CăutareSr
25 octombrie 2021
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Dumitru Braghis

Preşedintele Partidului Social Democrat din Moldova
18 rezultate găsite. Afisare rezultate de la 1 până la 18.
Editor:

Care este esenţa ideologică a formaţiunii politice pe care o reprezentaţi? Cum se poziţionează aceasta în relaţii cu alte doctrine?

Dumitru Braghis:
Cu diverse ocazii, am vorbit despre faptul că PSD este membru al Internaţionalei Socialiste, care uneşte peste 160 de partide social-democrate şi de orientare socialistă din 134 de ţări ale lumii. Principiile doctrinare, împărtăşite şi promovate de Partidele Internaţionalei, deci şi de PSD, îşi trag originea încă din Epoca Renascentismului şi din timpul revoluţiilor franceze, şi exprimă dorinţa de veacuri a oamenilor de a trăi într-o lume bazată pe Libertate, Solidaritate, Dreptate şi Patriotism.

Noi suntem partidul care luptă pentru ca fiecare persoană din statul nostru să fie în drept să-şi aleagă în mod liber domiciliul, confesiunea, profesia, tipul de studii, modul de existenţă, să beneficieze de dreptul la securitatea personală, integritatea averii, precum şi la libera exprimare. PSD - partidul Renovării - se pronunţă pentru distribuirea echitabilă a veniturilor şi cheltuielilor societăţii, astfel încât tinerii să fie ajutaţi la început de cale în viaţă, iar persoanele în etate să beneficieze de o bătrâneţe asigurată.

Noi suntem unicul partid care susţine ideea precum că ajutorul celor puternici oferit celor neajutoraţi nu trebuie să se limiteze doar la redistribuirea mijloacelor materiale, dar trebuie să vină din respectul individului pentru întreaga comunitate a ţării. Fiind Partidul Patrioţilor Moldovei Puternice, noi susţinem principiul care spune că dragostea de ţară înseamnă întâi şi întâi grija faţă de ea. Noi ne mândrim cu faptul că provenim dintr-un popor talentat şi harnic, demn de respect printre popoarele lumii. Această credinţă a noastră ne dă putere de a lupta pentru o viaţă mai bună aici, acasă, la baza căreia ar sta un stat puternic cu o economie puternică. Astăzi, în condiţiile crizei financiar-economice mondiale, PSD, prin Programul Anticriză, pledează activ pentru trecerea de la economia de consum la economia de dezvoltare ca unic model care permite crearea de noi locuri de muncă, oferirea de salarii şi pensii decente, asigurarea protecţiei sociale pentru invalizi şi veterani.

La polul opus sunt poziţionaţi oponenţii noştri - liberalii cu derivatele lor. Orice nume şi-ar lua – democrat liberal, social liberal, naţional liberal, pur liberal – ei toţi sunt apologeţii individualismului egoist, pieţei libere necontrolate care, chipurile, reglementează totul, cosmopolitismului care înstrăinează omul de semenii lui şi de ţara-i natală. De acum, cine exprimă interesele poporului şi ale cui principii găsesc ecou în inimile oamenilor, ne-o vor spune alegătorii la 5 aprilie.
Editor:

Care sunt cele mai grave probleme semnalate de partidul Dvs. în campania electorală 2009?

Dumitru Braghis:
Fără un stat puternic cu o economie puternică, e pe înţeles că problemele rămân a fi extrem de grave şi că o viaţă bună nu are de unde să fie. Astăzi, în majoritatea ţărilor lumii au fost adoptate şi pornite spre realizare Programe anticriză, au fost create largi coaliţii politice în scopul unirii forţelor pentru a da o ripostă hotărâtă provocărilor acestui început de mileniu. La noi „e linişte şi pace”. Şi asta în condiţiile când 72% din populaţia ţării trăieşte la limita sărăciei, când salariul angajatului este de peste 100 de ori mai mic decât salariul şefului, când pensia medie reprezintă mai puţin de 20% din salariu mediu, deşi standardul UE este de 60%! Rămaşi fără un loc de muncă, fără perspectiva de a-şi construi un trai demn, oamenii pleacă din ţara lor.

Situaţia este extrem de gravă, dacă mai amintesc şi faptul că astăzi 3 din 4 tineri doresc să părăsească pentru totdeauna Moldova. Au şi de ce: nivelul şomajului în rândurile tinerilor cu vârsta de la 15 la 29 de ani a atins cota de 36%, în oraşe această cifră e şi mai mare – circa 39%. După absolvirea clasei a IX-a, circa 15 mii de tineri îşi întrerup instruirea de mai departe, fără să aibă o profesie. Avem mari restanţe şi la capitolul ce ţine de ocrotirea sănătăţii. Bugetul medicinii asigurate a crescut mai mult de 5 ori, dar numărul şi calitatea serviciilor medicale, ale medicamentelor gratuite, salariul lucrătorilor medicali au rămas aproape aceleaşi. Mai mult ca atât, în sate au dispărut practic punctele medicale, spitalele săteşti, policlinicile, dispar instituţiile medicale private. Ca efect, în Moldova au crescut de peste două ori cazurile de tuberculoză, se răspândesc bolile oncologice şi SIDA. Într-o situaţie dezastruoasă au ajuns satele noastre.

