Social

Declaraţia de la Chişinău

Declaraţia de constituire a Sfatului Oamenilor de Ştiinţă şi Cultură Originari din actuala Republica MOLDOVA (Basarabia şi Transnistria).
AŞM, 9 februarie 2010, 12:42

Subsemnaţii, oameni de ştiinţă şi cultură, născuţi pe teritoriul actualului stat Republica Moldova, cu statut reprezentativ în comunităţile ştiinţifice şi culturale din Republica Moldova şi România, reuniţi la Chişinău, am decis să fondăm, sub auspiciile Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

Sfatul Oamenilor de Ştiinţă şi Cultură Originari din actuala Republica MOLDOVA (Basarabia şi Transnistria), numit în continuare SFATUL.

PORNIND de la trecutul nostru comun, de la relaţiile speciale dintre Republica Moldova şi România, care au o origine comună - istorică, etno-lingvistică şi culturală;
NĂZUIND şi spre un viitor comun în spaţiul economico-politic al Uniunii Europene;
CONSIDERÂND că Republica Moldova este un stat cu vocaţie eminamente europeană;
REAMINTIND faptul că orientarea europeană, occidentală a Republicii Moldova a fost stabilită prin însuşi actul fondator - Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991;
SUBLINIIND faptul că Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova au declarat INTEGRAREA EUROPEANĂ drept prioritate a politicii externe;
AVÂND ÎN VEDERE experienţa altor state postcomuniste, care au reuşit să grăbească aderarea lor la Uniunea Europeană prin mobilizarea în acest sens a elitei intelectuale din ţară şi diasporă;
CONŞTIENTIZÂND faptul că avem acasă şi în diasporă personalităţi şi descendenţi ai acestora cu renume mondial, cu autoritate în plan internaţional, reprezentate în cercurile de elită din marile centre culturale şi ştiinţifice europene şi mondiale,

SFATUL îşi stabileşte drept obiectiv prioritar: sensibilizarea şi mobilizarea personalităţilor noastre din diaspora ştiinţifică şi culturală în vederea accelerării procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Concepem această aderare ca un caz special, având în vedere faptul că din familia popoarelor de origine latină Republica Moldova este în prezent unicul stat în afara Uniunii Europene. În calitatea noastră de cunoscători ai realităţilor istorice, considerăm că o aderare în regim excepţional este posibilă şi ar constitui un gest reparatoriu al ţărilor membre ale Uniunii Europene pentru populaţia moldoveană, despărţită de familia europeană contrar voinţei sale.

SFATUL va expedia invitaţii nominale reprezentanţilor diasporei ştiinţifice şi culturale - conaţionali şi prieteni ai culturii şi lingvisticii româneşti - pentru a-i solicita să se implice în procesul de susţinere a intereselor europene ale Republicii Moldova. Cu această ocazie, îi îndemnăm să facă demersuri susţinute în ţările lor adoptive pentru a sprijini financiar populaţia moldoveană, afectată de criza economică şi de cea constituţională actuală.

SFATUL este conceput ca un Club apolitic, de dezbateri şi ca un grup de reflecţie asupra identităţii noastre în societatea cunoaşterii şi într-o lume globalizată.

O reuniune inaugurală a SFATULUI va fi convocată în cursul anului 2010, la Chişinău şi va fi urmată de sesiuni anuale regulate.

 

acad. Gheorghe DUCA
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei preşedintele Forumului Academic Român

(născut s. Copăceni, Bălţi)

 

prof. dr. Emil CONSTANTINESCU

membru de onoare al Academiei Române preşedintele României (1996-2000)

 (născut s. Copanca, Tighina)

 

acad. Eugen DOGA
compozitor, artist al poporului
membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(născut s. Mocra, Transnistria)

 

 

T