Politic

Misiunea OSCE va monitoriza alegerile anticipate din R. Moldova

Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE (BIDDO) planifică să monitorizeze alegerile anticipate din Moldova, care vor avea loc la 29 iulie.
INFOTAG, 18 iunie 2009, 15:40

Chişinău, 18 iunie ( INFOTAG ). După cum transmite INFOTAG cu referire la raportul final al BIDDO, care a monitorizat procesul electoral din 5 aprilie, acolo se menţionează că "monitorizarea situaţiei postelectorale din Moldova a dezvăluit lacune ulterioare ale scrutinului parlamentar din 5 aprilie".

"Perioada postelectorală a fost eclipsată de demonstraţii violente şi "a dezvăluit lacune ulterioare, care contravin angajamentelor OSCE, în special desconsiderarea unui proces corespunzător pentru examinarea contestaţiilor depuse de partidele politice din opoziţie cu privire la pretinse iregularităţi şi deficienţe comise în procesul de compilare a listelor electorale", se arată în raport.

Raportul nu include o evaluare finală a afirmaţiilor cu privire la numărul mare de fraude comise în baza listelor electorale eronate. Conform raportului, majoritatea cazurilor colectate de partidele de opoziţie arătau credibile, însă probele prezentate la BIDDO au fost limitate, iar o concluzie autorizată pe acest subiect ar fi fost necesitat o analiză complexă şi o investigaţie minuţioasa de către autorităţi.

"Acum, înainte de noile alegeri, autorităţile au posibilitatea să întreprindă măsuri eficiente în privinţa lipsei încrederii publice faţă de procesul electoral", a menţionat ambasadorul Janez Lenarcic, Directorul BIDDO.

Lenarcic a adăugat că "îmbunătăţirea listelor electorale şi asigurarea unei atmosfere fără violenţă şi intimidări vor servi drept elemente esenţiale în crearea unui mediu pentru desfăşurarea unor alegeri cu adevărat democratice".

Raportul include o serie de recomandări cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a cadrului electoral din Moldova. OSCE/BIDDO este gata să asiste autorităţile în procesul de implementare al acestor recomandări.

T