CăutareSr
25 octombrie 2021
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Mihai Ghimpu

Preşedintele Partidului Liberal din Moldova
18 rezultate găsite. Afisare rezultate de la 1 până la 18.
Editor:

Care este esenţa ideologică a formaţiunii politice pe care o reprezentaţi? Cum se poziţionează aceasta în relaţiile cu alte doctrine?

Mihai Ghimpu:
În conformitate cu Programul PL, noi suntem o formaţiune politică liberală, de dreapta, care militează pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pentru consolidarea democraţiei, a statului de drept şi pentru dezvoltarea economiei de piaţă. Asta este esenţa doctrinei noastre. În ceea ce priveşte relaţiile noastre cu alte partide şi doctrine, PL respinge categoric doctrina comunistă, pe care o consideră rădăcina tuturor relelor care s-au întâmplat în Republica Moldova, şi socotim imposibilă orice colaborare cu partidele de sorginte comunistă, totalitară şi nomenclaturistă. În acelaşi timp, agreem colaborarea cu partidele democratice, care susţin şi ele, la rândul lor, valorile liberale, inclusiv cu partidele liberale din ţările europene, prezente în Parlamentul European, care susţin obiectivul programatic al PL de aderare la Uniunea Europeană.
Editor:

Caracterizaţi situaţia socio-economică din Republica Moldova de la începutul campaniei electorale 2009.

Mihai Ghimpu:
Guvernarea comunistă, care s-a întins pe o perioadă de 10 ani, a condus Republica Moldova la falimentul general al statului. Criza a pătruns profund în toate domeniile vieţii politice, economice, sociale. Economia nu funcţionează şi nu produce bunuri şi valori. Costurile vieţii au crescut de trei ori pe fondul unor creşteri salariale şi de pensii nesemnificative. Serviciile din domeniul sănătăţii au devenit inaccesibile pentru majoritatea populaţiei. Infrastructura este degradată.

Statul de drept, instituţiile democratice, drepturile şi libertăţile fundamentale sunt ameninţate permanent de regimul comunist. Corupţia a devenit un fenomen generalizat. Sărăcia şi şomajul au căpătat proporţii de masă.

La ora actuală putem spune că separaţia puterilor legislativă, executivă şi judecătorească în stat este o vorbă goală. Toate puterile sunt subordonate preşedintelui, care este şi preşedintele PCRM. Asta este cea mai gravă încălcare a Constituţiei. Statutul structurilor de forţă a fost supradimensionat, acestora li s-au acordat atribuţii excesive care au condus la abuzuri împotriva cetăţenilor, partidelor politice şi societăţii civile. Partidul de guvernământ a monopolizat mediile de informare publice şi a interzis accesul partidelor de opoziţie la ele. Justiţia este subordonată politic şi adoptă decizii nedrepte, contestate de cetăţeni la CEDO.

Republica Moldova este cel mai sărac stat din Europa, cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor şi cu cele mai mici pensii şi salarii. Datoria externă este enormă – peste 4,5 miliarde de dolari. Satele şi agricultura au avut cel mai mult de suferit de pe urma politicilor incompetente ale comuniştilor. Din stat exportator, Republica Moldova a devenit importator de produse agroalimentare.

Exodul populaţiei, fuga de sărăcie şi de regim a atins cote înspăimântătoare – peste un milion de oameni au plecat peste hotare. Rata mortalităţii este mai mare decât cea a natalităţii, iar sporul natural al populaţiei este negativ. În sate, şcolile nu au copii suficienţi pentru a forma clase de întâia.

Acesta este tabloul realist al situaţiei actuale a Republicii Moldova, care arată după 10 ani de guvernare comunistă ca după o calamitate naturală dezastruoasă.
Editor:

Ce politică externă promovează partidul Dvs.? Care trebuie să fie priorităţile politicii externe moldoveneşti?

