Social

Declaraţia CCA în legătură cu informaţiile despre unele posturi de radio şi TV

În ultima perioadă, unele posturi de radio şi televiziune au difuzat informaţii în care în mod intenţionat este distorsionată realitatea vizavi de retransmiterea pe teritoriul Republicii Moldova a unor posturi de peste hotare şi a volumului de emisiuni în limba rusă
CCA, 22 ianuarie 2010, 17:21

Aceste informaţii nu au la bază fapte concrete şi nu corespund realităţii. În prezent pe teritoriul Republicii Moldova activează peste 10 posturi de radio şi circa 15 posturi de televiziune care difuzează emisiuni în limba rusă sau retransmit canale din Federaţia Rusă. De asemenea, în listele de canale ale distribuitorilor de servicii se regăsesc peste 60 de canale adaptate în limba rusă sau retransmise din Federaţia Rusă.

Teza falsă despre marginalizarea radiodifuzorilor cu emisie în limba rusă este utilizată şi în situaţia creată în jurul postului de radio „Ploaia de argint", care nu este un post de radio rusesc, se află sub jurisdicţia Republicii Moldova, dar care retransmite unele emisiuni ale postului moscovit „Серебряный дождь". Pe parcursul activităţii sale, postul nominalizat a încălcat în repetate rânduri condiţiile licenţei de emisie şi prevederile legislaţiei în vigoare, fapt pentru care a fost sancţionat de CCA cu o avertizare publică şi două amenzi.

Valabilitatea licenţei de emisie a postului de radio "Ploaia de argint" a expirat la 20 aprilie 2009 şi în conformitate cu prevederile legislaţiei frecvenţele respective au fost scoase în concurs. Cu toate acestea, postul de radio „Ploaia de argint" intenţionează să activeze în afara legislaţiei, fără a deţine licenţă de emisie. Acest lucru reiese şi din faptul, că „Ploaia de argint" SRL nu a depus dosarul pentru participare la concursul anunţat de CCA pentru un nou termen de activitate, ci a apelat la instanţele de judecată, obţinând scoaterea din concurs a frecvenţelor pe care le utilizează.

Deci, postul de radio „Ploaia de argint" încearcă să obţină licenţă de emisie pentru un nou termen de activitate prin intermediul instanţei de judecată şi nu în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului. Prin încheierea judecătorească emisă vizavi de „Ploaia de argint", cît şi alte decizii adoptate de instanţele de judecată, ce ţin de activitatea instituţiilor audiovizuale, are loc, de fapt, o imixtiune a organelor justiţiei în activitatea puterii executive, o substituire a competenţelor CCA de către instanţele de judecată şi în aceste condiţii CCA nu-şi poate exercita în totalitate atribuţiile stipulate în lege, fapt ce creează impedimente în implementarea Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale şi a Planului naţional de repartizare a frecvenţelor radioelectrice terestre. În aceste condiţii, CCA s-a adresat către Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei pentru a asigura aplicarea corectă şi uniformă a normelor materiale şi procesuale de către instanţele de judecată.


Serviciul de presă al Consiliului Coordonator al Audiovizualului

22 ianuarie 2010

 

 

T