CăutareSr
26 octombrie 2021
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Oficial OSCE cheamă R. Moldova să reînnoiască licenţa unei staţii TV pentru a asigura pluralismul în alegeri

Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Haraszti, a chemat autorităţile moldovene să reînnoiască licenţa postului Pro TV Chişinău pentru a asigura pluralismul.
Info-Prim Neo, 16 decembrie 2008, 15:30

Chisinau (IPN) Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Haraszti, a chemat marţi, 16 decembrie, autorităţile moldovene să reînnoiască licenţa postului Pro TV Chişinău pentru a asigura pluralismul, în special în ajunul alegerilor parlamentare din martie 2009, transmite Info-Prim Neo cu referire la un comunicat al OSCE.

„Închiderea Pro TV Chişinău va fi un important pas înapoi în contextul pluralismului deja limitat în mass-media din ţară, şi va contraveni angajamentelor în domeniul libertăţii presei pe care Moldova le-a făcut în faţa OSCE", a scris Haraszti într-o scrisoare adresată vicepremierului Andrei Stratan, ministrului de externe

Pro TV Chişinău a fost informată de către autoritatea de reglementare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), că licenţa sa nu va fi prelungită de drept. CCA a spus că staţia a fost avertizată de 4 ori cu privire la încălcarea legislaţiei audiovizuale, dar a informat Consiliul despre înl ăturarea încălcărilor semnalate.

„În timp ce recunosc importanţa activităţii de reglementare şi monitorizare a CCA, nu este acceptabil ca încălcări minore să fie utilizate pentru a închide o staţie populară", a spus Haraszti. „Rolul principal al unei autorităţi de reglementare este să asigure pluralismul, nu să-l restricţioneze".

CCA a avertizat Pro TV Chişinău că va trebui să intre în competiţie pentru o nouă licenţă, după expirarea actualei la 23 decembrie.

  ONG-uri de media îngrijorate pentru soarta postului Pro TV

Chisinau (IPN) Organizaţiile neguvernamentale de media îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu anunţul Consiliului Coordonator al Audiovizualului potrivit căruia CCA nu va prelungi licenţa Pro TV Chişinău, aceasta urmând a fi scoasă la concurs. Poziţia a fost expimată prin „Declaraţia organizaţiilor mass-media privind refuzul Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a prelungi de drept licenţa Pro TV Chişinău", citată de Info-Prim Neo.

Potrivit documentului, iniţial, în scrisoarea de răspuns la solicitarea Pro TV, CCA a enunţat că demersul postului de televiziune nu întruneşte condiţiile prevăzute de art.24 al Codului Audiovizualului, deoarece pe parcursul de valabilitate a licenţei Pro TV nu ar fi respectat toate prevederile legislaţiei audiovizuale şi condiţiile licenţei de emisie. Însă cele patru cazuri calificate drept derogări de la prevederile legislaţiei în vigoare, adunate pe parcursul a 5 ani, sunt singulare şi irelevante.

Ulterior, preşedintele CCA, Gheorghe Gorincioi, a afirmat, în cadrul conferinţei de presă din 12 decembrie 2008, că autoritatea de reglementare nu va prelungi licenţa Pro TV deoarece, potrivit prevederilor art. 26 al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, adoptat prin hotărâre de Parlament, se prelungesc doar licenţele de emisie „obţinute în temeiul Codului Audiovizualului". În mod evident, CCA recurge astfel la un tertip formal, deoarece conform legii, art. 24 din Codul Audiovizualului (1), "licenţa de emisie se prelungeşte de drept radiodifuzorului, la solicitare, dacă acesta a activat în conformitate cu prevederile prezentului cod şi a respectat, pe parcursul termenului de validitate a licenţei de emisie, condiţiile prevăzute în ea".

Dreptul radiodifuzorilor de prelungire de drept a licenţei de emisie, consfinţit de Codul audiovizualului, a fost anul at de Hotărârea Parlamentului nr. 433-XVI din 28.12.2006. Pe de o parte, faptul că o hotărâre a Parlamentului modifică o prevedere a unei legi organice - Codul audiovizualului, adoptată cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, este în contradicţie cu Constituţia R. Moldova, iar pe de altă parte, încalcă normele europene prin aplicarea discriminatorie a legii faţă de radiodifuzorii locali.

