Social

Coaliţia Civică Pentru Alegeri Libere şi Corecte: Mesaj cu ocazia Zilei Internaţionale a Alegerilor

La 4 februarie 2010 marcăm Ziua Internaţională a Alegerilor instituită pentru prima dată în 2005 la iniţiativa Conferinţei generale a organizatorilor alegerilor.
Coaliţia Civică Pentru Alegeri Libere şi Corecte, 5 februarie 2010, 10:36

Cu această ocazie, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte mulţumeşte cetăţenilor Republicii Moldova pentru activismul şi responsabilitatea de care au dat dovadă pe parcursul anilor în exercitarea dreptului de vot. De asemenea, Coaliţia aduce mulţumiri membrilor Coaliţiei care s-au implicat activ în monitorizarea campaniilor electorale precum şi autorităţilor care veghează asupra realizării unor alegeri libere şi corecte în Republica Moldova. Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte îşi exprimă încrederea în faptul că votul individual al fiecărui cetăţean poate contribui decisiv la asigurarea unui cadru democratic pentru funcţionarea statului şi a societăţii în ansamblu.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte ţine să reamintească întregii societăţi că sunt necesare în continuare eforturi majore pentru a asigura realizarea alegerilor libere şi corecte în Republica Moldova. În acest sens, ne adresăm autorităţilor statului responsabile de organizarea alegerilor să examineze atent toate concluziile şi recomandările făcute de către Coaliţie pe parcursul campaniilor electorale din 2009, să ţină cont de acestea şi să consulte societatea civilă în procesul de îmbunătăţire a legislaţiei electorale. De asemenea, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte recomandă autorităţilor, în special Parlamentului Republicii Moldova, partidelor politice să comunice mai eficient cu societatea despre perspectivele de desfăşurare a proceselor politice şi/sau electorale în următoarea perioadă menite să scoată ţara din criza constituţională.

Cu această ocazie, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte reafirmă intenţia şi disponibilitatea sa de a participa şi în viitor la monitorizarea campaniilor electorale precum şi în alte procese tangenţiale alegerilor. Întru atingerea acestui scop, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte a adoptat la finele anului 2009 decizia privind permanentizarea misiunii sale şi implicarea sa continuă în procesul de promovare a alegerilor libere şi corecte în Republica Moldova.

Cu respect,

Nicolae Panfil,
Secretar Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte

 

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova care au drept scop să contribuie la asigurarea unor alegeri libere, corecte, transparente şi democratice în Republica Moldova şi continuă activităţile de promovare a unor alegeri libere şi corecte demarate de Coaliţia 2005, 2007 şi 2009. La moment Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte întruneşte peste 70 de organizaţii neguvernamentale.

T