Pensiile din agricultură sunt cele mai mici din economie, deşi munca este cea mai grea. Aprovizionarea cu gaze este de 5 ori mai mică faţă de oraş, cu apă – de 7 ori, cu apă caldă – de 12 ori, cu computere - de 8 ori, cu telefonie fixă - de 2 ori. Aşa dar, despre eradicarea sărăciei mult se vorbeşte şi nimic nu se face. Bogaţii devin şi mai bogaţi, săracii ajung să fie şi mai săraci. Pentru a stopa declinul şi a demara procesul de renovare a vieţii sociale, PSD, în viitoarea guvernare, intenţionează să realizeze propriul program de eradicare a sărăciei. Acesta prevede, printre altele, introducerea unui sistem progresiv de impozitare. Cei bogaţi vor plăti impozite mai mari pentru venituri mai mari, iar oamenii cu venituri lunare sub minimul de existenţă vor fi scutiţi total de plata impozitelor.

oi vom obţine introducerea impozitelor pe obiecte de lux, stabilirea legislativă a standardului social de consum, stabilirea imediată a salariului minim de la 600 de lei astăzi la nivelul minimului de existenţă, dar nu mai mic de 1500 de lei, stabilirea pensiei minime la nivelul minimului de existenţă – 1500 de lei, majorarea pensiei medii până la nivelul coşului minim de consum, dar nu mai puţin de 2500 lei, cu indexarea ulterioară, corelată la inflaţie, salariul mediu pe economie şi creşterea preţurilor la serviciile sociale, stabilirea pensiei pentru invaliditate nu mai mică decât nivelul minim de existenţă – 1500 de lei.

Vom asigura integrarea socială a invalizilor, crearea de întreprinderi pentru invalizi, asigurarea lor cu comenzi de stat pentru achiziţionarea producţiei lor. În politica noastră de susţinere a tineretului, vom utiliza aşa mecanisme cum de exemplu: acordarea de certificate pentru procurarea spaţiului locativ, destinat specialiştilor care lucrează cu îndreptare de stat, crearea Companiei naţionale pentru locuinţe, care va acorda populaţiei credite pentru procurarea locuinţelor pe un termen de 30 de ani cu o dobândă de 7% anual. Vom institui controlul de stat asupra preţurilor în scopul reducerii lor, vom crea Agenţia naţională pentru protecţia consumatorilor, vom introduce sistemul reglementării de către stat a tarifelor la serviciile comunale şi diferenţierea acestora pentru diferite tipuri de locuinţe.
Editor:

Ce politică externă promovează partidul Dvs.? Care trebuie să fie priorităţile politicii externe moldoveneşti?

Dumitru Braghis:
Mai întâi, trebuie să remarc faptul că, promovând o politica externă de conjunctură, iraţională, haotică şi iresponsabilă, actuala guvernare ne-a certat cu toată lumea. Astăzi noi, Republica Moldova, nu suntem un partener de nădejde, un vecin prietenos, o ţară care să se bucure de respectul celorlalte ţări ale lumii. De aici şi consecinţele nefaste pe care le avem. În elaborarea propriului concept de politică externă, PSD a pornit de la principiile care stabilesc că viitoarea guvernare social-democrată va promova o politică externă bazată pe interesul naţional, pragmatism şi patriotism, va dezvolta relaţii de parteneriat strategic cu UE şi Rusia, va pleda pentru relaţii speciale cu Statele Unite ale Americii, va menţine şi va fortifica relaţiile de bună vecinătate cu România şi Ucraina. Vom face totul ce depinde ce noi pentru a obţine statutul de membru asociat al UE. Vom munci în aşa fel, ca să reuşim să asigurăm la nivel interstatal deplasarea liberă a cetăţenilor noştri în ţările CSI şi în regim fără de vize la intrarea în Uniunea Europeană. Moldova merită respectul comunităţii internaţionale şi noi, PSD, vom dobândi pentru ea acest respect.
Editor:

Ce soluţii are partidul Dvs. pentru dezvoltarea economică a ţării şi atragerea investitorilor străini şi în cât timp pot fi acestea realizate?