Considerăm că, dacă s-ar fi ghidat de spiritul legii, dacă ar fi ţinut cont de interesul publicului şi drepturile radiodifuzorului, CCA ar fi dat curs solicitării legitime a radiodifuzorului de prelungire a licenţei în afara concursului.

Suntem îndreptăţiţi să credem că acţiunile CCA se înscriu într-o tendinţă tot mai pronunţată a autorităţilor din Republica Moldova de a intimida presa independentă şi de a monopoliza principalele surse se informare în masă, lipsindu-i pe cetăţeni de surse alternative de informare în preajma campaniei electorale. Amintim cu acest p rilej că, în câteva rânduri, reprezentanţi ai PPCD în Parlament, au formulat acuzaţii nefondate, fără precedent, la adresa Pro TV, afirmând că activitatea acestui post "se încadrează în multiplele scenarii de subminare a intereselor naţionale ale Republicii Moldova, puse la cale de neprietenii ţării din afară", iar pe data de 29 noiembrie, vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, preşedintele PPCD, Iurie Roşca, a ameninţat în mod direct PRO TV că va fi închis.

Îngrijorarea ONG+urilor de media se întemeiază şi pe faptul că, în lipsa unor criterii clare şi transparente de apreciere a serviciilor de programe şi de departajare a solicitanţilor în baza cărora să se atribuie frecvenţele radio şi canalele TV, în urma concursurilor desfăşurate de CCA, din peisajul mediatic au dispărut radiodifuzori afirmaţi în timp şi cu priză la public, precum Radio 103,5FM din Bălţi sau TVR1; au fost luate decizii arbitrare şi inexplicabile publicului larg, ca să cităm doar bilanţul ultimului concurs, când nu au fost acordate frecvenţe unor posturi de radio şi TV deja afirmate pe piaţa mediatică printre care Vocea Basarabiei, Pro FM, Radio Noroc, Radio 21, Pro TV Chişinău, Muzica TV, în condiţiile în care alte posturi absolut necunoscute, precum Radio 10 şi VDT, au obţinut 5 frecvenţe din 8 solicitate, respectiv 8 canale din 11 solicitate. Totodată anumite instituţii audiovizuale (bunăoară, radio Antena C şi postul de televiziune NIT), a căror activitate a generat obiecţii ale CCA în perioada de până la concurs, au obţinut, totuşi, ceea ce au solicitat: Antena C - 6 frecvenţe din 7, iar NIT - 12 din 12.

Organizaţiile neguvernamentale de media se declară în drept să-şi exprime rezerve faţă de gradul de independenţă al CCA, odată ce acesta ia parte la nişte acţiuni concertate, iniţiate în afara instituţiei autorităţii de reglementare a domeniului audiovizualului. Presiunile politice exercitate asupra unui radiodi fuzor urmau, în opinia semnatarilor, să motiveze CCA să examineze cazul în şedinţă publică şi de o manieră în care, conform Codului Audiovizualului, ar fi fost asigurat şi protejat atât interesul publicului, cât şi drepturile şi libertăţile radiodifuzorului. Or, tocmai aceste principii au stat la temelia noului cadru juridic ce urma să accelereze procesele de constituire în R. Moldova a unui audiovizual bazat pe valori democratice şi standarde europene.

Deşi s-a angajat să edifice o societate constituită pe valori democratice, R. Moldova, tradiţional, are restanţe la capitolul libertăţii mass-media, inclusiv pe segmentul audiovizualului. Un test incontestabil al transformărilor democratice îl constituie atitudinea guvernării faţă de mass-media, în special în campaniile electorale. În acest context se cere făcută o paralelă: în anul 2004, în ajunul alegerilor parlamentare (în luna decembrie), un post de televiziune (NIT), considerat în societate proguvernamental, a obţinut licenţe pentru mai multe frecvenţe, iar în 2008, în ajunul alegerilor parlamentare, un post de televiziune (Pro TV Chişinău), considerat în societate independent şi profesionist, riscă să-şi piardă licenţa pentru frecvenţele utilizate. Sunt doar două exemple care denotă modul în care autorităţile percep rolul mass-media în societate şi, în special, în perioada campaniilor electorale. De aceea, preconizatul concurs pentru frecvenţele Pro TV trezeşte îngrijorări fondate ale societăţii, iar CCA va trebui să susţină un examen de integritate a unei autorităţi independente şi în serviciul publicului.

