Social

Scrisoare urgentă privind violarea continuă a drepturilor omului

Un grup de activişti ai societăţii civile şi experţi a adresat un apel către organismele internaţionale în legătură cu încălcările masive ale drepturilor omului în urma protestelor din 6-7 aprilie 2009
azi.md, 15 aprilie 2009, 18:52

 Către: Terry Davis, Secretarul General al Consiliului Europei

Thomas Hammarberg, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei şi Comitetul pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei

  Javier Solana, Înaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externă şi de Securitate Comună, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene 

José Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene                                  

Benita Ferrero-Waldner, Comisarul pentru Relaţii Externe şi Politica Europeană de Vecinătate

Karel Schwarzenberg, Ministrul Afacerilor Externe, Republica Cehă

Manfred Nowak, Raportorul special ONU pentru tortură şi alte forme crude, inumane sau degradante de tratament sau pedeapsă

Margaret Sekaggya, Raportorul Special ONU pentru apărătorii drepturilor omului

Frank La Rue Lewy, Raportorul special ONU pentru promovarea şi apărarea dreptului la opinie şi liberă exprimare

Subcomitetului pentru Prevenirea torturii şi tratamentului sau pedepsei cu cruzime, inumane sau degradante al  Comitetului împotriva torturii

Copie: Toate misiunile diplomatice în Republica Moldova

Ambasadorul Philip N. Remler, Şeful Misiunii OSCE în R.Moldova

Vladimir Ristovski, Reprezentantul Special al Secretarului General al Consiliului Europei în R. Moldova

Kalman Mizsei, Reprezentantul Special al UE în R. Moldova

Ambasadorul Cesar de Montis, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în R. Moldova

Marianne Mikko, Membru al Parlamentului UE, Preşedintele Delegaţiei în Comitetul Cooperării Parlamentare UE-R. Moldova

13 aprilie 2009

Chişinău, Republica Moldova

Excelenţele voastre,

Vă adresăm acest apel pentru a vă semnala abuzurile recente, mai continuă încă, ale drepturilor persoanelor arestate în legătură cu evenimentele care s-au produs în perioada 6-8 aprilie 2009 la Chişinău, Republica Moldova.

Suntem foarte îngrijoraţi de încălcările masive ale drepturilor omului, în special ale persoanelor arestate şi anume încălcarea dreptului la viaţă, dreptului de a nu fi supus torturii, pedepsei sau tratamentului crud, inuman sau degradant, dreptul la libertate şi securitate, dreptul la o judecată corectă şi drepturile la libera întrunire, asociere şi exprimare. Ca răspuns la demonstraţiile care au avut loc la Chişinău începând cu data de 6 aprilie şi care au fost însoţite de acte de violenţă şi vandalism la 7 aprilie, autorităţile guvernamentale au lansat o campanie de arestări în masă, de discriminare, direcţionată preponderent împotriva tinerilor, studenţilor, represiuni care mai continuă încă.

Conform listelor publicate la 12 aprilie de către Ministerul Afacerilor Interne al Moldovei, până la data de 11 aprilie au fost arestate 129 de persoane, dintre care 88 de persoane au fost condamnate la detenţie administrativă de la 2 la 15 zile, 22 de persoane au fost amendate, 4 persoane au fost eliberate şi nu există nicio informaţie cu privire la situaţia celorlalte 15 persoane. De asemenea, conform aceleiaşi surse, au fost iniţiate investigaţii penale în cazul altor 86 de persoane reţinute, situaţia cărora rămâne a fi necunoscută. Există suficiente dovezi pentru a afirma faptul că listele publicate cu numele celor reţinuţi sunt incomplete şi includ un număr de persoane, locul aflării cărora nu a fost comunicat rudelor la timpul cuvenit.

