Politic

Declaraţia ONG de media în legătură cu acţionarea în judecată a unor media

Organizaţiile neguvernamentale de media dezaprobă faptul atragerii mass-media în conflictele şi litigiile de orice natură dintre instituţiile statale şi private, atunci când natura conflictelor impune presei să comunice informaţii despre acestea publicului. Or, sarcina majoră a presei într-o societate democratică este de a comunica idei şi opinii cu privire la chestiuni de interes public.
Centrul pentru Jurnalism Independent, 23 mai 2011, 17:24

În acest context, amintim despre faptul acţionării în justiţie a două instituţii media, „Unimedia" şi „Timpul de dimineaţă", de către ministrul Transporturilor şi a Infrastructurii Drumurilor (MTID) Anatol Şalaru, în calitate de copârâţi, alături de compania aeriana privată „Moldavian Airlines". Anterior, între compania privată şi ministrul Şalaru a avut loc un schimb de replici comunicate public în legătură cu presupusul „monopol" deţinut de către compania de stat „AirMoldova" pe piaţa aeriană din republică. Într-un comunicat de presă difuzat la 14 aprilie 2011, directorul „Moldavian Airlines" a acuzat MTID şi compania „Air Moldova" de protejarea unor scheme frauduloase. Ministrul Şalaru a acţionat cele două publicaţii în judecată pentru difuzarea integrală a comunicatului de presă, în cadrul unui reportaj în care a fost reflectată şi poziţia MTID.

Organizaţiile de media semnatare condamnă acţiunea ministrului Şalaru şi o consideră inacceptabilă într-o societate democratică, în care presa are dreptul şi obligaţia de a informa despre subiectele de interes public, cu respectarea principiilor deontologice. Considerăm oportun să amintim că activitatea oricui deţine o funcţie publică, inclusiv de ministru MTID, poate şi trebuie să fie supusă verificării şi criticii din partea mass-media, pentru a contribui la asigurarea exercitării transparente şi responsabile a atribuţiilor publice.

Recomandăm persoanelor publice să manifeste toleranţă faţă de critica difuzată în presă, în special în timpul campaniei electorale.

Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociaţia Presei Independent
Asociaţia Presei Electronice
Comitetul pentru Libertatea Presei
Centrul de Investigaţii Jurnalistice

 

T