровне, с которой сталкиваемся ежедневно: медиком, учителем, полицейским, административным чиновником, и поэтому считаем, что уровень коррупции высокий.

В классическом понимании акта коррупции одно лицо, (имеющие властные полномочия) берет взятку, а другое лицо (бенефициарий), дает взятку, при этом каждый решает «свой интерес» и оба не заинтересованы в том, чтобы об этом кто-то узнал, тем более правоохранительные органы.
К каждому лицу берущему или дающему взятку (по закону отвечают оба) не приставишь прокурора, полицейского, ит. и таким образом государство и общество должно четко очертить пределы полномочий публичных лиц и обеспечить общественный контроль их деятельности, а граждане должны знать свои законные права, требовать их соблюдения и не «искушать» чиновников взятками. В этом отношении еще многое предстоит сделать.

Выявить факт вымогательства денежных средств у студентов преподавателями можно если о таких фактах будет заявлено. Лицо вымогающее денежные средства отвечает за конкретный случай вымогательства, который должен быть доказан в суде.

В таких случаях процедура очень проста: лицо, у которого вымогается взятка должен проникнуться гражданской ответственностью и заявить об этом письменно в Центр (ЦБЭПК). По закону, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если взятку у него вымогали или если оно явилось с повинной, не зная о том, что органам уголовного преследования известно о совершенном им преступлении.

Закон № 105-XVI от 16.05.2008 о защите свидетелей и других участников уголовного процесса, предусматривает обеспечение безопасности участников уголовного процесса, чья жизнь, телесная целостность, свобода или собственность находятся под угрозой вследствие обладания данными лицами информацией, которую они согласились предоставить судебным органам и которая является убедительным доказательством совершения тяжких, особо тяжких или чрезвычайно тяжких преступлений, и Центр имеет полномочия для исполнения данного закона.

Обычный студент не должен пресекать коррупционные действия в университете, а обязан учиться спокойно, без «страха», но добросовестно, а в случае вымогательства у него взятки заявить об этом в Центр.
arthois:

De ce CCCEC nu ia in seama cererile ,solicitarile, venite pe adresa institutiei prin email?! Am avut o astfel de experienta de aia si intreb. Sau sunt careva princiipii dupa care CCCEC ia in vizor problema data?! , sau nu dispuneti de resurse umane necesare?!

Gheorghe Russu :
CCCEC primeşte şi examinează cereri adresate prin intermediul e-mail.

Numai în 4 luni 2011 au fost recepţionate 124 cereri prin e-mail. Din numărul indicat de cereri, 38 nu ţin de competenţa CCCEC, 10 au fost remise altor instituţii, în 7 cereri faptele indicate nu s-au confirmat, iar 39 se află încă în procedura de verificare.

Dacă ne comunicaţi despre o adresare concretă Vă pot informa în detalii.
arthois:

De ce CCCEC nu colaboreaza cu persoane din cadrul institutiilor mari din RM !? De exemplu intrind intr-o firma , la intrebarea daca -La voi aici se plateste salariile corect, sau se respecta regulile antiincendiare, sau poseda oare persoana juridica atributele necesare de la pompieri, sanitarie, si altele....Se rezuma raspunsul la ceea ca au Venit pompierii si le-au dat spaga, sau ca salariile sunt platite oficial doar 1000 lei dintre care 2000 lei neoficial (unde din suma neoficiala nu se socot careva impozite la stat)...Care ar fi solutia in cazul dat ?!Sau sunt niste intrebari pentru alta institutie de stat ?!

Gheorghe Russu :
Nu este corect, că CCCEC nu colaborează cu instituţiile din Republica Moldova. În problema prevenirii şi combaterii corupţiei CCCEC este instituţia centrală, dar acest domeniu vizează şi alte instituţii statale, inclusiv Parlamentul, Guvernul, etc., precum şi societatea civilă.

În conformitate cu legislaţia toate instituţiile publice au responsabilitatea de a elabora şi executa măsuri, care ar preveni corupţia în aceste instituţii. Despre măsurile întreprinse instituţiile informează în mod periodic CCCEC, care are şi rolul de Secretariat în procesul de realizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie.

În prezent în toate instituţiile publice centrale are loc procesul de autoevaluare a riscurilor de corupţie. Acest proces se va finaliza cu aprobarea Planului de integritate al instituţiei, în care vor fi prevăzute toate măsurile (legislative, organizaţionale, etc.) necesare pentru a exclude aceste riscuri. Procesul indicat v-a fi finalizat la sfârşitul anului curent.
T