Mihai Ghimpu:
Partidul Liberal consideră că politica externă a comuniştilor a fost greşită şi în detrimentul intereselor Republicii Moldova. Noi avem nevoie de o politică externă ofensivă, de construcţia unor alianţe şi parteneriate care să garanteze independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a statului, aderarea la Uniunea Europeană, protecţia cetăţenilor aflaţi la muncă peste hotare.

Aşadar, principalul obiectiv de politică externă pentru Partidul Liberal este aderarea la Uniunea Europeană. Este un obiectiv ce poate fi atins pe termen mediu. Pe aceeaşi direcţie europeană, PL îşi asumă îndeplinirea integrală a angajamentelor faţă de Consiliul Europei şi Uniunea Europeană în domeniul consolidării instituţiilor democratice, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, asigurării independenţei mass-media, justiţiei şi autonomiei locale. Ne mai propunem semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană până în anul 2010 şi dobândirea dreptului de liberă circulaţie a cetăţenilor Republicii Moldova în ţările UE, tot în acest an.

De asemenea, considerăm de o importanţă deosebită aprofundarea Parteneriatului strategic cu SUA şi integrarea în structurile euroatlantice; dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu România, inclusiv încheierea unui Acord de Parteneriat Strategic pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, întreprinderea unor demersuri diplomatice eficace pe lângă autorităţile de stat ale României, care să conducă la simplificarea şi urgentarea procesului de redobândire a cetăţeniei române de către cetăţenii în drept ai Republicii Moldova.

Pe direcţia estică, acţiunea noastră externă va viza dezvoltarea unor relaţii aprofundate cu Ucraina şi construirea unor relaţii bilaterale pragmatice cu Federaţia Rusă. Ne mai propunem ieşirea din Comunitatea Statelor Independente şi eliminarea prezenţei militare ruse din raioanele din stânga Nistrului.
Editor:

Ce soluţii are partidul Dvs. pentru dezvoltarea economică a ţării şi atragerea investitorilor străini şi în cât timp pot fi acestea realizate?

Mihai Ghimpu:
Partidul Liberal dispune de un program economic foarte bine articulat, care are drept obiectiv principal creşterea economică. Stimularea mediului de afaceri, deschiderea de noi întreprinderi, crearea locurilor de muncă, stimularea producţiei interne printr-o politică fiscală prietenoasă, atragerea investiţiilor de capital străin prin asigurarea stabilităţii legislative şi a condiţiilor egale şi corecte pentru toţi agenţii economici, elaborarea de noi legi şi reglementări legislative bazate pe standardele europene ale economiei de piaţă – toate acestea sunt direcţii importante de acţiune prevăzute în Programul PL.

Credem că aceste măsuri liberale pot da roade substanţiale în aproximativ doi ani.
Editor:

Care sunt cele mai mari probleme sociale cu care se confruntă Republica Moldova? Ce mecanisme propune partidul Dvs. pentru depăşirea situaţiei şi în cât timp acestea pot oferi rezultatele scontate?

Mihai Ghimpu:
Cea mai gravă problemă este sărăcia şi ea poate fi soluţionată doar prin creşterea economică, prin stabilirea salariului minim garantat în sfera bugetară (educatori, învăţători, profesori, medici, asistenţi sociali etc.) în cuantum de 2000 de lei şi menţinerea salariului minim cu 25 % mai mare decât valoarea coşului minim de consum; prin plata unor pensii minime garantate care să egaleze valoarea coşului de consum. În acelaşi timp, trebuie avută în vedere creşterea graduală, în fiecare an, a remunerării, care să atingă în final un nivel minim european. Dacă vom reuşi să aplicăm măsurile liberale prevăzute în Programul nostru, considerăm că este cu putinţă ameliorarea substanţială a situaţiei către al treilea an de guvernare.

