CăutareSr
25 octombrie 2021
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Mihai Moldovanu

Vicepremierul Mihai Moldovanu coordonează activităţile Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei, Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Sănătăţii, precum şi instituţiilor subordonate acestora.
7 rezultate găsite. Afisare rezultate de la 1 până la 7.
Gheorghe:

De ce in componenta Consiliului National pentru Participare ati selectat organizatii numai din Chisinau? Schimbati denumirea in "Municipal".

Mihai Moldovanu:
Consiliul Naţional pentru Participare este organul consultativ creat la iniţiativa Guvernului Republicii Moldova la 19 ianuarie 2010.
Selectarea nu a făcut-o viceprimul-ministru aşa cum o spuneţi Dv, însă sunt de acord, că reprezentativitatea la nivel naţional sau raional lasă de dorit. Vocile din teritoriu trebuie auzite pentru nişte politici corecte şi eficiente la nivel de ţară. Chiar Vă încurajez să Vă expuneţi părerile în adresa Guvernului şi acestui Consiliul, pe cele mai importante subiecte în discuţie. Nimic nu e bătut în cuie, şi nu văd de ce să nu fie acceptaţi noi membri, pentru o reprezentativitate corectă la nivel de ţară.
sheva7012:

CIND VA FI RECONSTRUIT STADIONUL REPUBLICAN DE FOTBAL???

Mihai Moldovanu:
Nu sunt în măsură să Vă comunic o dată concretă, însă Guvernul întreprinde toate măsurile pentru a identifica un investitor pentru acest proiect naţional important.

Aducerea la dezastru, ca de fapt şi a multor altor obiective: ca parcul din Valea morilor etc – sunt roadele activităţii comuniştilor şi clanurilor mafiote, care la toate s-au gândit numai nu la viitorul oamenilor. Sunt sigur că treptat, treptat, scăpăm de blestemul comunist şi va renaşte ţara întreagă, de fapt aşa cum ne dorim cu toţii – copii, tineri sau vârstnici.

Formal, în 01.10.2008 Guvernul Greciannîi a emis Hotărârea de Guvern Nr. 1113, prin care, în temeiul art.6 alin.(1) lit.e) din Legea nr.12l - XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi pentru asigurarea reconstrucţiei Stadionului Republican, s-a hotărât punerea în sarcina Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea reconstrucţiei Stadionului Republican, inclusiv trecerea la balanţa acestuia.
Rabotnik:

1. Почему Министерство Труда нарушает закон о подаче петиций и направляет жалобы граждан на отказ Инспекции Труда осуществлять проверки генеральному инспектору труда, как в случае с Цуркану Л.?
2. Чем вызвано такое огромное количество дел в судах, где граждане вынуждены обжаловать отказ инспекции труда г. кишинева от осуществления проверок по своим жалобам?
3. Сколько жалоб граждан на бездействие инспекции труда было удовлетворено Министерством труда за 2 года (2009-2010)?

Mihai Moldovanu:
1. Министерство труда, социальной защиты и семьи рассматривает обращения граждан в строгом соответствии с положениями Закона о подаче петиций № 190-XIII от 19 июля 1994 года.