Dumitru Braghis:
Soluţiile pe care le propunem se conţin în Programul PSD „Moldovă Puternică, Economie Puternică, Viaţă mai Bună!”. Oferta noastră vine din necesitatea trecerii economiei ţării de la principiul bazat pe consum la cel bazat pe dezvoltare. Pentru prima etapă de realizare a Programului, am prevăzut măsurile urgente care urmează să le întreprindem pentru depăşirea crizei. Ele includ, printre altele, reducerea preţurilor la mărfurile de primă necesitate, majorarea pensiilor şi a plăţilor sociale de invaliditate şi pentru îngrijirea copiilor, a salariului minim în sfera bugetară până la nivelul nu mai mic de 1500 de lei, oferirea de credite cu regim preferenţial pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural şi în centrele raionale ale republicii, creditarea populaţiei, din numele statului, în scopul procurării de locuinţe, ca instrument investiţional pentru păstrarea locurilor de muncă la întreprinderile ramurilor de construcţii şi transport, achiziţionarea de către stat a întregii recolte de cereale din anii 2008 şi 2009 în scopul susţinerii producătorilor agricoli, la fel, achiziţionarea de către stat a produselor vinicole din recolta anului 2008 în scopul susţinerii ramurii vinicole şi asigurării achitării întreprinderilor vinicole cu producătorii de struguri.

La prima etapă mai urmează să asigurăm stabilirea plăţii minime de 1500 de lei la hectar pentru protecţia drepturilor deţinătorilor de cote şi subvenţionarea producătorilor agricoli în mărime de 500 de lei pentru fiecare hectar prelucrat în scopul asigurării unei utilizări eficiente a terenurilor agricole. Astăzi Moldova este un stat slab. De aici, fără ajutorul statelor-parteneri ne va fi extrem de greu să depăşim criza şi să demarăm procesele de reformare şi dezvoltare a ţării. Iată de ce, pentru etapa a doua de realizare a Programului anticriză, ne-am propus să asigurăm crearea, în anul 2010, a 100 de mii de noi locuri de muncă, prin atragerea de către statul nostru a resurselor financiare şi tehnologice ale SUA şi Chinei cu direcţionarea lor ulterioară spre sfera producerii de mărfuri, infrastructură, sectorul energetic şi ramura de construcţii. spre crearea întreprinderilor de prelucrare a producţiei agricole în produse alimentare finite.

Concomitent, realizarea proiectelor „Întreprindere populară” şi „Banca de Stat pentru dezvoltarea micului business” vor permite atragerea surselor băneşti ale compatrioţilor noştri pentru a oferi întreprinderilor noastre posibilităţi financiare mult mai accesibile pentru dezvoltare lor. Aici, voi semnala faptul că, pentru atragerea în discuţii directe a populaţiei asupra Planului de măsuri anticriză al PSD, inclusiv şi a celora care muncesc peste hotare, partidul a lansat Portalul special www.anticriza.md.

În continuare, vom lucra pentru limitarea importului mărfurilor care pot fi fabricate şi la noi în Moldova, cu respectarea cerinţelor internaţionale privind calitatea şi ambalajul. Vom asigura crearea, până în anul 2013, a 400 de mii de noi locuri de muncă din contul investiţiilor făcute de stat pentru construcţia de drumuri, relansarea activităţii întreprinderilor industriale deja existente, oferirea de credite preferenţiale pentru dezvoltarea micului business, crearea zonelor economice libere pentru comerţ cu ţările CSI şi UE. Vom face totul pentru a obţine majorarea salariului mediu pe economie de cel puţin de trei ori, la fel, majorarea plăţilor sociale pentru invalizi şi veterani, a salariului minim în sfera bugetară până la nu mai puţin de 2500 de lei.

Pentru asigurarea securităţii demografice, vom implementa programul „Maternitate”, care prevede oferirea de către stat a premiului „Maternitate” la naşterea a celui de-al doilea şi a următorilor copii în sumă de 20 de mii de lei, majorarea plăţii sociale pentru îngrijirea copilului până la 2000 de lei, subvenţionarea mamelor singure care nu sunt angajate în câmpul muncii, a cheltuielilor pentru alimentare, îmbrăcăminte şi rechizite şcolare ale copiilor lor, acordarea, de către stat, a salariului al 13-lea pentru mamele care lucrează. Credem, aceste activităţi ale viitoarei guvernări social-democrate vor permite să pornim edificarea unui trai mai bun aici, acasă.
Editor:

Caracterizaţi situaţia socio-economică din Republica Moldova de la începutul campaniei electorale 2009.

Dumitru Braghis:
Toate merg pe vechi – din rău în mai rău, din stagnare în decădere. Toată calitatea guvernării din ultimii 8 ani poate fi exprimată cu o frază dură, ca un verdict: dacă în anul 2000 noi eram una dintre cele mai sărace ţări din Europa, astăzi suntem cea mai săracă ţară din Europa. Pe lângă faptul că suntem cei mai săraci, mai suntem şi un stat dezbinat, un stat cu circa un milion de cetăţeni plecaţi peste hotare în căutare de lucru. Criza prin care trece ţara este de aşa natură, încât trebuie să ai multă forţă şi un mare curaj, ca să-ţi propui oferta pentru guvernarea ţării. Astăzi, cu ambiţia şi cu programe sterile, populiste, nu faci nimic. Ţara cere soluţii neordinare, responsabilitate, solidaritate şi patriotism. PSD are acest potenţial.
Editor:

В чем заключается идеологическая суть политического формирования, которое вы представляете? Как оно позиционирует себя по отношению к другим доктринам?

