CăutareSr
27 ianuarie 2022
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică respinge acuzaţiile PCRM

ANRE califică afirmaţiile unor reprezentanţi ai PCRM drept speculaţii politice.
ANRE, 1 februarie 2010, 17:34

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) respinge acuzaţiile ce i-au fost aduse săptămâna trecută de unii reprezentanţi ai PCRM, potrivit cărora majorarea tarifelor la resursele energetice a fost operată în interesul intermediarilor - monopolişti, este o lovitură dură aplicată producătorilor de energie şi nu soluţionează nici una din problemele complexului termoenergetic. ANRE califică aceste afirmaţii drept nişte speculaţii politice, lipsite de suport economic. Fiind o autoritate publică independentă şi apolitică, ANRE consideră necesar de a răspunde la acuzaţiile ce i-au fost aduse şi de a informa încă odată opinia publică asupra situaţiei reale din sectorul energetic şi a factorilor obiectivi care au condus la majorarea tarifelor la resursele energetice.

ANRE reiterează că a actualizat tarifele în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale metodologiilor tarifare în vigoare care o obligă să aducă tarifele la serviciile energetice în corespundere cu costurile reale ale acestora. ANRE este obligată prin lege să promoveze o politică tarifară echilibrată care să asigure viabilitatea financiară a întreprinderilor energetice şi alimentarea neîntreruptă a consumatorilor cu energie. Neajustarea tarifelor de către ANRE în ianuarie 2010 ar fi însemnat aprofundarea crizei în sistemul energetic, în special a blocajelor financiare care perturbează activitatea normală a acestui sistem şi pun în pericol aprovizionarea fiabilă a ţării cu resurse energetice.

Situaţia dificilă actuală din sistemul energetic s-a creat nu în luna ianuarie 2010, dar pe tot parcursul anilor 2000-2009, şi constituie un rezultat al politicilor promovate în perioada dată. Blocajele financiare apărute în acest sector au fost cauzate de neajustarea la timp, odată cu apariţia factorilor obiectivi corespunzători, a tarifelor, în special a tarifului la energia termică livrată consumatorilor din mun. Chişinău. Acest fapt a condus la acumularea către 1.01.2010 a unei datorii de peste 3 mld. lei faţă de SAD„Gazprom" din Federaţia Rusă, inclusiv cca 2,3 miliarde lei datorită neachitărilor în lanţ aferente activităţii SA"Termocom". Astfel, datoriile totale ale SA "Termocom" şi a celor două CET-uri din Chişinău faţă de SA "Moldovagaz", implicit SAD "Gazprom", au ajuns să depăşească de cca 2 ori valoarea cumulativă a activelor nete ale acestor trei întreprinderi pînă la reevaluare. Mai mult ca atît, aceste politici au pus în pericol stabilitatea livrării resurselor energetice către R. Moldova şi însăşi securitatea energetică a ţării, avînd în vedere faptul că SAD "Gazprom" nu va tolera la infinit acumularea de noi datorii şi ar putea sista livrarea gazelor naturale.

Datoriile susmenţionate au fost cauzate în mare parte de neajustarea la timpul cuvenit a tarifului la energia termica livrata de SA „Termocom". În perioada 1999- 2007 acest tarif a fost menţinut în mod nejustificat la nivelul de 233 lei/Gcal. În acest răstimp tariful de furnizare a gazelor naturale către producătorii de energie termică s-a majorat cu 88%, salariul tarifar pentru prima categorie de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară - de 10 ori, iar indicele preţurilor de consum - mai bine de 2,2 ori. Majorarea în anul 2007 a tarifului pînă la nivelul de 540 lei/Gcal a ameliorat întrucîtva situaţia, însă doar pentru un an. Acest tarif a fost menţinut pînă în ianuarie 2010, timp în care tariful de furnizare a gazelor naturale către producătorii de energie termică s-a majorat cu 78%, salariul tarifar pentru prima categorie de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară - cu 28,5%, iar indicele preţurilor de consum a crescut cu 32%.

ANRE califică drept nefondată şi afirmaţia, precum că reducerea tarifelor de producere a energiei electrice şi a celei termice de către CET - uri le va pune pe acestea într-o situaţie şi mai dificilă decît cea în care s-au aflat pînă în prezent. Diminuarea acestor tarife se explică, în primul rînd, prin reducerea tarifelor la gazele naturale livrate către CET-uri. Astfel, tarifele de producere a energiei termice valabile pînă la decizia ANRE din 14 ianuarie 2010 erau calculate reieşind din tariful la gazelor naturale livrate către CET-uri de 3232 lei/1000 m3 (tarif stabilit la 30.07.2008), iar din 19.01.2010 mărimea acestui tarif este de 3106 lei/1000 m3. Prin urmare, tariful la gazele naturale livrate CET-urilor s-a micşorat faţă de cel inclus anterior în tariful de producere a energiei cu 3,9% şi nicidecum nu s-a majorat cu 16,5%, precum s-a declarat anterior. De asemenea, în perioada septembrie 2009 - ianuarie 2010 CET-urile au acumulat devieri financiare pozitive (venituri suplimentare) de la procurarea gazelor naturale la un tarif mai redus decît tariful de 3232 lei/1000 m3, fapt care la fel a determinat diminuarea tarifelor la energia produsă de CET-uri. Totodată, menţionăm că în scopul reducerii impactului negativ asupra consumatorilor de energie, ANRE nu a inclus careva profit în structura tarifelor pentru toate întreprinderile din sectorul termoenergetic, inclusiv pentru SA „Termocom".

În ceea ce priveşte tarifele la gazele naturale, ANRE reiterează că acestea au fost stabilite în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, iar nivelul acestora a fost determinat în cea mai mare parte (în proporţie de peste 86%) de preţul gazelor naturale procurate, conform contractului negociat şi încheiat cu SAD „Gazprom" în anul 2006. ANRE precizează că noul tarif mediu la gazele naturale de 3542 lei/1000 m3 este mai mare decît cel stabilit în septembrie 2009 cu 11,9% şi doar cu 0,5% mai mare decît tariful care a fost în vigoare în perioada august 2008 - septembrie 2009. Conducerea actuală a ANRE consideră că diminuarea acestui tarif, în septembrie 2009, nu a fost justificată economic pe motiv că a fost ignorat factorul previzibil de majorare semnificativă în anul 2010 a preţului de achiziţie a gazelor naturale. Numai creşterea coeficientului aplicat R. Moldova de către SAD „Gazprom" la preţul mediu european la gaze naturale, de la 0,8 la 0,9, înseamnă din start o majorare a preţului de achiziţie cu 12,5%.

În ceea ce priveşte noile tarife la energia electrică, ANRE reaminteşte că modificarea acestora a fost determinată şi de majorarea preţului de procurare a energiei electrice de la Centrala de la Cuciurgan, preţ stipulat în contractul de achiziţie negociat şi încheiat în anul 2008.

În final, ANRE, fiind o instituţie transparenta, îşi invită oponenţii la dezbateri publice în cadrul unor emisiuni în direct la radio şi TV pentru a discuta subiectele susmenţionate. Totodată, ANRE îşi exprimă disponibilitatea de a examina planul de acţiuni pentru soluţionarea problemelor din sistemul energetic, fără ajustarea tarifelor, la care s-au referit reprezentanţii PCRM, precum şi alte opinii constructive.

Serviciul de presă al ANRE
1 februarie 2010Comentariile vizitatorilor
Comentarii recente:
Nu exista comentarii la acest material.
Va rugăm să vă autentificaţi pentru a lăsa comentarii.
T