Politic

Rezultatele monitorizării mass-media în campania electorală

Rezultatele monitorizării mass-media în campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova pentru perioada 19 februarie - 4 martie 2009.
azi.md, 11 martie 2009, 16:14

Centrul Independent de Jurnalism şi Asociaţia Presei Independente au lansat, în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte - Coaliţia 2009, rezultatele celei de-a doua   etape de monitorizare a modului în care este reflectată campania electorală pentru alegerile parlamentare de către principalele mass-media din Republica Moldova.

 Concluziile generale sunt urm[toarele: 

Majoritatea instituţiilor mass-media reflectă campania electorală fără a ţine cont de necesitatea publicului de a cunoaşte informaţii relevante despre concurenţii electorali şi programele acestora. Cazurile în care mijloacele de informare în masă prezintă toate partidele antrenate în campania electorală, reflectând fără excepţii evenimentele organizate de concurenţi şi fără interpretarea declaraţiilor sau scoaterea acestora din context, sunt puţine la număr, ceea ce demonstrează un anumit grad de partizanat politic din partea presei.

Concurenţii electorali nu au acces egal la mass-media monitorizate, unii dintre ei fiind favorizaţi în detrimentul altora, acestora din urmă îngrădindu-li-se dreptul de a-şi expune punctele de vedere în probleme importante.

Cu unele excepţii, mijloacele de informare în masă finanţate parţial sau total din bugetul public favorizează în mod evident partidul de guvernământ. Prin această abordare, mass-media respective încalcă dreptul alegătorilor de a fi informaţi în privinţa tuturor concurenţilor electorali pentru a face o alegere liberă şi informată. Astfel, o mare parte din alegătorii din localităţile rurale, care nu au acces decât la posturile publice Moldova 1 şi  Radio Moldova, se aleg doar cu informaţie unilaterală şi tendenţioasă.

Se atestă cazuri de intimidare a unor mass-media care nu sunt loiale partidului de guvernământ. Decizia de a iniţia seria de controale la postul „Albasat"  TV anume în campania electorală poate fi interpretată drept o încercare a puterii de a hărţui presa cu politici editoriale anticomuniste.

Proiectul se realizează în parteneriat cu Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS-INC Chişinău. Perioada de monitorizare este 5 februarie - 5 aprilie 2009. Rezultatele vor fi făcute publice prin rapoarte bilunare, în prima lună a monitorizării, apoi prin rapoarte săptămânale. 

Proiectul  este susţinut financiar de Fundaţia Eurasia din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi) şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).   

Coaliţia 2009 este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova care au drept scop sa contribuie la asigurarea unor alegeri libere, corecte, transparente şi democratice ale Parlamentului Republicii Moldova şi continuă activităţile de promovare a unor alegeri libere şi corecte demarate de Coaliţia 2005 şi 2007. În prezent,  Coaliţia 2009 întruneşte peste 60 de organizaţii neguvernamentale.

T