Dumitru Braghis:
Уже не раз мы говорили о том, что СДП является членом Социалистического интернационала, который объединяет более 160 социал-демократических и социалистических партий из 134 стран мира. Доктринальные принципы, разделяемые и продвигаемые партиями, входящими в Интернационал, а значит и СДП, уходят своими корнями еще в эпоху Возрождения и во времена французских революций и являются выражением векового стремления людей жить в мире, который зиждется на Свободе, Единстве, Справедливости и Патриотизме. Мы – партия, которая борется за то, чтобы каждый житель нашей страны имел право на свободу выбора места жительства, вероисповедания, профессии, формы получения образования, образа жизни, мог пользоваться правом на личную безопасность, неприкосновенность имущества, а также на свободу выражения своего мнения. СДП – партия Обновления – выступает за справедливое распределение доходов и расходов общества, чтобы молодежь могла рассчитывать на помощь в начале своего жизненного пути, а пожилые люди имели обеспеченную старость. Мы – единственная партия, заявляющая о том, что помощь сильных нуждающимся не должна ограничиваться лишь перераспределением материальных средств, но должна основываться на уважении человека ко всему сообществу страны. Как партия патриотов сильной Молдовы мы исповедуем принцип, согласно которому любовь к своей стране означает, прежде всего, заботу о ней. Мы гордимся одаренным и трудолюбивым народом нашей страны, который достоин уважения со стороны других народов мира. Вера в это дает нам силы бороться за лучшую жизнь в нашей стране, основой для которой должно стать сильное государство с сильной экономикой. Сегодня, в условиях мирового финансово-экономического кризиса, СДП посредством своей Антикризисной программы активно выступает за переход от экономики потребления к экономике развития в качестве единственной модели, которая сделает возможным создание новых рабочих мест, предоставление достойных заработных плат и пенсий, обеспечение социальной защиты для инвалидов и ветеранов.
На противоположном полюсе находятся наши оппоненты – либералы и их производные. Как бы они себя не называли – либерал-демократы, социал-либералы, национал-либералы, просто либералы – все они являются приверженцами идеи эгоистического индивидуализма, неконтролируемого свободного рынка, который, якобы, все регулирует, космополитизма, отдаляющего человека от его близких, от его родины. О том же, кто выражает интересы народа, и чьи принципы находят отклик в сердцах людей, скажут сами избиратели 5 апреля.
Editor:

Охарактеризуйте социально-экономическое положение в Республике Молдова на начало избирательной компании 2009.

Dumitru Braghis:
Все идет по-прежнему: от плохого к худшему, от застоя к упадку. Оценка качества правления за последние восемь лет может быть выражена жесткой, как вердикт, фразой: если в 2000 году мы были одной из беднейших стран Европы, то сегодня мы беднейшая страна Европы. Помимо того, что наше государство самое бедное, оно еще и разрознено, а почти миллион его граждан находится за рубежом в поисках работы. Наша страна переживает такой кризис, что нужно обладать незаурядной силой и большой смелостью, чтобы претендовать на право управлять ею. Сегодня просто амбиций и пустых популистских программ недостаточно. Стране необходимы неординарные решения, ответственность, единство и патриотизм. У СДП такой потенциал есть.
Editor:

Какие решения предлагает Ваша партия для экономического развития страны и для привлечения иностранных инвесторов, и за какой срок они могут быть внедрены?