2. На протяжении 2009-2010 годов 16 граждан обжаловали действия Инспекции труда в судебную инстанцию.
Причиной подачи исков в судебную инстанцию на действия Инспекции труда, а также Министерства труда, социальной защиты и семьи, является несогласие граждан с результатами рассмотрения своих обращений и с ответами на данные обращения.
Считаем необходимым отметить, что большинство граждан затрагивали вопросы, которые не входят ни в компетенцию Инспекции труда, ни в компетенцию Министерства труда, социальной защиты и семьи.
Также, отмечаем, что из общего числа исков, направленных гражданами в судебную инстанцию, 10 были отклонены, как необоснованные, а 6 находятся в стадии рассмотрения.
Что касается гражданина Любомира Цуркану, то в одном из случаев, он обратился в судебную инстанцию с иском к администрации SRL „ADD– Tehnology” об аннулировании приказа об увольнении и восстановлении в занимаемой должности и одновременно обратился в Инспекцию труда с целью рассмотрения данного трудового спора. В своем ответе Инспекция труда проинформировала гражданина Любомира Цуркану, что:
a) согласно п. d) ч.(1) ст.9 Закона об Инспекции труда № 140-XV от 10 мая 2001 года, инспектор труда обязан быть объективным и беспристрастным, не выступать в качестве посредника или арбитра в решении трудовых споров;
b) в соответствии с ч.(1) ст.89 Трудового кодекса, работник, незаконно переведенный на другую работу или незаконно освобожденный от работы, может быть восстановлен на работе решением судебной инстанции.
Гражданин Любомир Цуркану не согласился с ответом Инспекции труда и обратился с иском в Аппеляционную палату Кишинэу. На данный момент соответствующий иск находится в стадии рассмотрения.

Во втором случае, заявитель обратился в Инспекцию труда и в Министерство труда, социальной защиты и семьи по поводу неисполнения администрацией SRL „ADD–Tehnology” судебного решения о восстановлении на работе. Министерство труда, социальной защиты и семьи и Инспекция труда проинформировали заявителя о том, что исполнение судебных решений и восстановление на работе не входят в их компетенцию. Однако, гражданин Любомир Цуркану не согласился с ответом Министерства труда, социальной защиты и семьи и Инспекции труда, и обратился с иском в судебную инстанцию. Решением Аппеляционной палаты Кишинэу от 17 февраля 2011 года данный иск был отклонен, как необоснованный.

3. Предоставить подобную информацию не представляется возможным, поскольку Министерство труда, социальной защиты и семьи не располагает такими статистическими данными.

В то же время, отмечаем, что в большинстве своем граждане считают, что Инспекция труда является не только контролирующим органом, но и органом трудовой юрисдикции, и, как правило, обжалуют в Министерство труда, социальной защиты и семьи отказ Инспекции труда рассматривать конкретный трудовой спор, касающийся каких-либо вопросов, вытекающих из индивидуальных трудовых отношений.

Подобные заявления граждан отклоняются Министерством труда, социальной защиты и семьи как необоснованные и просителям рекомендуется обратиться с заявлением о разрешении индивидуального трудового спора в судебную инстанцию, поскольку:
а) согласно нормам Трудового кодекса, Положения об организации и функционировании Министерства труда, социальной защиты и семьи (утверждено Постановлением Правительства № 691 от 17 ноября 2009 года), Закона об Инспекции труда nr.140-XV от 10 мая 2001 года и Положения об Инспекции труда (утверждено Постановлением Правительства № 1481 от 27 декабря 2001 года), ни Министерство труда, социальной защиты и семьи, ни Инспекция труда, не являются органами трудовой юрисдикции и не уполномочены рассматривать индивидуальные трудовые споры.
b) в соответствии со ст.355 Трудового кодекса, заявление о разрешении индивидуального трудового спора подается в судебную инстанцию.
Lenuta_32:

Ce intreprinde statul in vederea ameliorarii situatiei tinerilor din Moldova?

Mihai Moldovanu:
În opinia mea, prioritare sunt două lucruri – asigurarea cu locuri de muncă a tinerilor şi asigurarea cu locuinţe.

