CăutareSr
27 ianuarie 2022
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Declaraţia comună a premierilor Vlad Filat şi Donald Tusk privind cooperarea în domeniul integrării europene

Premierul Republicii Moldova Vlad Filat şi premierul Poloniei Donald Tusk au aprobat, joi, 18 februarie, o Declaraţie comună privind cooperarea în domeniul integrării europene
Moldova Azi, 19 februarie 2010, 09:59

În textul declaraţiei se menţionează:

„Prim-ministrul Republicii Polonia Donald Tusk, şi Prim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Filat, numiţi în cele ce urmează "Părţi",

Menționând adevăratul parteneriat şi dezvoltarea intensă a relaţiilor amicale şi reciproc benefice dintre Republica Polonia şi Republica Moldova,

Accentuând faptul că valorile şi principiile europene, în particular democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului, respectarea şi susţinerea suveranităţii, integrităţii teritoriale şi inviolabilităţii frontierelor recunoscute pe plan internaţional, susţinerea relaţiilor bilaterale,

Recunoscând importanţa consolidării dialogului politic şi cooperării dintre Părţi în domeniul Integrării Europene,
Accentuând importanţa crucială a reformelor continue şi dezvoltării democratice pentru Integrarea Europeană şi fiind conştient de obiectivul Moldovei de a obţine în viitor, fiind un stat european, calitatea de ţară membră a UE,
Aspirând spre aplicarea deplină a politicilor şi instrumentelor de cooperare ale Uniunii Europene, inter alia, a Parteneriatului de Est şi altele,

Reiterând aspiraţiile reciproce de a spori cooperarea extinsă dintre cele două ţări la nivel bilateral, regional, şi cel European,

Au convenit asupra următoarelor :

1. Părţile subliniază importanţa consolidării relaţiilor bilaterale pentru extinderea cooperării reciproce în domeniul Integrării Europene. Polonia confirmă dorinţa de a acorda sprijin Republicii Moldova în negocierile cu Uniunea Europeană pe marginea Acordului de Asociere, depăşind actualul Acord de Cooperare şi Parteneriat.

2. Părţile au convenit să consolideze mecanismul existent al Forului Moldo-Polonez pentru Integrarea Europeană pentru extinderea dialogului politic pe marginea subiectelor ce ţin de Integrarea Europeană. Şedinţele Forului vor fi prezidate prin rotaţie de către Miniştrii Afacerilor Externe sau supleanţii lor desemnaţi în capitalele respective, de două ori pe an. Reprezentanţii altor instituţii vor fi invitaţi să asiste la aceste şedinţe.

3. În cadrul relaţiilor Uniunii Europene - Republica Moldova, Polonia este dispusă să-şi împartă experienţa privind Integrarea Europeană cu Republica Moldova şi, în acest scop, acceptă să:
- acorde Republicii Moldova asistenţă pe termen lung în timpul negocierilor ţării cu Uniunea Europeană pe marginea Acordului de Asociere;
- ajute la constituirea capacităţilor şi instituţiilor prin organizarea vizitelor de studio la Ministerul Afacerilor Externe a Poloniei de către diplomaţii moldoveni şi alţi funcţionari publici responsabili de abordarea problemelor de Integrare Europeană;
- consolideze asistenţa practică şi, în acelaşi timp, să contribuie la întărirea capacităţilor administrative şi celor instituţionale ale Republicii Moldova, în particular, în domeniile serviciului vamal, agriculturii şi siguranţei alimentare;
- încurajeze Republica Moldova să folosească la maxim Programul Global de Consolidare Instituţională al Parteneriatului estic (CIBP), precum şi Unitatea de Asistenţă Tehnică pentru Schimb de Informaţii a Uniunii Europene (TAIEX) şi Instrumentele de Twinning cu participarea oficialităţilor Poloneze din instituţiile relevante în domeniul Uniunii Europene;
- încurajeze cooperarea dintre delegaţiile interparlamentare şi autorităţile locale ale ambelor ţări prin intermediul vizitelor şi proiectelor comune;
- acorde Republicii Moldova asistenţă în adoptarea iniţiativei Parteneriatului estic prin identificarea în comun a subiectelor tematice, dar şi în elaborarea listei proiectelor de referinţă ce ar aduce un beneficiu nemijlocit Republicii Moldova;
- avanseze cooperarea pentru îmbunătăţirea pregătirii Moldovei pentru Acordul de Liber Comerţ Comprehensiv cu Uniunea Europeană care poate fi parte integrală al Acordului de Asociere;

- a întreprinde eforturile pentru continuarea facilităţii regimului de vize între Uniunea Europeană şi Republica Moldova care vizează regimul călătoriilor libere de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova pe termen lung. Polonia se va strădui în continuare pentru lansarea dialogului de vize între Uniunea Europeană şi Republica Moldova cât mai curând in 2010;
- organizeze schimburi de vizite ale jurnaliştilor în scopul de a ajuta Republica Moldova pentru lansarea unei campanii publice comprehensive privind procesul de integrare europeană în scopul informării publicului despre evoluţiile în negocierile cu Uniunea Europeană şi procesele din cadrul Uniunii Europene.

4. Părţile au agreat să continue organizarea evenimentelor comune aşa ca consultări, seminare, mese rotunde, vizite de studio, cursuri de studio în domeniul Integrării Europene.

5. Părţile au convenit să intensifice cooperarea bilaterală în domeniul comerţului şi investiţiilor în cadrul Comisiei polonezo-moldave pentru Cooperare Economică. În acest scop, Părţile vor explora posibilitatea organizării misiunilor de afaceri în ceea ce priveşte consultările cu partenerii şi organizaţiile relevante.

6. Polonia respectă suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor recunoscute internaţional. Soluţia viabilă şi finală pentru conflictul transnistrean poate fi atinsă doar în formatul de negocieri 5+2. Republica Moldova şi Polonia vor consolida cooperarea lor în particular cu OSCE în cadrul dialogului privind Securitatea europeană. Polonia va sprijini constituirea încrederii dintre ambele maluri ale Nistrului.

7. Prezenta declaraţie comună nu va prejudicia alte acorduri existente sau viitoare încheiate între părţi. Prezenta declaraţie comună nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor în cadrul nici un altui acord internaţional."

 Comentariile vizitatorilor
Comentarii recente:
Nu exista comentarii la acest material.
Va rugăm să vă autentificaţi pentru a lăsa comentarii.
T