Dumitru Braghis:
Предлагаемые нами решения включены в Программу СДП «Сильная Молдова, сильная экономика, лучшая жизнь!». В их основе лежит необходимость перехода экономики страны от принципа потребления к принципу развития. Для первого этапа реализации Программы мы предусмотрели срочные меры, которые предстоит предпринять для преодоления кризиса. Они включают в себя, помимо прочего: снижение цен на товары первой необходимости, увеличение пенсий и пособий по инвалидности и по уходу за ребенком, минимальной заработной платы в бюджетной сфере до уровня не ниже 1 500 леев, предоставление кредитов на льготных условиях для создания новых рабочих мест в сельской местности и в районных центрах республики, государственное кредитование населения с целью приобретения жилья, в качестве инвестиционного инструмента для сохранения рабочих мест на предприятиях строительной и транспортной отраслей, закупку государством всего урожая зерна 2008 и 2009 годов с целью поддержки сельхозпроизводителей, а также закупку государством винодельческой продукции урожая 2008 года с целью поддержки винодельческой отрасли и обеспечения расчета винодельческих предприятий с производителями винограда. Кроме того, на первом этапе предстоит установить сумму минимального платежа в размере 1 500 леев за один гектар с целью защиты прав землевладельцев и величину субсидий, предоставляемых сельхозпроизводителям, в размере 500 леев за каждый обработанный гектар с целью обеспечения эффективного использования земельных угодий. Сегодня Молдова – слабое государство. Это означает, что без поддержки стран-партнеров нам будет очень сложно преодолеть кризис и начать процессы реформирования и развития страны. Вот почему для второго этапа реализации Антикризисной программы мы поставили перед собой цель обеспечить создание в 2010 году 100 тыс. новых рабочих мест путем привлечения нашим государством финансовых и технологических ресурсов из США и Китая, с тем, чтобы впоследствии перенаправить их в сферу товаропроизводства, инфраструктуру, энергетический сектор и строительную отрасль на создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и производству готовых продовольственных товаров. В то же время, реализация проектов «Народное предприятие» и «Государственный банк для развития малого бизнеса» позволит привлечь денежные средства наших сограждан, с тем, чтобы предоставить предприятиям республики гораздо более доступные финансовые возможности, необходимые для их развития. В этой связи следует упомянуть, что для вовлечения в непосредственное обсуждение предложенного СДП Плана антикризисных мер всего населения, в том числе граждан, работающих за границей, партией был открыт специальный портал www.anticriza.md. В дальнейшем мы будем стремиться ограничить импорт товаров, производство которых возможно и у нас в Молдове, с соблюдением международных требований в отношении качества и упаковки. Мы обеспечим создание к 2013 году 400 тыс. новых рабочих мест за счет средств, выделенных государством на строительство дорог, возобновление деятельности уже существующих промышленных предприятий, предоставление льготных кредитов на развитие малого бизнеса, создание свободных экономических зон для торговли со странами СНГ и ЕС. Мы сделаем все для того, чтобы добиться увеличения не менее чем втрое средней заработной платы в народном хозяйстве, а также для увеличения пособий для инвалидов и ветеранов и доведения размера минимальной заработной платы в бюджетной сфере до 2 500 леев. Для обеспечения демографической безопасности мы намерены реализовать программу «Материнство», которая предусматривает предоставление государством при рождении второго и последующих детей премии «Материнство» в размере 20 тыс. леев, увеличение пособия по уходу за ребенком до 2 000 леев, оказание безработным одиноким матерям государственной поддержки, компенсацию расходов на питание, одежду и школьные принадлежности для их детей, предоставление государством 13-й заработной платы работающим матерям. Мы полагаем, что претворение в жизнь будущим социал-демократическим правлением всех этих мер позволит нам начать построение лучшей жизни здесь, у нас в стране.
Editor:

Какую внешнюю политику продвигает Ваша партия? Каковы должны быть приоритеты внешней молдавской политики?

Dumitru Braghis:
Прежде всего, необходимо отметить тот факт, что, продвигая конъюнктурную, иррациональную, беспорядочную и безответственную внешнюю политику, нынешнее правление рассорило нас со всем миром. Сегодня мы, Республика Молдова, не являемся надежным партнером, дружественным соседом, страной, пользующейся уважением других государств мира. Со всеми вытекающими отсюда губительными последствиями. При разработке собственной концепции внешней политики СДП исходила из принципов, согласно которым внешняя политика будущего социал-демократического правления будет основываться на национальном интересе, прагматизме и патриотизме, развитии стратегического партнерства с ЕС и Россией, установлении особых отношений с США, поддержке и укреплении добрососедских отношений с Румынией и Украиной. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Молдова получить статус ассоциированного члена ЕС. Мы будем стремиться к тому, чтобы обеспечить на межгосударственном уровне свободу передвижения наших граждан по странам СНГ и безвизовый режим с ЕС. Молдова заслуживает уважения со стороны международного сообщества, и мы, СДП, поможем ей это уважение обрести.
Editor:

С какими наиболее серьезными социальными проблемами сталкивается Республика Молдова? Какие механизмы предлагает Ваша партия, чтобы выйти из сложившейся ситуации, и сколько времени понадобиться ей, чтобы получить ожидаемые результаты?