Cele mai importante acţiuni au fost realizate de Ministerul Tineretului şi Sportului – ca organ central de promovare a politicilor respective:
a) La capitolul ,,Perfecţionarea cadrului legislativ pentru promovarea politicilor de tineret” – a fost promovat proiectul de lege cu privire la voluntariat ((adoptat în data de 18 iunie 2010, Nr. 121). A fost elaborat şi definitivat un nou proiect de lege cu privire la tineret (se preconizează a fi adoptat în II trimestru a anului 2011.) etc.
b) A fost organizat Târgul locurilor de muncă pentru tineri la nivel republican, în parteneriat cu alte autorităţi, precum şi cu implicarea societăţii civile. (Târgul a întrunit 27 de instituţii de învăţămînt de diferite nivele superioare, mediide specialitate,secundar profesionale. De asemenea, au participat 42 de agenți economici care au prezentat peste 1000 de locuri de muncă. Tîrgul a fost vizitat de speste 2000 de tineri, iar ca rezultat 115 persoane au fost angajate)
c) A fost lansat Pogramul de Granturi Mici, orientat spre susţinerea financiară a Centrelor de Tineret, Consiliilor Locale ale Tinerilor, grupurilor de iniţiativă etc., urmărindu-se în acest sens: dezvoltarea serviciilor sociale pentru tineri, facilitarea accesului tinerilor la informaţii şi oportunităţi de instruire, sporirea participării tinerilor la dezvoltarea comunităţii etc. (Au fost finanţate peste 60 de proiecte. Surse financiare au fost alocate cca 800.000 lei).
d) Fundaţia Eurasia Moldova (FEM) în cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională (Sida/Asdi) şi Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) a lansat Programul „Fondul pentru Tineri” pe perioada anilor 2010 - 2011. Programul ”Fondul pentru Tineri” are la bază conceptul „Youth Bank” care a fost elaborat de către Fundaţia Comunitară pentru Irlanda de Nord pentru a încuraja participarea tinerilor în viaţa socială şi economică a comunităţilor lor. „Fondul pentru Tineri” este un Program care vine să încurajeze participarea tinerilor la luarea deciziilor şi mobilizarea resurselor pentru necesităţile comunităţilor locale.
e) Servicii de consiliere şi informare în domeniul creditării şi dezvoltării afacerii au fost realizate şi prin intermediul PNAET, care este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale în domeniul agriculturii sau producerii, creând astfel noi locuri de muncă. Astfel, prin intermediul componentei I: "Instruire şi consultanţă antreprenorială" (implementator - Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) s-au realizat o serie de instruiri şi s-au oferit numeroase consultări tinerilor care iniţiază s-au dezvoltă afaceri.
f) Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, misiunea în Republica Moldova (OIM), în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei şi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a demarat un program pilot de promovare şi de susţinere a revenirii temporare sau permanente în Moldova a 30 tineri moldoveni absolvenţi ai instituţiilor din străinătate pentru a se angaja în instituţiile private/publice din Moldova în vederea schimbului de experienţă şi implementării abilităţilor căpătate peste hotare.


Lenuta_32:

Care a fost ultimul proiect scris de ministerele pe care le coordonati in vederea atragerii investitiilor europene?

Mihai Moldovanu:
Ultimul proiect, în valoare de 10 mln dolari, a fost contractat de către Guvern, prin intermediul Ministerului Sănătăţii cu Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică. Proiectul prevede aducerea unei tehnologii unicat de diagnosticare tomografică PET-scan.

În condiţiile de criză traversate de ţara noastră, consider proiectele investiţionale, granturile pentru acţiuni concrete etc, un atribut indispensabil.

Însă oricât de mult ar vrea cineva să ne ajute nu o va putea face, cât noi singuri nu conştientizăm că schimbarea vine din noi înşine. A venit timpul să stabilim o viziune clară asupra viitorului, să implementăm neîntârziat unele reforme cu caracter liberal ce ar însănătoşi economia.


cardinal:

Împărtăşiţi ideea că în Moldova există discriminare privind vârsta de pensionare şi stagiul de muncă a deputaţilor, funcţionarilor publici,în general, altor categorii de cetăţeni? Consider că primele două categorii sunt favorizate excesiv. Cum poate fi eliminată această nedreptate?

Diversificarea fondurilor de pensionare (private locale şi străine, publice, de stat etc. ) este o soluţie pentru ţara noastră? Când şi la ce vârstă intenţionaţi să ieșiți la pensie?

