Integrare europeană

Uniunea Europeană a majorat de la 1 iulie cotele la importul de vinuri moldoveneşti

În anul 2011 Moldova va putea exporta pe piaţa UE, în baza Preferinţelor Comerciale Autonome, 1,5 mil. dal de vin sau cu 80% mai mult decât în anul 2010. Vineri, 1 iulie, a intrat în vigoare hotărârea în cauză a Comisiei Europene privind majorarea cotelor tarifare pentru Moldova.
INFOTAG, 4 iulie 2011, 11:29

Documentul Comisiei Europene prevede că în 2012 cota exportului de vin în regim preferenţial va creşte până la 1,8 mil. dal, iar în 2013 - până la 2,4 mil. dal.

De asemenea, se vor majora cotele la exportul de grâu, orz şi porumb cu 5 mii tone anual. Astfel, către anul 2015 cota de export a acestor produse va fi de 65 mii tone, 60 mii şi, respectiv, 55 mii tone.

Regimul Preferinţelor Comerciale Autonome a fost acordat Republicii Moldova începând cu 1 martie 2008, cu scopul liberalizării comerţului cu UE şi asigurării premiselor pentru crearea unui mediu favorabil economic şi atragerii investiţiilor. Astfel, Moldova a obţinut cote la export fără achitarea taxelor la o listă de produse, precum zahăr, vinuri, cereale. În total UE este dispus că acorde cote la 13 poziţii de mărfuri, dintre care Moldova valorifică doar cinci.

În 2010 cotele au constituit 800 mii dal de vin, 22 mii tone de zahăr, 30 mii tone de orz, 25 mii tone de porumb şi 35 mii tone de grâu.

Autorităţile Moldovei au solicitat demult UE să majoreze cotele pentru exportul vinului pe pieţele europene, menționând că republica nu are probleme cu utilizarea cotelor şi le valorifică înainte de termen. Moldova tinde să extindă piaţa de desfacere a vinurilor, deoarece consumatorul principal - Rusia - limitează în ultimii ani importul acestora pe motivul calităţii slabe.

© 2011 INFOTAG all rights reserved

 

T