Există rapoarte repetate şi consistente precum că drepturile multor dintre persoanele reţinute sunt încălcate. Au fost colectate informaţii cu privire la situaţia celor aproximativ 100 de persoane arestate în perioada din 7-11 aprilie. Din declaraţiile făcute de avocaţii, rudele sau prietenii acestora, precum şi în urma observaţiilor noastre, putem să afirmăm că au loc următoarele încălcări sistematice:

 La 11 aprilie 2009, membrii Consiliului Consultativ pentru Prevenirea Torturii (Mecanismul Naţional de Prevenire), însoţit de către Consilierul ONU pentru Drepturile Omului în Moldova şi de un avocat al apărării au încercat să viziteze câteva comisariate de poliţie şi instituţii penitenciare din Chişinău unde, potrivit unor surse, erau deţinute sau maltratate aceste persoane. Conform legii, Consiliul Consultativ pentru Prevenirea Torturii trebuie să aibă acces în orice loc de detenţie, în orice moment, fără a fi necesar un aviz prealabil. Cu toate acestea, Comisariatul General de Poliţie din Chişinău a refuzat să permită accesul, fără a-şi motiva refuzul. Comisariatul de Poliţie din Sectorul Centru de asemenea a refuzat să permită accesul, afirmând că în incinta acestuia nu sunt persoane reţinute, deşi, mai târziu, Procurorul de Supraveghere a confirmat că erau 5 deţinuţi. A fost permis accesul doar la instituţia penitenciară Nr.13, după 3 ore de negocieri şi în urma intervenţiei Ombudsmanului. (Pentru mai multă informaţie cu privire la această vizită, vezi Anexa 1). 

 În calitate de stat semnatar al numeroaselor standarde internaţionale cu privire la drepturile omului, inclusiv Convenţia Internaţională asupra Drepturilor Civile şi Politice, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum şi în conformitate cu Constituţia Moldovei şi a altor prevederi ale legislaţiei naţionale, guvernul Republicii Moldova este obligat să respecte şi să apere drepturile cetăţenilor. După cum este indicat mai sus şi documentat în Anexele 1 şi 2, actualmente în Moldova au loc încălcări sistematice ale drepturilor omului şi ale drepturilor procedurale. Suntem foarte îngrijoraţi de faptul că aceste încălcări vor continua.

Rugăm Excelenţele Voastre să solicite autorităţilor moldoveneşti să respecte drepturile omului şi să se conformeze tuturor obligaţiilor care decurg din dreptul internaţional. Solicităm Excelenţelor Voastre să întreprindă o vizită oficială în Moldova cât mai curând posibil, pentru a estima situaţia "la faţa locului" şi a cere autorităţilor moldoveneşti să înceteze toate încălcările drepturilor omului şi să respecte norma de drept în acest stat.

 Cu stimă,

Igor Dolea, Director, Institutul de Reforme Penale din Moldova

Evghenii Golosceapov, Avocat, activist al societăţii civile

Igor Grosu, Expert independent, activist al societăţii civile

Vlad Gribincea, Preşedinte, Asociaţia "Juriştii pentru Drepturile Omului"

Vanu Jereghi, Vice-Preşedintele Consiliului Consultativ pentru Prevenirea Torturii (OPCAT Mecanismul Naţional de Prevenire), Directorul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova

Nadejda Hriptievschi, Avocat, activist al societăţii civile

Vlad Lupan, Expert independent

Ion Manole, Director, Asociaţia Promo-Lex

Sergiu Ostaf, Director, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, CReDO

Ludmila Popovici, Director, RCTV Memoria (Centrul de Reabilitare pentru Victimele Torturii)

Veaceslav Ţurcan, Avocat al apărării şi activist al societăţii civile

Victor Ursu, Director Executiv, Fundaţia Soros-Moldova

Victor Zaharia, Avocat, Institutul de Reforme Penale, Universitatea de Stat din Moldova

Anexa 1

Observaţiile făcute de către membrii Consiliului Consultativ pentru Prevenirea Torturii (OPCAT Mecanismul Naţional de Prevenire), cu privire la vizita efectuată la Instituţia Penitenciară Nr.13, Chişinău, la data de 11aprilie 2009

În cadrul Instituţiei penitenciare Nr.13 au fost aduşi 68 de deţinuţi la data de 9 aprilie şi 22 de deţinuţi la data de 10 aprilie.

Marea majoritate a persoanelor reţinute aveau o vârstă cuprinsă între 18 şi 23 de ani şi, după cum se pretinde, fără antecedente penale.

