Social

CJI oferă persoanelor şi instituţiilor interesate servicii de monitorizare a mass-media

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunţă crearea Departamentul de monitorizare (în baza Departamentului "Cercetare si publicaţii"), menit să consolideze activităţile şi experienţa de cercetare ale CJI.
CJI, 20 iulie 2010, 13:05

Noul departament va continua editarea revistei analitice bianuale ce reflectă problemele din domeniul mijloacelor de informare în masă autohtone "Mass-media în Republica Moldova" şi „Ghidul mass-media", dar va coordona şi activităţile de monitorizare şi cercetare, elaborând studii anuale privind situaţia presei, sondaje de audienţă, studii tematice, studii ale necesităţilor mass-media etc.

Pe lângă proiectele de monitorizare curente, implementate cu susţinerea financiară a donatorilor, Departamentul de monitorizare al CJI va monitoriza, la solicitarea comanditarilor, conţinutul presei scrise, electronice, online pentru a stabili gradul de reflectare a subiectelor de interes pentru ei, modul în care acestea sunt oglindite în presă etc. Metodologiile de monitorizare vor fi ajustate la solicitarea comanditarului, fiind utilizaţi atât indicatori cantitativi, cum ar fi frecvenţa şi durata materialelor, cât şi calitativi, cum ar fi tonalitatea şi contextul în care sunt reflectate subiectele.

Departamentul de monitorizare al CJI a fost creat în cadrul proiectului „Fortificarea capacităţii mass-media de a reflecta subiectele de interes public", susţinut financiar de către Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, prin intermediul Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului.

CJI are o vastă experienţă în monitorizarea şi elaborarea studiilor privind situaţia presei, sondaje de audienţă, studii tematice.

Printre proiectele de monitorizare realizate de CJI în ultimii 10 ani se numără:

Monitorizarea mass-media în alegeri:
http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=322&Itemid=116
Reflectarea corupţiei de către mass-media: http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=115
Reflectarea diversităţii de către mass-media: http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=45

Reflectarea traficului de persoane de către mass-media: http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=46

Analiza necesităţilor mass - media din Moldova http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=311&Itemid=113
Audienţa mass - media din RM http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=323&Itemid=117
Sondaj de audienţă TV in UTA Gagauz -Yeri http://ijc.md/Publicatii/raport_UTA_TV.pdf

Sondaj de audienţă radio în UTA Gagauz-Yeri: http://ijc.md/Publicatii/raport_UTA_Radio.pdf

Libertatea de exprimare şi defăimare: prelegeri legale şi practici reale": http://ijc.md/Publicatii/Studiu_lib_exp_ro.pdf

„Evaluarea situaţiei mass-media din Republica Moldova - e posibilă reflectarea liberă şi corectă a campaniei pentru alegerile parlamentare 2009?": http://ijc.md/Publicatii/studiu.pdf

Relaţiile dintre mass - media şi autorităţile de stat - spre transparenţă şi responsbilitate http://ijc.md/Publicatii/presa_stat_raport_final.pdf.md/Publicatii/studiu.pdf

Pentru detalii, Vă rugăm să contactaţi:

Ion Mazur,
Redactor-cercetător, Departamentul "Cercetare şi Publicaţii"

Centrul pentru Jurnalism Independent
53 Şciusev
Chişinău, Moldova 2012
tel.: (373 22) 213-652; 227-539
monitorizare@ijc.md
www.ijc.md

 

T