Dumitru Braghis:
Очевидно, что без сильного государства с сильной экономикой разрешить серьезные проблемы невозможно и лучшей жизни ждать не приходится. Сегодня большинство стран мира приняли и приступили к реализации Антикризисных программ, сформировали крупные политические коалиции с целью объединения сил, чтобы дать решительный отпор вызовам начала тысячелетия. У нас же «тишина и покой». И это притом, что 72% населения страны живут за чертой бедности, ставка рядового работника более чем в 100 раз ниже оклада начальника, а средняя пенсия составляет менее 20% от размера средней заработной платы, хотя, согласно стандарту ЕС, должна быть равна 60%! Оставшись без работы, не видя перспектив построить достойную жизнь, люди покидают свою страну. Сложившееся положение очень серьезно, особенно если вспомнить о том, что сегодня трое из четырех молодых людей хотят навсегда уехать из Молдовы. И тому есть все основания: уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет достиг 36%, причем в городах этот показатель еще выше – примерно 39%. После окончания IX-го класса около 15 тыс. молодых людей прерывают учебу, так и не получив профессии. Имеются значительные упущения и в сфере здравоохранения. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования увеличился более чем в пять раз, однако объем и качество медицинских услуг, бесплатных лекарств, заработная плата медицинских работников почти не изменились. Более того, в селах практически не осталось медпунктов, сельских больниц, поликлиник, закрываются частные лечебные учреждения. Как следствие, в Молдове более чем вдвое возросло число случаев заболевания туберкулезом, распространяются онкологические заболевания и СПИД. В бедственном положении оказались наши села. Сельхозработники получают самые низкие в народном хозяйстве пенсии, притом, что работа в этой отрасли – самая тяжелая. Газоснабжение сел в пять раз меньше по сравнению с городами, водоснабжение – в семь раз, снабжение горячей водой – в двенадцать раз, обеспечение компьютерами – в восемь раз, фиксированной телефонной связью – в два раза. Таким образом, об искоренении бедности говорится много, но не делается ничего. Богатые становятся еще богаче, бедные же – еще беднее. Чтобы остановить спад и начать процесс обновления общественной жизни, СДП в будущем намерена реализовать собственную программу по искоренению бедности. Она предусматривает, помимо прочего, введение прогрессивной шкалы налогообложения. Богатые станут платить больше налогов с больших доходов, а те, чей месячный доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от уплаты налогов. Мы добьемся введения налогов на предметы роскоши, законодательного утверждения социального стандарта потребления, немедленного увеличения размера минимальной заработной платы с сегодняшних 600 леев до уровня прожиточного минимума, но не менее 1 500 леев, установления минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума – 1 500 леев, увеличения размера средней пенсии до уровня минимальной потребительской корзины, но не менее 2 500 леев, с последующей индексацией, в зависимости от уровня инфляции, размера средней заработной платы в народном хозяйстве и роста цен на коммунальные услуги, установления пенсии по инвалидности не меньше минимального прожиточного минимума – 1 500 леев. Мы обеспечим социальную интеграцию инвалидов, создание предприятий для инвалидов, обеспечение их государственными заказами с целью закупки у них готовой продукции. Наша политика поддержки молодежи предусматривает такие механизмы, как, например: предоставление сертификатов на приобретение жилья для специалистов, работающих согласно государственному распределению, создание Национальной жилищной компании, которая будет предоставлять населению кредиты на приобретение жилья сроком на 30 лет под 7% годовых. Мы установим государственный контроль над ценами с целью их снижения, создадим Национальное агентство по защите потребителей, введем систему государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги и их дифференцирования в зависимости от видов жилья.
Editor:

Какие наиболее серьезные проблемы поднимает Ваша партия в рамках избирательной кампании 2009 года?

Dumitru Braghis:
Нынешнее правительство обещало организовать и обеспечить проведение 5 апреля свободных и честных выборов. На первый взгляд, положения Кодекса о выборах соблюдаются, грубого вмешательства государственных структур в избирательный процесс не наблюдается. Однако в кулуарах нынешняя власть продолжает применять механизмы устрашения своих оппонентов, использовать средства массовой информации в личных интересах, тратить государственные деньги в предвыборных, популистских целях. Идет жесткая борьба за голоса избирателей, зачастую сопровождаемая враждебными заявлениями и выступлениями. Это происходит потому, что борьба за власть воспринимается большинством наших оппонентов как борьба за портфели, за контроль и за групповое использование государственных средств. Мы же видим положение дел в ином свете. Наши основные оппоненты – не коммунисты и не либералы. Нам, как и всей стране, предстоит бороться с последствиями экономического, социального и гуманитарного кризиса, с нехваткой рабочих мест и с тем катастрофическим положением, в котором оказались неимущие. Мы хотим построить сильную Молдову, в которой жилось бы лучше и коммунистам, и либералам, и центристам, и народным национал-демократам. Мы хотим добиться лучшей жизни для всех молдаван. Следовательно, мы боремся не с людьми. Мы боремся за изменение политической системы нынешнего государственного устройства. Надеемся, нам это удастся. Когда верховная власть в стране будет осуществляться самим народом и будет находиться под непосредственным контролем народа, исчезнут и те серьезные проблемы, которые подразумевает Ваш вопрос.
Editor:

What is the ideological essence of the political formation that you represent? How is it positioned compared to other doctrines?

