CăutareSr
27 ianuarie 2022
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Cine este lider în procesul de liberalizare a vizelor cu UE: Ucraina sau R. Moldova?

În curând R. Moldova va primi mult aşteptatul document al cărui scop final este eliminarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Anterior lider remarcabil printre ţările Parteneriatului Estic în relaţia cu Bruxelles-ul, inclusiv în materie de liberalizare a vizelor, Kievul a făcut rost de "foaia de parcurs" la finele lui 2010.
Denis CENUŞĂ, 12 ianuarie 2011, 17:11

Moldova "aproape" de ţintă

"Foaia de parcurs" denumită oficial Planul de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize RM-UE va fi înmânat de către unul din comisarii europeni, responsabil de afacerile interne, inclusiv de problematica vizelor, suedeza Cecilia Malmstrom.

Planificată iniţial pentru data de 14 ianuarie 2011, din varie motive, posibil tehnice, data înmânării planului de acţiuni a fost transferată pentru 24-25 ianuarie, când comisarul european este aşteptat la Chişinău.

"Extinderea libertăţii în domeniul vizelor şi a facilitării regimului de vize, cu respectarea anumitor condiţii, evidenţiază libertatea circulaţiei ca una din valorile fundamentale ale UE", definea la începutul mandatului său, actualul comisar european pentru afacerile interne, Cecilia Malmstrom.

Oficialul european se numără şi printre participanţii conferinţei pan-europene, cu care îşi începe activitatea în direcţia vestică diplomaţia moldovenească în anul 2011. Conferinţa catalogată de oficialii de la Chişinău ca "de nivel înalt" va aborda tematica „Contribuţia Partenerilor Estici la Programul de la Stockholm: Sinergii pentru îmbunătăţirea mobilităţii şi consolidarea securităţii".

Evenimentul prevede instituirea unei platforme de dialog între statele membre ale UE şi partenerii din Est în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii în vederea explorării oportunităţilor în cadrul Programului de la Stockholm şi identificării acţiunilor comune de facilitare a mobilităţii.

Valoarea adăugată a acestui forum este corelarea lui în timp cu lansarea oficială a procesului de liberalizare a vizelor pentru cetăţenii moldoveni, mediatizat activ la Chişinău, începând cu data 15 iunie 2010, când a fost deschis dialogul UE-R. Moldova pe tematica liberalizării vizelor. Totodată, acest subiect a ocupat un loc central în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2010.

Totuşi, trezesc suspiciuni anumite inconsecvenţe legate de "planul de acţiuni" promis Chişinăului. Subliniem pentru început decizia Consiliului European de a recomanda Comisiei Europene elaborarea planului de acţiuni privind regimul de vize, la 25 octombrie 2010 [1], sărbătorită cu fast la Chişinău şi interpretată ca acordarea propriu-zisă a "foii de parcurs", exclusiv R. Moldova şi guvernării de atunci.

În altă ordine de idei, ridică semne de întrebare vidul de informaţie privitor la documentul în sine, care nu diferă cu nimic, după parametrii tehnici şi procedurali, de cei sugeraţi Ucrainei, folosită ca model pentru toate celelalte state din Parteneriatul Estic. Or, oficialii europeni au indicat asupra conţinutului preliminar al "foii de parcurs" adresate Moldovei încă pe 25 octombrie, când aceştia au folosit ca reper prevederile cuprinse în Concluziile reuniunii Miniştrilor de Externe ai statelor UE pe marginea Parteneriatului Estic. [2]

Punctul 8 şi 9 al acestui document politic enumeră paşii pe care trebuie să-i întreprindă Ucraina pentru a se apropia în eventualitate de ziua anulării regimului de vize cu UE. Se aruncă lumină peste structura documentului, constituit din recomandările preliminare axate pe cadrul de politici, legislaţie şi planificare a activităţilor ca atare. Acestea în continuare sunt folosite ca bază pentru recomandări foarte specifice, care fac parte din faza secundară şi cea mai principală, la implementarea cărora se obţin rezultate concrete şi palpabile. Anume de ultimul pas va depinde potenţiala liberalizare a regimului de vize. Totodată, partea europeană mai ţine cont de eficacitatea demonstrată de ţările partenere în realizarea Acordului privind facilitarea regimului de vize şi readmisie, semnate anterior (cu R. Moldova în 2007, intrat în vigoare în ianuarie 2008).

