Social

ONG de media: Sancţionarea „Ziarului de Gardă” cu 500 mii de lei reduce la tăcere o voce disidentă

Şapte organizaţii neguvernamentale de media şi-au exprimat protestul în legătură cu o decizie a Judecătoriei Centru din Chişinău inconsistentă Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului, prin care săptămânalul „Ziarul de Gardă” a fost sancţionat pentru pretinsa defăimare a doi procurori din Glodeni, informează Agenţia Monitor Media.
MONITOR MEDIA, 3 august 2011, 14:54

La 10 februarie a.c. săptămânalul de investigaţii „Ziarul de Gardă" (ZdG) a publicat articolul „Mită pentru procurori", care îi viza pe doi procurori din Glodeni - Ion Grişciuc şi Constantin Cojocaru. Ulterior, aceştia au acţionat ZdG în judecată pentru defăimare, solicitând împreună despăgubiri morale de peste 1 mln lei. La 1 august a.c. judecătorul Ion Busuioc de la Judecătoria Centru, Chişinău, a admis parţial cerinţele reclamanţilor şi a obligat ZdG să plătească câte 250 mii de lei cu titlu de prejudiciu moral pentru fiecare reclamant.

Potrivit celor şapte ONG de media, ţinând cont de faptul că articolul publicat de ZdG nu conţine aprecieri negative, reclamanţilor li s-a acordat dreptul la replică, iar toate relatările de fapte prezentate de autor corespund realităţii, „considerăm această hotărâre judecătorească contrară prevederilor legislaţiei naţionale în materie de defăimare". Legislaţia în vigoare prevede că mass-media nu poartă răspundere, inclusiv materială, pentru preluarea cu bună-credinţă, chiar şi a relatărilor false cu privire la fapte, care vizează chestiuni de interes public, dacă acestea se conţin în declaraţiile scrise sau verbale ale altor persoane.

Într-o declaraţie comună a ONG de media se menţionează că „soluţia pronunţată de judecătorul Ion Busuioc este drept una inacceptabilă într-o societate democratică, în condiţiile în care Curtea de la Strasbourg a notat într-o cauză împotriva Moldovei („Timpul Info-Magazin" şi „Anghel c. Moldovei") că o amendă - de altfel cu mult mai mică decât cea dispusă în cazul ZdG - aplicată ziarului şi impunerea acesteia este capabilă să descurajeze discuţiile deschise cu privire la chestiuni de interes public prin reducerea definitivă la tăcere a unei voci disidente.

Semnatarii declaraţiei cer Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de garant al independenţei judecătoreşti, să examineze în procedură de urgenţă, obiectiv şi transparent, dosarul instrumentat de judecătorul Ion Busuioc, şi să se pronunţe asupra procedurilor şi argumentelor care au determinat emiterea verdictului în favoarea celor doi procurori.

 

T