Dacă aţi fi ministru (cu garanţii) în următorii 10 ani, cu ce aţi începe şi ce aţi face pentru revigorarea sportului autohton.

După măsurile de ieftinire a medicamentelor, care în opinia DVS, ar fi acţiunile de întreprins în beneficiul cetăţenilor (deschiderea spitalelor private, lupta cu corupţia, extinderea serviciilor garantate de poliţa de asigurare medicală etc.)?

Mihai Moldovanu:
Sunt de acord cu dumneavoastră – aici vorbim de reminiscenţele unor abordări sovietice, care s-au materializat la nivel de lege în timpul guvernării comuniste.
Acum ne aflăm la etapa definitivării Legii privind cenzul de vârstă, unde se va ajusta pentru militari, colaboratori ai organelor de forţă, o serie de funţionari – tocmai pentru a depăşi aceste discriminări vădite.

Personal sunt pentru crearea fondurilor private de pensii. Nu o singură dată, la ascultarea rapoartelor anuale ale CNAS care gestionează Fondul de Stat al pensiilor, am propus liberalizarea gestionării surselor băneşti, colectate de la cetăţeni, tocmai prin crearea şi la noi în ţară a unor asemenea fonduri. Deoarece vorbim de o decizie politică, Vă confirm că ea e sprijinită de Partidul Liberal, pe care am onoarea să-l reprezint.

Conform legilor în vigoare voi ieşi la pensie la 62 de ani, dar nu exclud ca până la acea vreme să fie stabilit un termen mai mare cu un an sau doi.

Printre acţiunile de revigoare a sportului naţional aş numi următoarele:
• Promovarea practicării regulate şi continue a activităţilor fizice de către copii, juniori, adulţi;
• Eficientizarea activităţii şcolilor sportive;
• Implementarea Programului naţional de propagare a modului de viaţă sănătos, prin implicarea instituţiilor sportive şi educaţionale, ONG-urilor, autorităţilor şi instituţiilor publice, donatorilor;
• Desfăşurarea diverselor competiţii locale şi zonale la diferite ramuri de sport pe diferite categorii de vîrstă şi sociale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi şi veteranii sportului;
• Susţinerea diferenţiată a ramurilor de sport, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a acestora la nivel naţional şi internaţional;
• Promovarea sporturilor naţionale;
• Perfecţionarea mecanismelor de susţinere a sporturilor de performanţă, precum şi de interacţiune cu organizaţiile de specialitate din domeniu;
• Stimularea, inclusiv prin parteneriat public-privat, a construcţiei şi/sau a mo-dernizării bazelor sportive pentru loturile naţionale;
• Construirea, inclusiv prin parteneriate public-private, în mun. Chişinău a unui Stadion, a unui Palat al Sporturilor şi a unui Centru Acvatic.

Vreau să Vă spun că o bună parte din aceste idei, dar cu mult mai cizelate şi profesioniste, le are actualul ministru al Tineretului şi Sportului - Ion Ciobanu. Pentru toate, însă, este nevoie de timp, ca să simţim roadele acestor idei.

Din păcate, şi la capitolul ieftinirea medicamentelor, ne-am pomenit într-o situaţie neplăcută, când diverşi factori de răspundere ca Ministerul Sănătăţii, Agenţia Medicamentului şi alţii, nu au lucrat la unison. Acum încercăm să redresăm lucrurile aşa cum a fost promis anterior populaţiei. În acest sens m-am implicat personal, prezidând la 1 martie curent, pentru prima data în ultimii 5 ani, Comisia pentru asigurarea securităţii farmaceutice şi a contracarării importului ilicit de medicamente. Mai multe detalii puteţi afla de pe siteul web al meu – www.mihaimoldovanu.md

Lupta cu corupţia este în permanenţă pe agenda factorilor de răspundere din Guvern, mai mult ca atât o precondiţie a partenerilor internaţionali.

