Social

Raport de monitorizare Nr. 2 : Reflectarea de către mass-media a subiectelor de interes public (decembrie 2010 – februarie 2011)

Raportul are drept scop să evalueze calitatea reflectării de către mass-media a subiectelor de interes public, să identifice cele mai des întâlnite probleme de ordin profesional de care se ciocnesc jurnaliştii şi greşelile comise de aceştia.
Centrul pentru Jurnalism Independent, 21 martie 2011, 17:50

Acest studiu conţine date privind respectarea de către mass-media a standardelor profesionale şi etice, cum ar fi asigurarea pluralismului de opinie, respectarea imparţială şi obiectivă, utilizarea limbajului corect şi decent, implicarea jurnalistului în realizarea materialelor etc.

Cercetarea respectivă cuprinde concluzii, dar şi recomandări destinate conducătorilor media, referitor la eliminarea lacunelor depistate. La fel, acest studiu serveşte ca suport pentru experții locali şi din străinătate în elaborarea programelor de instruire a jurnaliştilor.

Au fost evaluate, în acest sens, 15 posturi de radio şi televiziune, precum şi presa scrisă, inclusiv câte trei din regiunea transnistreană şi UTA Gagauz-Yeri.
Monitorizarea propriu zisă a demarat în luna iunie 2010 şi se va încheia în luna mai 2012 (16 luni).

În cadrul primului studiu (iunie 2010) au fost analizate şase subiecte de interes public, iar în cel de al doilea (decembrie 2010-februarie2011) trei (câte unul în fiecare lună). Până la sfârşitul perioadei de cercetare vor fi elaborate alte cinci rapoarte.

Versiunea electronică a raportului poate fi găsit la adresa:

română - http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=566&Itemid=127
engleză - http://www.ijc.md/eng/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=47
rusă - http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=566&Itemid=127

 

T