Dumitru Braghis:
I have said on several occasions that the SDP (Social-Democratic Party) is a member of the Socialist International, which unites over 160 social-democratic and socialist parties from over 134 countries of the world. The doctrine principles shared and promoted by the Parties of the International, including the SDP, originate from the Renaissance Era and the period of French revolutions and express people’s eternal wish to live in a world based on Freedom, Solidarity, Justice and Patriotism. We are a party that fights for that the right of everybody in our state to choose freely their domicile, confession, profession, type of education, lifestyle; to benefit from the right to personal safety, inviolability of property, and freedom of expression. The SDP is the Renewal Party that stands for equal distribution of incomes and expenditure in the society, so that the young were supported at the very beginning of their life and the elderly were provided for the old age. We are the only party that fosters the idea that the support of the strong provided to the weak shall not be limited by redistribution of material resources, but also based on the respect of an individual for the entire community of the country. As the Party of Patriots of a Strong Moldova, we support the principle that to love a country means, first of all, to care for it. We are proud to come from a talented and hard-working people, deserving respect on the part of other peoples of the world. This belief of ours gives us strength to fight for a better life here, at home, which would be based on a strong state with a strong economy. Today, in the context of the global financial-economic crisis, the SDP, through an Anti-Crisis Program, is actively advocating the idea of passing from consumption economy to development economy as the only model that enables creation of new jobs, payment of decent wages and pensions, social protection for disabled people and veterans.
The opposite pole is represented by our opponents – the liberals with their derivatives. No matter what name they choose – democratic-liberal, social-liberal, national-liberal, just liberal – they are all apologists of selfish individualism, uncontrolled free market, which allegedly regulates everything, cosmopolitism that estranges the individual from his/her peers and the homeland. So, the voters will tell us who expresses their interests and whose principles they support on April 5.
Editor:

Could you describe the social economic situation in the Republic of Moldova at the beginning of the 2009 election campaign?

Dumitru Braghis:
Things have not changed, or more exactly they change from bad to worse, from stagnation to recession. The quality of governance within the last 8 years can be expressed by a tough phrase that sounds like a verdict: while we were one of the poorest countries in Europe in 2000, we are the poorest country in Europe now. Apart from being the poorest, we are also a scattered state with about one million people abroad searching for a job. The crisis that the country faces now is of such a nature that one needs a lot of strength and courage to propose themselves for the country’s government. You can do nothing with ambition and sterile and populist programs today. The country requires unordinary solutions, responsibility, solidarity and patriotism. The SDP has this potential.
Editor:

What solutions does your party have for the economic development of the country and for the attraction of foreign investors, and how much time do they require?

Dumitru Braghis:
The solutions we propose are contained in the SDP Program “Strong Moldova, Strong Economy, Better Life!” Our offer is based on the need of the national economy to shift from the consumption-based to the development-based principle. For the first stage of Program implementation, we have planned emergency measures that have to be taken to overcome the crisis. These include, among others, reduction of prices for essential goods, increase of pensions and social allowances for disability and child care, of the minimum wage in the government sector up to at least 1,500 lei, provision of preferential loans for creation of new jobs in rural areas and in district centers of the republic, state crediting of the population for procurement of dwellings as an investment tool for preservation of jobs in construction and transport companies, procurement by the state of the whole cereal harvest for 2008 and 2009 to support agricultural producers, as well as procurement by the state of wine products from the 2008 harvest to support the wine-making branch and ensure that grape producers are paid by wine-making companies. At the first stage, we shall also establish the minimum payment of 1,500 lei per hectare for the protection of land-owners’ rights, and subsidies for agricultural producers amounting to 500 lei for every worked hectare to ensure efficient use of agricultural land. Moldova is a weak state at the moment. It will be extremely difficult to overcome the crisis and start the reform and development processes without the support of partner states. Therefore, for the second stage of the Anti-Crisis Program implementation, we intend to create 100,000 new jobs by 2010 by attracting financial and technological resources from the USA and China and directing them to production, infrastructure, energy and construction sectors, as well as creation of companies that will process agricultural products into foodstuffs. At the same time, implementation of “The Popular Company” and “The State Bank for Small Business Development” projects will allow attracting the money of our fellow citizens to provide our businesses with much more accessible financial possibilities for their development. At this point, it is worth mentioning that in order to engage people in direct discussions of the Anti-Crisis Measure Plan proposed by the SDP, including those who work abroad, the party has launched a special Portal www.anticriza.md. We will try to limit imports of goods that can be produced in Moldova in compliance with international requirements for quality and packaging. We will ensure creation of 400,000 new jobs by 2013 on the account of investments made by the state in road construction, re-launching of the already existing industrial companies, provision of preferential loans for small business development, creation of free economic zones for trade with the CIS and EU countries. We will do everything to increase the average salary per economy by at least three times, as well as social allowances for the disabled and veterans, the minimum wage in the government sector up to at least 2,500 lei. In order to ensure demographic security, we will implement the Maternity Program that stipulates a state maternity bonus for the birth of the second and the every following child in the amount of 20,000 lei; increase social allowance for child care up to 2,000 lei; subsidize unemployed single mothers in their expenses for food, clothes and school supplies for their children. We will also make sure that the state pays the 13th salary to employed mothers. We believe that these activities of the future social-democratic governance will allow us to start building a better life here, at home.
Editor:

What foreign policy does your party promote? What should be the priorities of the Moldovan foreign policy?

