Social

Stare de urgenţă: Prutul a inundat Moldova

Apele râului Prut au produs inundaţii în 60 de localităţi din 14 raioane din Republica Moldova. Inundaţiile au compromis 735 de hectare de semănături, 809 hectare de păşune, aproape 350 de hectare de grădini particulare şi livezi.
Moldova Azi, 12 iulie 2010, 17:22
s. Cotul Morii, 11 iulie 2010
s. Cotul Morii, 11 iulie 2010

Pe râul Prut debitul este de 800 de metri cubi pe secundă, cota obişnuită fiind de 120 - 200 de metri. Zone de pericol sunt declarate localităţile Slobozia Mare (Cahul), Antoneşti şi Leca (Cantemir), Tochile-Răducani (Leova). Aici continuă lucrările de întărire a digurilor şi de constituire a canalelor de revărsare a apei. 25 km de diguri şi barajuri pe Prut au fost deja întărite sau reconstruite.

În total de la începutul inundaţiilor în ţară au fost evacuate 3000 de persoane, inclusiv 179 de copii, care ulterior au fost cazaţi în tabere de odihnă.

Astfel, 63 de copii sunt cazaţi în taberele „Alunelul" şi „Cireşarii". Alţi 67 de copii sunt cazaţi provizoriu în tabăra de odihnă din Horjeşti, iar în cel mai scurt timp vor merge în tabără „Codreanca" din Hânceşti. Alţi încă 49 de copii vor fi cazaţi în taberele „Camping", „Zâmbetul", „Luceafărul" şi în tabără de odihnă a Ministerului Apărării, toate din Vadul lui Vodă.


© Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al publicaţiei electronice Moldova Azi (editor@ijc.md).

 

T