Referitor la cealaltă parte a întrebării – da, sunt pentru implicarea investiţiilor private în domeniu, a sporirii competitivităţii şi unei concurenţe sănătoase. De asemenea ca reprezentant al Partidului Liberal militez pentru liberalizarea treptată a sectorului asigurărilor medicale – ce vor avea ca scop eficientizarea în acest domeniu şi o susţinere mai mare a nevoilor de sănătate ale pacienţilor.


admin:

Stimate vicepremier, conform sondajului publicat pe site-ul Moldova Azi, circa 31% din respondenţi au spus că ar dori să primească un salariu de la 7 până la 10 mii de lei pentru a se simti confortabil şi de a nu pleca din ţară. Alţi -21,85% şi-ar dori un salariu cupins între 5 şi 7 mii lei, 22,56% - între 10 şi 15 mii lei, iar 18,83% - şi-ar dori un salariu de peste 15 mii lei. Ce salariu, după părerea Dvs. ar trebui să primească cetăţenii RM pentru a se simţi confortabil şi de a nu pleca din ţară? În câţi ani credeţi că economia ţării va putea asigura asemenea salarii ?

Mihai Moldovanu:
Lucrăm foarte mult la Guvern, în speсial, cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, asupra obiectivului ca fiecare cetăţean al RM (angajat, pensionar etc) să aibă venituri ce ar acoperi cel puţin coşul minim de consum. Importantă e şi ajustarea la salariul minim pe economie, pentru ca toţi cetăţenii să fie cât de cât asiguraţi. În ceea ce priveşte dezideratul unui salariu confortabil – cred că acesta trebuie să acopere nu doar existenţa dar şi să stimuleze şi alte valori, aşa ca investiţiile în copii, cultură etc.

Pornind de la faptul că, în prezent, salariul mediu pe ţară constituie 2972 lei, iar în mun. Chişinău, unde activează 46 la sută din toţi salariaţii, salariul mediu lunar în anul 2010 a atins 3718 lei, mai mult de jumătate (≈ 53%) din participanţii la sondajul publicat pe site-ul „Moldova.Azi” au apreciat obiectiv nivelul salariului care i-ar satisface, la cota de 7 mii lei. Atingerea unui astfel nivel de salarizare poate fi realizată doar în condiţiile unei creşteri economice dinamice şi continue. Astfel, în cazul unei majorări anuale a salariului cu 10 la sută, ceea ce poate fi asigurat în condiţiile unei creşteri anuale a produsului intern brut cu 5-7 %, nivelul scontat al salariului poate fi atins şi chiar depăşit în 7 ani.

Alta problemă e că în această perioadă creşterea indicată, în mare parte, poate fi „înghiţită” de către inflaţie, şi atunci peste 7 ani respondenţii în sondaj ar indica alte cifre, mult mai înalte.

Referitor la măsurile reale, care le întreprinde astăzi Guvernul pentru a ameliora situaţia salariaţilor cu retribuţie mică, care în cea mai mare parte activează în sectorul bugetar (învăţămînt, cultură, asistenţă socială, autorităţile publice) menţionez că, doar pe parcursul anului 2011 de o majorare cu circa 25% vor beneficia cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar şi universitar, cu 8,5% - personalul muncitoresc şi de specialitate, salarizaţi conform Reţelei tarifare unice, iar în trimestrul IV – funcţionarii publici, salariile cărora se vor majora cu circa 12%. În anii 2012-2014 va fi finalizată implementarea normelor salariale prevăzute de Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, se va implementa un nou sistem de salarizare a funcţionarilor publici şi a militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.

În scopul protecţiei salariaţilor cu retribuţie mică din sectorul real anual se va majora cuantumul minim garantat al salariului pe măsura creşterii inflaţiei şi a ratei productivităţii muncii.

T