Dumitru Braghis:
Firstly, I have to say that by promoting a conformist, irrational, chaotic and irresponsible foreign policy, the current governance has quarreled with everybody they could. Today, the Republic of Moldova is neither a reliable partner, nor a friendly neighbor, a country that would be respected by other countries. Hence, the disastrous consequences we have to deal with. In developing our own concept of foreign policy, the SDP is guided by the principles establishing that future social-democratic governance will promote a foreign policy based on the national interest, pragmatism and patriotism; will develop strategic partnership relations with the EU and Russia; will advocate for special relations with the USA; will maintain and consolidate good neighborly relations with Romania and Ukraine. We will do our best to become an EU associate member. We will try to ensure free movement of our citizens on the territory of CIS countries and on a visa-free basis in the European Union. Moldova deserves respect on the part of the international community and we, the SDP, are going to obtain this respect for our country.
Editor:

What are the biggest social problems faced by the Republic of Moldova? What kind of mechanisms does your party propose to solve them and how long could it take?

Dumitru Braghis:
It is clear that without a strong state with a strong economy, the problems continue to be extremely serious and there cannot be a better life. Most of the countries have adopted and started implementing Anti-Crisis Programs, large political coalitions have been created to join efforts and resist the challenges of this beginning of the millennium. Things “are cool and quiet” in Moldova, when 72% of the population live on the edge of poverty; when the wage of an employee is 100 times smaller than the wage of their employer; when the average pension is less than 20% of the average wage, although the EU standard is 60%! Having lost their jobs, with no opportunities to ensure themselves a decent living, people leave their country. The situation is extremely difficult, especially if taking into account the fact that today, 3 out of 4 young people want to leave Moldova for ever. The reason is obvious: the level of unemployment among young people aged 15-29 has reached 36%; this share is even higher in towns – about 39%. After finishing the 9th form, about 15,000 young people interrupt their further education without having received a profession. The healthcare sector also has significant deficiencies. The budget of insured medicine has increased by more than 5 times, but the number and quality of health services, free medicines and the wages of healthcare workers have remained basically the same. Moreover, health units, rural hospitals, health centers have practically disappeared in villages; the same is happening to private health institutions. As a result, cases of tuberculosis have doubled in Moldova; oncologic diseases and AIDS are spreading. Our villages are in a disastrous state. Pensions in agriculture are the smallest per economy, although the work is the most difficult. Gas supply is 5 times smaller than in towns, water supply is 7 times smaller, hot water supply – 12 times smaller, the number of computers – 8 times smaller, fixed telephony – twice smaller. They talk a lot about poverty reduction, but do nothing. The rich are getting richer, the poor are getting poorer. To stop the decline and start the renewal of social life, the SDP intends to implement its own poverty reduction program in the future governance. This includes, among others, introduction of a progressive tax system. The rich will pay higher taxes for higher incomes, while those who have monthly incomes below the subsistence level will be totally exempted from taxes. We will introduce taxes on luxury objects, will stipulate the social consumption standard in the legislation, will immediately increase the minimum wage from the current 600 lei to the subsistence level, but at least 1,500 lei, establish the minimum pension at the minimum subsistence level of 1,500 lei, will increase the average pension to the level of the minimum consumption basket, but at least 2,500 lei, with further indexation based on the inflation, the average salary per economy and the increase in prices for social services, establishment of the disability pension in the amount of not less than the minimum subsistence level of 1,500 lei. We will ensure social integration of the elderly, create enterprises for the disabled, and place state orders to procure their products. In our youth policy, we will use such mechanisms as: certificates for procurement of dwellings for specialists assigned to workplaces by the state, creation of the National Dwelling Office that would provide loans to the population for procurement of dwellings for a 30–year term with 7% annual interest. We will establish state control over prices in order to reduce them; create the National Agency for Consumer Protection; introduce the system of state regulation of public utility tariffs and their differentiation for different types of dwellings.
Editor:

What are the most stringent problems your party draws attention to within the 2009 election campaign?

Dumitru Braghis:
The current governance has promised to organize and ensure free and just elections on 5 April. On the surface, the provisions of the Election Code are followed, and no brutal interference of state structures in the election process is observed. However, in reality the current governance continues to apply intimidation measures against their opponents, use public media in their personal interests, and spend public money for election and populist purposes. The fight for the votes is tough, sometimes accompanied by hostile statements and speeches. The reason is that most of our opponents see the fight for power as a fight for portfolios, control and group use of public money. We see things differently. For us, the main opponents are neither communists nor liberals. Just like the entire country, we have to fight the effects of the economic, social and humanitarian crisis; we need to fight the lack of jobs and the catastrophic situation of poor people. We want to build a strong Moldova, where communists, liberals, centrists and national-popular democrats will live a better life. We want a better life for all the Moldovans. Hence, we do not fight with people. We fight for a change in the political system of the current state construction. I hope we will be successful. When the supreme power in the state is exercised directly by the people and is under the direct control of the people, the serious problems you have referred to in your question will be solved.
T