Social

Mass - media din Moldova are probleme cu respectarea normelor şi principiilor deontologice

Posturile de radio şi televiziune, precum şi presa scrisă, inclusiv din regiunea transnistreană şi UTA Gagauz Yeri, au probleme, în unele cazuri foarte serioase, cu respectarea normelor şi principiilor deontologice, ceea ce trezeşte semne de întrebare privind caracterul etic şi responsabil al actului jurnalistic, relevă primul raport de monitorizare, elaborat de CJI
CJI, 18 august 2010, 17:40

Raportul de monitorizare, elaborat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), în cadrul proiectului "Fortificarea capacităţii mass-media de a reflecta subiectele de interes public", care a evaluat în luna iunie calitatea reflectării de către 15 instituţii mass-media a subiectelor de interes public, constată că:

- politica editorială a ziarelor nu este adaptată/modificată în raport cu temele de interes public major. Astfel, subiectele care ţin de relaţiile externe şi soluţionarea diferendului transnistrean ocupă un spaţiu editorial exagerat de mare, în detrimentul subiectelor sociale şi economice acute (sărăcia, şomajul, calitatea vieţii, corupţia etc.);

- toate ziarele monitorizate au probleme (în unele cazuri, foarte serioase) cu respectarea normelor şi principiilor deontologice privind numărul şi echilibrul surselor/opiniilor, poziţia autorului, tonalitatea expunerii; în unele cazuri limbajul utilizat este defectuos, ceea ce trezeşte semne de întrebare privind caracterul etic şi responsabil al actului jurnalistic;

- temele de interes sporit pentru populaţie au o vizibilitate diferită la televiziunile monitorizate şi necesită o echilibrare prin planificare adecvată;

- toate posturile de televiziune au folosit dezechilibrat sursele de opinie, eşuând să asigure diversitatea „protagoniştilor". Opinia „funcţionarilor" în materiale a fost una dominantă, fapt ce determină devieri de la zona informării publicului spre zona manipulării;

- unele televiziuni au dificultăţi la capitolul „echilibrul surselor". Altele au încălcat frecvent principiul imparţialităţii, iar un post de televiziune are probleme de etica jurnalistică prin utilizarea limbajului defectuos;

- jurnaliştii de la posturile de radio se confruntă cu dificultăţi în frecvenţa abordării echilibrate a temelor de interes sporit pentru cetăţeni şi, în special, cu dificultăţi în abordarea protagoniştilor ca surse de informaţie. Este necesară, de asemenea, o implicare mai activă a jurnaliştilor în realizarea materialelor.

În baza raportului, experți locali şi din străinătate vor elabora un program de instruire a jurnaliştilor, ce va fi implementat pe parcursul a trei luni.

Versiunea electronică a raportului poate fi găsit la adresa:
română - http://www.ijc.md/Publicatii/monitorizare/Raport_monitorizare_2010_ro.pdf
engleză - http://www.ijc.md/Publicatii/monitorizare/Raport_monitorizare_2010_eng.pdf
rusă - http://www.ijc.md/Publicatii/monitorizare/Raport_monitorizare_2010_rus.pdf

Proiectul "Fortificarea capacităţii mass-media de a reflecta subiectele de interes public" este susţinut financiar de către Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, prin intermediul Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului.

 

 

T