Şomajul, emigrarea, sporul negativ al populaţiei, lipsa de acces a majorităţii cetăţenilor la servicii medicale bune, depopularea satelor, subdezvoltarea în zona rurală, infrastructura degradată sau distrusă – sunt alte probleme foarte mari cu care se confruntă societatea moldovenească. Partidul Liberal are soluţii potrivite la fiecare şi acestea se regăsesc în Programul nostru electoral.
Editor:

Care sunt cele mai grave probleme semnalate de partidul Dvs. în campania electorală 2009?

Mihai Ghimpu:
Folosirea de către partidul de guvernământ a resurselor administrative ale statului în scopuri electorale; utilizarea de către candidaţii PCRM a ajutoarelor umanitare occidentale drept „pomeni electorale” ca şi cum acestea ar fi binefaceri din partea guvernanţilor; utilizarea structurilor de forţă împotriva oponenţilor guvernării, inclusiv împotriva Partidului Liberal; influenţarea opţiunilor electorale prin distribuirea de fonduri de la bugetul de stat către anumite localităţi cu primari comunişti, în detrimentul altora cu primari democraţi; nedegrevarea din funcţiile deţinute în administraţia centrală de stat – Parlament, Preşedinţie, Guvern – a principalilor candidaţi de pe lista PCRM; folosirea mass-mediei publice pentru propaganda electorală a PCRM în alţi timpi de antenă decât cei prevăzuţi de regulamentul CEC ş.a.
Editor:

В чем заключается идеологическая суть политического формирования, которое вы представляете? Как оно позиционирует себя по отношению к другим доктринам?

Mihai Ghimpu:
Согласно Программе ЛП, мы являемся либеральным политическим формированием правой ориентации, которое активно борется за соблюдение основных прав и свобод человека, консолидацию демократии, правового государства и развитие рыночной экономики. В этом заключается суть нашей доктрины. Относительно наших отношений с другими партиями и доктринами, ЛП категорически отвергает коммунистическую доктрину, которую считает корнем всех зол, случившихся в Республике Молдова, и считает невозможным любое сотрудничество с партиями, происходящими из коммунистических, тоталитарных и номенклатурных источников. В то же время, мы расположены сотрудничать с демократическими партиями, которые, в свою очередь, также поддерживают либеральные ценности, в том числе с либеральными партиями европейских стран, представленных в Европейском Парламенте, которые поддерживают программную цель ЛП о вступлении в Европейский Союз.
Editor:

Охарактеризуйте социально-экономическое положение в Республике Молдова на начало избирательной компании 2009.

Mihai Ghimpu:
Коммунистическое правление, которое растянулось на 10 лет, привело Республику Молдову к всеобщему разорению государства. Кризис глубоко проникнул во все сферы политической, экономической и социальной жизни. Экономика не функционирует и не производит товары и ценности. Стоимость жизни выросла в три раза на фоне незначительного роста заработных плат и пенсий. Медицинские услуги стали недоступными для большинства населения. Инфраструктура разрушена. Правовое государство, демократические учреждения, основные права и свободы находятся под непрерывной угрозой коммунистического режима. Коррупция стала повсеместным явлением. Нищета и безработица приобрели масштабные пропорции.
На сегодняшний день мы можем сказать, что разделение законодательной, исполнительной и судебной власти в государстве – пустой разговор. Все власти подчиняются президенту, который, к тому же, является и председателем ПКРМ. Это является самым грубым нарушением Конституции. Устав силовых структур наделяет последние чрезмерными полномочиями, которые приводят к злоупотреблениям против граждан, политических партий и гражданского общества. Правящая партия монополизировала публичные средства массовой информации и запретила доступ к ним оппозиционных партий. Правосудие подчиняется политике и принимает несправедливые решения, которые оспариваются гражданами в ЕСПЧ.
Республика Молдова является самым бедным государством в Европе, с самым низким ВВП на душу населения и с самыми низкими пенсиями и зарплатами. Внешний долг огромен и составляет более 4,5 миллиардов долларов. Села и сельское хозяйство больше всего пострадали в результате некомпетентной политики, проводимой коммунистами. Из экспортирующего государства Республика Молдова превратилась в импортера агропродовольственной продукции.
Массовый исход за границу, бегство от нищеты и режима достигли ужасающей отметки – более миллиона людей уехали за границу. Уровень смертности намного превышает уровень рождаемости, а естественный прирост населения – отрицательный. В сельских школах недостаточное количество детей чтобы сформировать первые классы.
Это – реалистичная картина нынешней ситуации в Республике Молдова, которая выглядит после 10-ти лет коммунистического правления как после разрушительного стихийного бедствия.
Editor:

Какие решения предлагает Ваша партия для экономического развития страны и для привлечения иностранных инвесторов, и за какой срок они могут быть внедрены?

Mihai Ghimpu:
Либеральная Партия располагает четко изложенной экономической программой, главная цель которой заключается в экономическом росте. Поощрение деловой среды, открытие новых предприятий, создание рабочих мест, стимулирование внутреннего производства посредством дружественной налоговой политики, привлечение иностранных инвестиций посредством обеспечения законодательной стабильности и равных и справедливых условий для всех экономических агентов, разработка новых законов и законодательного регулирования в соответствии с европейскими стандартами рыночной экономики являются важнейшими направлениями деятельности, предусмотренными Программой ЛП.
Мы верим, что эти либеральные меры смогут принести значительные плоды где-то в течение 2-х лет.
Editor:

Какую внешнюю политику продвигает Ваша партия? Каковы должны быть приоритеты внешней молдавской политики?

Mihai Ghimpu:
Либеральная Партия считает, что внешняя политика коммунистов была неверна и проводилась в ущерб интересам Республики Молдова. Мы нуждаемся в наступательной внешней политике, в создании альянсов и партнерств, которые гарантировали бы независимость, суверенитет и территориальную целостность государства, вступление в Европейский Союз, защиту граждан, находящихся на заработках за границей.
Следовательно, главной задачей внешней политики для Либеральной Партии является вступление в Европейский Союз. Эту цель можно достичь в среднесрочной перспективе. В этом же европейском направлении ЛП возлагает на себя ответственность полностью выполнить обязательства перед Советом Европы и Европейским Союзом в области консолидации демократических учреждений, соблюдения основных прав и свобод человека, обеспечения независимости СМИ, правосудия и местной автономии. Мы также ставим перед собой цель подписать Соглашение об ассоциированном членстве с Европейским Союзом до 2010 и добиться права на свободное передвижение граждан Республики Молдова по территории ЕС к тому же времени.
Также, мы считаем особенно важным углубление стратегического партнерства с США и интеграцию в евро-атлантические структуры; развитие двусторонних отношений с Румынией, в том числе заключение Соглашения о стратегическом партнерстве в виду вступления Республики Молдова в Европейский Союз, предприятие эффективных дипломатических шагов при государственных органах Румынии, которые привели бы к упрощению и ускорению процесса получения румынского гражданства гражданами Республики Молдова, которые обладают таким правом.
На восточном направлении, наша внешняя деятельность касается развития углубленных отношений с Украиной и построение прагматических двусторонних отношений с Российской Федерацией. Мы также ставим целью выход из Содружества Независимых Государств и вывод российской армии из левобережных районов.
Editor:

С какими наиболее серьезными социальными проблемами сталкивается Республика Молдова? Какие механизмы предлагает Ваша партия, чтобы выйти из сложившейся ситуации, и сколько времени понадобиться ей, чтобы получить ожидаемые результаты?