Se presupune că mulţi dintre deţinuţi au fost interogaţi mai întâi în cadrul comisariatelor raionale de poliţie, apoi - în cadrul Comisariatului General de Poliţie, după care - reţinuţi în Instituţia Penitenciară Nr.13. De asemenea, se mai presupune faptul că în cadrul primelor două instituţii tinerii au fost abuzaţi fizic de către colaboratorii de poliţie, îmbrăcaţi în civil, atât în interiorul, cât şi în afara camerelor de interogare.

Dovezile privind tratamentul şi pedepsirea cu cruzime, inumană sau degradantă a majorităţii persoanelor interogate sunt foarte evidente. Deţinuţii au comunicat că au fost loviţi cu bâte, sticle din plastic pline cu apă, cu pumnii şi picioarele. Sunt disponibile înregistrările video ale leziunilor provocate. Toţi deţinuţii pretind faptul că nu doar ei au fost bătuţi; aceştia din urmă au fost martori cum alte persoane, la rândul lor, au fost abuzate fizic.

Un grup de deţinuţi au amintit de  două femei care au fost bătute cu cruzime şi care acum se află în Comisariatul General de Poliţie. Consiliului Consultativ pentru Prevenirea Torturii, până acum, nu i-a fost permis să verifice aceste declaraţii.

Cei reţinuţi, de asemenea, au pretins că, împreună cu alte 25-28 persoane, au fost ţinuţi în condiţii inumane într-o singură celulă, cu o suprafaţă de 8 metri pătraţi, nu au fost hrăniţi timp de 2 zile, fiindu-le asigurat doar accesul limitat la apă şi la facilităţile sanitare de bază.

Un număr mic de reţinuţi au afirmat că au fost forţaţi să semneze mărturisiri şi/sau alte documente, fiindu-le interzis să citească conţinutul acestora.

Deţinuţii au fost aduşi în faţa unui judecător în grupuri de 6 persoane şi au fost acuzaţi în mod colectiv, deşi fiecare dintre ei a primit o listă de delicte model (copiile modelelor acestor documente sunt disponibile). Persoanelor reţinute le-a fost negat accesul la asistenţa juridică a unui avocat pe tot parcursul detenţiei.

O listă oferită de Instituţia Penitenciară Nr.13 conţinea numele a 246 de persoane arestate, fiind indicat şi locul detenţiei acestora. Cei originari de la nordul Moldovei vor sta la închisoare la sudul ţării şi viceversa.

Anexa 2

Lista cazurilor individuale. Mai multă informaţie cu privire la toate aceste cazuri este disponibilă.

 La 12 aprilie Unimedia.md (http://unimedia.md/?mod=news&id=10309) şi Jurnal TV (http://jurnal.md/article/13863/) au publicat informaţia cu privire la decesul unui tânăr în vârstă de 23 de ani, Valeriu Boboc, care se afla în detenţie la poliţie. Fratele victimei a afirmat că deşi victima a decedat la 7 aprilie, familia a fost informată abia la 10 aprilie. Familia şi avocatul au observat că cadavrul victimei era acoperit de vânătăi, în timp ce raportul medical oficial a stabilit că decesul a survenit în urma intoxicaţiei cu un gaz necunoscut, în timpul actelor de violenţă din 7 aprilie. 

 La data de 10 aprilie, aproximativ la orele 19.30, doi avocaţi au fost martori cum câţiva colaboratori a forţelor de ordine au abuzat fizic 2 persoane în faţa Comisariatului de Poliţie din Criuleni; acestea au fost transportate acolo cu autobuzul. Bătăile au încetat atunci când avocaţii au sunat la oficiul Procuraturii Generale; toate persoanele însă au fost duse în interiorul comisariatului de poliţie. La momentul respectiv, nu este disponibilă nicio informaţie cu privire la situaţia acestora.