În situaţia creată ONG-urile de me media îndeamnă autorităţile statului R. Moldova să-şi onoreze angajamentul intern şi extern de adeziune la valorile europene, inclusiv prin protejarea şi asigurarea pluralismului şi diversităţii pe segmentul audiovizualului. Ele atenţionează CCA asupra responsabilităţii ce-i revine în procesul dezvoltării audiovizualului autohton p rin sprijinirea radiodifuzorilor în condiţiile legii şi prin promovarea interesului public. „Facem apel către toate instituţiile sociale din ţară să contribuie la susţinerea demersului Pro TV de a-şi exercita şi în continuare misiunea publică ce-i revine unui radiodifuzor şi să supravegheze modul în care CCA va asigura prelungirea activităţii acestui post de televiziune. Ne adresăm ambasadelor, reprezentanţelor organismelor internaţionale acreditate la Chişinău, organizaţiilor europene şi internaţionale interesate de procesul democratizării societăţii moldoveneşti să ia atitudine şi să sensibilizeze autorităţile moldoveneşti asupra gravităţii consecinţelor pentru societate a eventualei dispariţii a unui post de televiziune afirmat, vizionat şi apreciat de public", se spune în Declaraţia semnată de Asociaţia Presei Electronice, Centrul Acces-info, Centrul Independent de Jurnalism, Centrul Tînărului Jurnalist din Moldova, Centrul de Investigaţii Jurnalistice, Comit etul pentru Libertatea Presei, Asociaţia Presei Independente, Uniunea Jurnaliştilor din Moldova.

La momentul publicării, lista semnatarilor rămânee deschisă pentru toţi acei care sunt gata să adere la mesajul Declaraţiei.

 Tinerii PL şi-au manifestat dezacordul faţă de politica autorităţilor comuniste

Chisinau (IPN) Circa 50 de membri ai organizaţiei de tineret a Partidului Liberal (PL) şi-au manifestat dezacordul faţă de „politica dictatorială promovată de autorităţile comuniste". Tinerii au organizat flash mob în faţa Preşedinţiei R. Moldova, purtând pancarte şi portretele mai multor dictatori, transmite Info-Prim Neo.

Consilierul municipal al fracţiunii PL, Ion Cebanu, a precizat că scopul acţiunii de protest a fost de a atrage atenţia asupra unor ilegalităţi care se întâmplă în R. Moldova, încălcări la adresa democraţiei.

„Când vorbim de încălcări putem exemplifica prin ceea ce se întâmplă cu PRO TV, despre tot ce s-a întâmplat cu Caravana retragerii armatei ruse, dar şi multe alte ilegalităţi care se întâmplă cu acordul preşedintelui R. Moldova, Vladimir Voronin. Acesta concentrează în mâinile sale atât puterea legislativă, executivă cât şi ce judecătorească", a declarat Ion Cebanu.

„Refuzul prelungirii licenţei de drept pentru PRO TV conturează şi mai mult această dictatură promovată de comunişti, iar imaginile dictatorilor, Stalin, Hitler, Mussolini, reprezintă un exemplu pentru V. Voronin, care urmează politica dictatorială dusă de aceştia", a spus Ion Bargan, preşedintele organizaţiei tinerilor liberari care învaţă la USM

Tinerii au spus că au organizat acţiunea anume în această zi, deoarece la 16 decembrie în România se marchează Ziua Solidarităţii Naţionale împotriva Dictaturii. Potrivit lor, ar fi oportun ca şi în R. Moldova să existe o astfel de zi, deoarece şi cetăţenii R. Moldova a suferit mult în urma regimului de ocupaţie.

 Comentariile vizitatorilor
Comentarii recente:
Nu exista comentarii la acest material.
Va rugăm să vă autentificaţi pentru a lăsa comentarii.
T