Mihai Ghimpu:
Наиболее серьезной проблемой является нищета, и эта проблема может быть решена только путем экономического роста, фиксирования гарантированной минимальной заработной платы в бюджетной сфере (воспитатели, учителя, преподаватели, доктора, социальные работники и др.) в размере 2000 леев и поддержания минимальной зарплаты на 25% больше стоимости минимальной потребительской корзины; путем оплаты гарантируемых минимальных пенсий, которые приравнялись бы к стоимости потребительской корзины. В то же время, необходимо учитывать постепенный ежегодный рост заработной платы, которая в конечном итоге должна достигнуть минимального европейского уровня. Если нам удастся внедрить все либеральные меры, предусмотренные нашей программой, значительное улучшение положения дел можно будет ожидать к третьему году правления.
Безработица, миграция, отрицательный прирост населения, отсутствие доступа большинства граждан к качественным медицинским услугам, опустошение сел, слабое развитие сельской зоны, рушащаяся инфраструктура являются другими серьезными проблемами, с которыми сталкивается молдавское общество. У Либеральной Партии есть подходящие решения для каждой из них, и все они включены в нашу предвыборную программу.
Editor:

Какие наиболее серьезные проблемы поднимает Ваша партия в рамках избирательной кампании 2009 года?

Mihai Ghimpu:
Использование правящей партией государственных административных ресурсов в предвыборных целях; использование кандидатами ПКРМ западной гуманитарной помощи в качестве «предвыборного подаяния» и подачи ее как благотворительность со стороны правительства; использование силовых структур против оппонентов власти, в том числе против Либеральной Партии; оказание влияния на избирателей посредством распределения фондов из государственного бюджета в некоторых местностях, которыми руководят примары-коммунисты, в ущерб другим, где правят демократы; неосвобождение от должностей, занимаемых в центральной государственной администрации – Парламенте, Аппарате Президента, Правительстве – основных кандидатов из списка ПКРМ; использование общественных СМИ в целях предвыборной пропаганды ПКРМ вне времени вещания, предусмотренного регламентом ЦИК и др.
Editor:

What is the ideological essence of the political formation that you represent? How is it positioned compared to other doctrines?

Mihai Ghimpu:
According to the LP election program, we are a liberal right-wing political formation militating for observance of fundamental human rights and freedoms, consolidation of democracy, state of law, and development of the market economy. This is the essence of our doctrine. As for our relations with other parties and doctrines, the LP categorically rejects the communist doctrine considering it the root of all the evil that has happened in the Republic of Moldova and thinks that any cooperation with the parties coming from the communist, totalitarian and nomenclature sources is impossible. At the same time, we favor cooperation with democratic parties that in their turn also support liberal values, including cooperation with the liberal parties from Europe present in the European Parliament, which support the objective of accession to the European Union on the LP program.
Editor:

Could you describe the social economic situation in the Republic of Moldova at the beginning of the 2009 election campaign?

Mihai Ghimpu:
The communist government that has lasted for 10 years has led the Republic of Moldova to the general bankruptcy of the state. The crisis has deeply affected all the areas of the political, economic and social life. The economy does not function and does not produce goods and values. The cost of living has tripled against the background of insignificant increase of salaries and pensions. Health care has become inaccessible for the majority of population. Infrastructure has degraded. The state of law, democratic institutions, fundamental rights and freedoms are permanently under the threat of the communist regime. Corruption has become a generalized phenomenon. Poverty and unemployment have reached large-scale proportions.
At present, we can affirm that separation of legislative, executive and judiciary powers in the state are mere words. All the powers are subordinated to the President who is also the Chairman of the Party of Communists of the Republic of Moldova. This is the grossest violation of the Constitution. The statute of the law enforcement structures gives excessive authority to the latter, which leads to abuses against citizens, political parties and civil society. The ruling party has monopolized the public media and forbidden access of opposition parties to it. Justice is politically subordinated and adopts unfair decisions, which are appealed by citizens in the European Court of Human Rights.
The Republic of Moldova is the poorest state in Europe with the lowest GDP per capita and the lowest pensions and salaries. The external debt is enormous and amounts to over 4.5 billion US dollars. Villages and the agricultural sector have been the ones to suffer most as a result of incompetent policies promoted by the communists. From an exporting country, Moldova has become an importer of agricultural foodstuffs.
Exodus of the population, refuge from poverty and the regime has reached unbelievable figures – over 1 million have left for abroad. The mortality rate is higher than the birth rate, and the population is declining. In villages, schools do not have enough children to form first forms.
This is the realistic picture of the current situation in the Republic of Moldova that looks after the 10-year ruling of the communist governance like after a natural disaster.
Editor:

What solutions does your party have for the economic development of the country and for the attraction of foreign investors, and how much time do they require?