Alte particularităţi interesante rezultă din faptul că recomandările formulate pentru Ucraina în octombrie 2010, s-au materializat într-un plan de acţiuni pentru statul vecin deja pe 22 noiembrie 2010. Dar acest moment a fost mai degrabă trecut cu vederea la Chişinău, care probabil premeditat conturează percepţii publice complet izolate de Ucraina în domeniul liberalizării vizelor cu UE, consolidându-şi indirect statutul de „stat model" în Parteneriatul Estic.

Accelerarea şi neconcordanţele autorităţilor de la Chişinău denotă alt aspect specific. Nu o singură dată, opinia publică din Moldova a fost indusă în eroare cu promisiuni repetate despre obţinerea "foii de parcurs" încă în anul 2010. După care s-a vehiculat că documentul va fi în mâini pe 14 ianuarie 2011, pentru ca în final, contrar prognozelor anterioare, să aflăm că punctul culminant este preconizat pentru 24-25 ianuarie 2011.

Variaţia izbitoare de termene pe care le intuiesc greşit autorităţile, informarea lacunară cu privire la documentul în cauză, dar şi detaşarea intenţionată a Moldovei de procesele regionale similare, din care face parte spre exemplu Ucraina, caracterizează politica Chişinăului în această direcţie.

Pe termen lung aceasta reprezintă un deserviciu, cel puţin din perspectiva pregătirii opiniei publice naţionale şi a îndepărtării deliberate a acesteia de un proces extrem de complicat, care în ciuda optimismului împărtăşit de oficialii locali, poate dura mai mult decât 2 sau 3 ani.

Ucraina avansează timid

Subestimată foarte mult în ultimul timp, Ucraina a reuşit să obţină prima Planul de acţiuni privind liberalizarea vizelor, încă în 2010. Vocile de la Chişinău prognozau că Moldova ar putea întrece statul vecin, deoarece a reuşit să instituie dialogul cu Bruxelles-ul în iunie 2010, spre deosebire de ritmul lent şi anevoios al acţiunilor ucrainene, iniţiate încă în 2008.

Contrar reticenţei vizibile faţă de regimul de la Kiev, UE nu a dorit să amâne oferirea "foii de parcurs", chiar dacă simpatiile faţă de R. Moldova predomină în prezent în politica europeană de vecinătate. Pe data de 11 noiembrie curent, comisarul european pentru extindere, Stefan Fule a reiterat startul procesului de liberalizare a vizelor cu Ucraina. Astfel, acesta va consta în racordarea legislaţiei ucrainene la cea europeană, după care în aplicarea acesteia în practică.

Prin urmare, deşi Fule descrie dialogul drept "intens", Ucraina avansează destul de sfios, în timp ce Moldova este abia la început de cale. [3]

Indiferent de viziunile Chişinăului asupra concurenţei pentru atragerea simpatiilor europene şi depăşirea celorlalte state din Parteneriatul Estic în viteza spre UE, agenda internă trebuie să acopere şi experienţa statelor vecine în acest domeniu. Or, reieşind din evaluarea comparativă şi identificarea provocărilor comune pot fi optimizate şi eficientizate activităţile realizate pe plan naţional.

Referinţe:

1.      Conclusions on the Republic of Moldova, FOREIGN AFFAIRS Council meeting,Luxembourg, 25 October 20, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117335.pdf

2.      "With regard to Ukraine, the EU-Ukraine visa dialogue examining the conditions for visa free travel as a long-term goal should now enter a fully operational phase on the basis of an action plan setting out all technical conditions to be met by Ukraine before the possible establishment of a visa-free travel regime. The action plan will be "two phased" and will be tailored to Ukraine's current progress. It will contain two tiers of benchmarks: preliminary benchmarks concerning the policy framework (legislation and planning), which in turn will pave the way for meeting more specific benchmarks, covering effective and sustainable implementation of relevant measures including concrete results on the ground. Moreover, the effective implementation of visa facilitation and readmission agreements will remain of particular importance."

"The Council notes that this approach could serve as a model for other Eastern Partnership countries bearing in mind the specificity and progress of each country.", Conclusions on Eastern Partnership, FOREIGN AFFAIRS Council meeting, Luxembourg, 25 October 2010, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117327.pdf

3.      ЕС готовит отчет о либерализации визового режима с Украиной, http://www.unian.net/rus/news/news-415551.htmlComentariile vizitatorilor
Comentarii recente:
mdm2011, 4 februarie 2011, 22:37
PAI CE SUNTETI NEBUNI CA SA FIE UKRAINA NU O SA FIE REPUBLICA MOLDOVA IN UE.
Va rugăm să vă autentificaţi pentru a lăsa comentarii.
T