Social

Declaraţie privind sistarea accesului liber la informaţia despre achiziţiile publice

Începând cu data de 23 februarie 2010, informaţia privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, plasat pe pagina web a agenţiei în reţeaua Internet www.tender.gov.md. poate fi accesată doar în bază de abonament.
Acces-info, 26 februarie 2010, 14:34

Abonarea la versiunea electronică a Buletinului de Achiziţii Publice, editat de 2 ori săptămânal se efectuează prin depunerea unei cereri în adresa Agenţiei. Furnizarea informaţiilor în versiune electronică a Buletinului Achiziţiilor Publice se efectuează pe adresa de e-mail a abonatului, - acest anunţ este plasat de câteva zile pe site-ul Agenţiei Achiziţii Publice.
Această decizie constituie o încălcare gravă a dreptului la informaţie a persoanelor, prevăzut de Constituţie, de Legea privind accesul la informaţie, Legea privind achiziţiile publice, Legea privind transparenţa în procesul decizional, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Regulamentul cu privire la modul de publicare a informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet".

Totodată, decizia Agenţiei Achiziţiilor Publice este o sfidare a rezultatelor monitorizării transparenţei achiziţiilor publice (martie-august 2009), conform cărora procesul achiziţiilor publice în Republica Moldova are un caracter mai mult opac decât transparent, fenomen generat în bună parte de tradiţiile conservatoare ale mai multor responsabili şi de imperfecţiunea legislaţiei. Astfel, sub pretextul protejării secretului comercial şi al asigurării concurenţei loiale, este restricţionat accesul publicului la informaţiile privind etapele procedurale, încheierea contractelor propriu-zise, realizarea acestora. („Achiziţiile publice: transparenţă sau opacitate?" Raport de monitorizare. Centrul „Acces-info", 2009). De asemenea, noua conducere a Agenţiei nu a ţinut cont nici de Raportul auditului performanţei „Unele obiective ale Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007"
În ciuda faptului, că autorii monitorizării recomandă perfectarea Buletinului Achiziţiilor Publice, inclusiv versiunea electronică, pagina web a Agenţiei, site-urile altor instituţii publice pentru a extinde accesul actorilor implicaţi în procesul achiziţiilor publice, dar şi al tuturor persoanelor interesante, fapt care ar facilita efectuarea unor analize mai profunde al planificării, a unei monitorizări mai eficiente de către mass-media, organizaţiile nonguvernamentale şi de către orişicine se interesează cum sunt cheltuiţi banii publici, Agenţia vine cu o decizie care, până la urmă, va alimenta fraudele, mita, corupţia.

Ne exprimăm dezacordul cu decizia Agenţiei Achiziţiilor Publice privind abonarea la versiunea electronică a Buletinului Achiziţiilor Publice, care nici pe departe nu este o soluţie de acumulare a banilor în buget.
Centrul „Acces-info"

 

 

T