Mihai Ghimpu:
The Liberal Party has a well-structured economic program, the main goal of which is economic development. Stimulation of the business environment, establishment of new businesses, creation of jobs, stimulation of local production through a friendly tax policy, attraction of foreign investments by ensuring legislative stability and equal and correct conditions for all economic entities, development of new laws and legislative regulations based on the European standards of the market economy – all these are the main directions of actions stipulated in the LP Program.
We believe that these liberal measures can bring significant results in about 2 years’ time.
Editor:

What foreign policy does your party promote? What should be the priorities of the Moldovan foreign policy?

Mihai Ghimpu:
The Liberal Party believes that the communist foreign policy has been wrong and contrary to the interests of the Republic of Moldova. The Republic of Moldova needs an active foreign policy aimed at building alliances and partnerships that would guarantee independence, sovereignty and territorial integrity of the state, its accession to the EU and protection of the citizens working abroad.
Thus, the main objective of the foreign policy for the Liberal Party is accession to the European Union. It is an objective that can be achieved in the medium run. On the same European direction, the LP undertakes to fully meet the commitments before the Council of Europe and the European Union with regard to consolidation of democratic institutions, observance of fundamental human rights and freedoms, ensuring independence of the media, justice and local autonomy. We also intend to sign the Association Agreement with the EU by 2010 and to obtain free circulation of Moldovan citizens on the territory of the EU by the same year.
Also, we consider it particularly important to deepen the strategic Partnership with the USA and integrate into Euro-Atlantic structures; to develop bilateral relations with Romania, including to sign a Strategic Partnership Agreement for accession of the Republic of Moldova to the EU; to take efficient diplomatic steps with the Romanian state authorities to simplify and accelerate the process of regaining Romanian citizenship by Moldovans who are entitled to it.
On the eastern direction, our foreign policy will aim at developing strong relations with Ukraine and building pragmatic bilateral relations with the Russian Federation. We also intend to withdraw from the Commonwealth of Independent States and remove the Russian army from the left bank of Dniester.
Editor:

What are the biggest social problems faced by the Republic of Moldova? What kind of mechanisms does your party propose to solve them and how long could it take?

Mihai Ghimpu:
The most serious problem is poverty and it could be settled only through economic growth, by establishing the minimum guaranteed salary in the state-funded sector (educators, teachers, professors, doctors, social workers, etc.) at 2,000 lei, and keeping the minimum salary at the level of 25% above the minimum consumer basket; establishing the minimum guaranteed pensions at the level of the minimum consumer basket. At the same time, we need to take into account the gradual annual growth of wages that should ultimately reach the minimum European level. If we succeed to apply the liberal measures stipulated in our program, we think that significant improvement of the situation could be expected by the third year of our governing.
Unemployment, migration, decline of population, lack of access of the majority of population to quality health care, depopulation of villages, underdevelopment of rural areas, degraded or destroyed infrastructure are other serious problems faced by the Moldovan society. The Liberal Party has adequate solutions for each of them and those are included in our electoral program.
Editor:

What are the most stringent problems your party draws attention to within the 2009 election campaign?

Mihai Ghimpu:
Use by the ruling party of state administrative resources for electoral purposes; use by PCRM candidates of the western humanitarian aid as “electoral charity” and presenting it as benevolence on the part of the governors; use of law enforcement structures against government opponents, including the Liberal Party; influencing electoral options by distributing funds from the state budget to certain localities with communists mayors to the prejudice of other areas conducted by democratic mayors; failure to resign from the positions held in the state central administration – Parliament, Presidency, Government – of the main candidates on the PCRM list; use of the public media for PCRM electoral propaganda outside the antenna times stipulated in the CEC regulations, etc.
T