Politic

DECLARAŢIA Guvernului Republicii Moldova cu privire la Memorandumul germano-rus din 5 iunie, 2010

Guvernul Republicii Moldova salută Memorandumul adoptat la 5 iunie, 2010 de către Cancelarul federal al Germaniei Angela Merkel şi Preşedintele Rusiei Dmitrii Medvedev şi îşi exprimă speranţa că angajamentul politic asumat de către liderii celor două ţări deschide perspective promiţătoare în reglementarea conflictului transnistrean.
Guvernul RM, 7 iunie 2010, 13:53


Guvernul consideră că actul în cauză se înscrie în contextul intensificării eforturilor întreprinse în vederea soluţionării problemei transnistrene. O dovadă elocventă în acest sens o constituie discuţiile purtate de către autorităţile Republicii Moldova cu partenerii internaţionali implicaţi, precum şi voinţa politică exprimată în Declaraţia Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate şi Declaraţia ruso-ucraineană din 17 mai, curent.

Guvernul apreciază, îndeosebi, disponibilitatea conducătorilor Rusiei şi Germaniei de a contribui la instituţionalizarea dialogului ruso-comunitar pe probleme de politică externă şi de securitate, inclusiv vizînd cooperarea în gestionarea conflictelor şi a situaţiilor de criză, desfăşurarea operaţiunilor comune civile şi militare în acest sens, precum şi pentru atingerea unui progres substanţial în identificarea în formatul „5+2" a unei soluţii viabile pentru conflictul transnistrean.

Guvernul Republicii Moldova îşi exprimă interesul de a coopera strîns cu toţi actorii internaţionali vizaţi pentru a contribui efectiv la consolidarea principiului indivizibilităţii securităţii europene, inclusiv prin depăşirea conflictelor regionale, cu respectarea principiilor suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor.


7 iunie 2010

Serviciul de presă al Guvernului

 

 

T