 La 10 aprilie 2009, câţiva avocaţi nu au putut stabili locul aflării clienţilor lor, a căror termeni de detenţie, stabiliţi iniţial, expiraseră. Avocaţii preconizau să-şi reprezinte clienţii în timpul audierilor pentru eliberarea mandatului de arestare preventivă sau audierilor cu privire la  detenţia administrativă. Un avocat a aşteptat 3 ore în sala de judecată doar pentru a afla mai târziu că judecătorul a ieşit prin uşa din spatele clădirii şi că a desfăşurat audierile chiar la comisariatul de poliţie. Deşi desfăşurarea audierilor în afara curţii de judecată nu este interzisă de Codul de Procedură Penală, informaţia cu privire la timpul şi locul desfăşurării audierilor trebuie anunţată în prealabil, de asemenea fiind respectate toate garanţiile că judecata va fi corectă. Începând cu anul în care Moldova şi-a declarat independenţa, 1991, nu au fost înregistrate cazuri de desfăşurare a audierilor în afara curţii de judecată.

 Opt studenţi au pretins că au fost arestaţi în timpul pauzei de la universitate şi au fost bătuţi cu cruzime în timpul arestării şi detenţiei în Chişinău. Doi dintre aceştia au comunicat avocatului lor că au fost forţaţi să semneze trei documente precum că: 1) au participat la protestele din 7 aprilie; 2) nu vor participa în viitor la proteste; 3) nu au fost abuzaţi fizic/ nu a fost aplicată forţă împotriva acestora în timpul detenţiei. Câţiva avocaţi au confirmat faptul că clienţii lor au fost forţaţi să semneze documente similare.

 Părinţii şi elevii din Chişinău şi Orhei au declarat că poliţia a fost pe la câteva şcoli medii, verificând prezenţa elevilor în registre şi au reţinut câţiva elevi mai mari (din clasele 11-12 cu vârsta de 17-18 ani) chiar în şcoli. Doi avocaţi au afirmat că clienţii lor, minori, au demonstrat semne evidente survenite în urma abuzurilor fizice.

 Mijloacele de informare în masă au făcut publice câteva cazuri în care oamenii au fost bătuţi cu cruzime în timpul arestării sau reţinerii în Chişinău. În unul dintre aceste cazuri, un student moldovean, în vârstă de 23 de ani, care îşi făcea studiile în Franţa, a fost bătut cu cruzime de poliţie după ce a fost arestat pentru că a participat la protestele din 7 aprilie. Acesta pretinde că a fost doar martor al protestelor desfăşurate şi consideră că a fost urmărit de către forţele de poliţie doar pentru faptul că în timpul acestor evenimente însoţea un jurnalist suedez în calitate de translator. Mai tîrziu, acesta a afirmat că consideră că a scăpat de la moarte doar pentru că a declarat că este cetăţean al Franţei (informaţiile în limba română şi imaginile sunt accesibile pe pagina: http://www.jurnaltv.md/?article=2041).

 Mama unui tânăr arestat a declarat că feciorul ei a fost bătut cu cruzime în timpul detenţiei. Avocatul lui a depus reclamaţii cu privire la abuzurile fizice, după care deţinutul iarăşi a fost bătut din motivul reclamaţiilor avocatului. Un alt avocat a afirmat că clienţii lui au fost ameninţaţi să nu declare că au fost bătuţi, mai ales atunci când avocatul a dat un interviu în apropierea unui poliţist. Aceşti clienţi, tremurând de frică, au afirmat că au fost bătuţi „doar puţin", în timp ce alţii au avut de suferit mai mult.

 Mulţi dintre cei care au fost reţinuţi, sunt acuzaţi în conformitate cu prevederile Articolului 285 (1) sau  (2) al Codului Penal (dezordine în masă), care prevede o pedeapsă de la 3 la 7 ani de închisoare. Alţii sunt acuzaţi în conformitate cu Articolul 164 al Codului de Contravenţii Administrative (huliganism nu prea grav), care prevede pedeapsa cu amendă sau o detenţie administrativă de până la 15 zile.

Cetăţenii simpli care au participat la protestele din 7 aprilie şi care acum sunt urmăriţi de poliţie au declarat că sunt îngroziţi de faptul că trebuie să apară în faţa poliţiei, de teama să nu fie torturaţi sau trataţi inuman.

 Un bărbat care a fost reţinut şi eliberat a doua zi a declarat că în timp ce a fost interogat,  poliţia a verificat datele personale folosind baza de date internă a Ministerului Dezvoltării Informaţionale.

 

T