Politic

Parlamentul a aprobat Strategia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova

Parlamentul a aprobat vineri în şedinţa plenară Proiectul de hotărâre privind Strategia Securităţii Naţionale a R. Moldova.
INFOTAG, 15 iulie 2011, 17:06

Proiectul de hotărâre a fost prezentat de viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Andrei Popov, care a menţionat că interesele naţionale vitale ale Moldovei rezidă în asigurarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale, a ordinii constituţionale, promovarea valorilor democratice şi a statului de drept, respectarea şi protejarea drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea păcii, bunăstării populaţiei şi prosperităţii statului.

El a menţionat că în rezultatul unei analize a situaţiei din ţară au fost identificate o serie de ameninţări la adresa securităţii naţionale, cum ar fi sărăcia, subdezvoltarea economică şi dependenţa energetică, conflictul transnistrean, apariţia unor tensiuni sau conflicte de ordin militar, factorul criminogen şi corupţia, problema demografică şi sănătatea populaţiei, calamităţile naturale, poluarea mediului, insecuritatea informaţională, instabilitatea sistemului financiar-bancar.

"Strategia va servi drept bază pentru elaborarea Strategiei Militare Naţionale şi a altor strategii de ramură în domeniul securităţii naţionale. Aceste acte normative fundamentale sunt esenţiale în procesul de reformare a întregului sector de securitate", a spus Popov, precizând că Consiliul Suprem de Securitate va monitoriza implementarea Strategiei şi va prezenta, anual, Parlamentului un raport în acest sens.

Deputatul neafiliat Mihai Godea însă a criticat dur această strategie, precizând că în ea nu se regăsesc termenii de implementare a acţiunilor prevăzute şi că aceasta nu răspunde necesităţilor de asigurare a securităţii statului.

"Una din ameninţările la adresa securităţii naţionale reprezintă corupţia şi sistemul birocratic. În această strategie însă nu am găsit nici o modalitate de luptă cu corupţia la nivel înalt", a spus Godea, lăsând la latitudinea deputaţilor decizia a de adopta sau nu această Strategie.

Deputatul liberal Vlad Lupan a menţionat că nu poate fi vorba de europenizarea R.Moldova atât timp cât sistemul de securitate va rămâne nereformat.

"Nu vom putea avansa dacă nu vom elimina practica protecţiei în structurile de stat. De asemenea, R. Moldova nu va avansa spre Europa dacă ne vom ascunde de adevăr, de exemplu de cel din 7 aprilie", a spus Lupan, îndemnând deputaţii să voteze Strategia, deoarece aceasta reprezintă primul pas în asigurarea securităţii R. Moldova.

© 2011 INFOTAG all rights reserved

 

T