Social

Declaraţia CCCEC în legătură cu iniţierea procedurii penale pe faptul spălării de bani şi a evaziunii fiscale, prin intermediul cardului bancar al lui Oleg Voronin

Controlul preliminar al materialelor acumulate pe faptul disensiunilor dintre datele din declaraţiile cu privire la venituri şi cheltuielile efectuate prin intermediul cardului bancar a cet. Oleg Voronin a ajuns la etapa în care verificările ce urmează, pot fi efectuate doar în cadrul unei urmăriri penale în procesul efectuării căreia, prin procedee probatorii, urmează a fi stabilite toate circumstanţele cazului.
CCCEC, 25 februarie 2010, 14:38

Acestea fiind spuse, anunţăm oficial că la 24 februarie 2010, Direcţia Generală Urmărire Penală a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a dispus începerea urmăririi penale pe semnele componenţei de infracţiune prevăzute în art. art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal, spălarea banilor în proporţii deosebit de mari şi 244 alin. (2) lit. b) Cod penal, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari. PREVENTIV se invocă suma de circa 66 milioane lei. Ordonanţele de începere a urmăririi penale au fost confirmate de către Procurorul Anticorupţie.

Ţin în special să accentuez, că urmărirea penală a fost începută „pe faptul" comiterii infracţiunilor menţionate şi la etapa actuală nici o persoană fizică sau juridică nu are calitatea procesuală de bănuit sau învinuit.

Graţie complexităţii cazului, urmărirea penală va fi efectuată de către un grup de ofiţeri de urmărire penală şi procurori, care vor conduce cu acţiunile de urmărire penală.


Deja au fost înaintate câteva versiuni, ce urmează a fi minuţios şi obiectiv verificate. Urmează a fi audiaţi şi cetăţeni ai altor state.

Suntem conştienţi de faptul că respectivul caz prezintă un interes sporit atât pentru mass-media, cît şi pentru întreaga societate. Anume din aceste considerente periodic vom informa opinia publică despre rezultatele investigaţiilor, evident în măsura în care informaţiile furnizate nu vor prejudicia desfăşurarea normală a urmăririi penale.

La etapa actuală a procesului penal, pentru a nu admite speculaţii nefondate, este prematur de a face publice careva informaţii privind careva nume sau denumiri ale agenţilor economici.

Cu acest prilej şi în acest context, stimaţi jurnalişti, Vă adresăm un mesaj, sau chiar o rugăminte, dacă vreţi.

Centrul monitorizează cu atenţie materialele din presa scrisă şi electronică vis a vis de acest subiect.

Cu regret deja au fost identificate cazuri de utilizare a termenelor de „bănuit", „se bănuieşte" etc.

Acestea fiind spuse, în scopul evitării unor situaţii de a dezminte careva afirmaţii făcute publice în mass-media, Vă recomandăm înainte de a da publicităţii careva informaţii, să Vă documentaţi în prealabil referitor la calitatea procesuală a subiectului materialului difuzat.

Vă reamintim, că astfel de noţiuni ca „bănuit", „se bănuieşte", „învinuit", „se învinuieşte" sunt termeni procedurali, care presupun condiţii speciale şi creează anumite efecte juridice.

În încheiere permiteţi-mi să Vă aduc mulţumiri anticipate pentru reflectarea obiectivă şi corectă a desfăşurări procesului de urmărire penală.

 

T