Economic

Peste 93% din dividendele companiilor de stat au fost asigurate de cele administrate de Ministerul Economiei

Topul companiilor cu capital de stat cu cele mai mari dividende care urmează să fie achitate la bugetul de stat a fost făcut public de Ministerul Economiei.
Info-Prim Neo, 5 iulie 2011, 15:38

În rezultatul analizei informaţiei prezentate de organele centrale de specialitate referitor la repartizarea profitului net pe anul de gestiune 2010 a societăţilor pe acţiuni cu cotă de stat şi a întreprinderilor de stat din administrarea acestora s-a constatat că dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni sunt în valoare de 245,695 mln lei, din care cota societăţilor administrate de Ministerul Economiei (inclusiv Agenţia Proprietăţii Publice) este de 230,154 mln sau 93,67%. Din TOP 5 companii cu capital de stat care au asigurat statului cele mai mari dividende fac parte: SA MOLDTELECOM (cu 192,8 mln lei), S.A. METALFEROS (32,7 mln lei), I.S. MOLDATSA (12,1 mln lei), I.S. MOLDELECTRICA (7,3 mln lei) şi SA TUTUN CTC (cu 6 mln lei), se menţionează într-un comunicat al ministerului.

Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, a menţionat în cadrul conferinţei de presă la tema respectivă că activele statului au un potenţial mult mai mare la capitolul eficienţă şi dividende, doar că pentru aceasta trebuie de aplicat un complex de măsuri, care nu se poate reduce doar la unele acţiuni înguste.

Întrebat dacă unificarea achiziţiilor tuturor companiilor de stat în subordinea unei singure instituţii guvernamentale va contribui la eficientizarea activităţii întreprinderilor cu capital de stat, Valeriu Lazar a declarat că acest pas reprezintă doar una din opţiunile existente. „La moment faţă de sistemul naţional de achiziţii publice există obiecţii, în special din cauza suprasolicitării acestuia, ceea ce creează tărăgănări în tot lanţul de achiziţii. În plus, acest sistem este unul cu risc înalt de prezenţă a unor acte corupţie", a spus Valeriu Lazar.

Ministrul Economiei a menţionat că „o altă opţiune ar fi exercitarea unui control mai riguros asupra managementului companiilor cu capital de stat şi aplicarea unor cerinţe sporite de transparenţă în procesul de achiziţii".

Din TOP 5 companii cu capital de stat care au asigurat statului cele mai mici dividende fac parte: I.S. IZOMER (390 de lei), I.S. TIPOGRAFIA ACADEMIEI DE STIINTE (310 lei), I.S. URBANPROIECT (240 lei), I.S.CALEA FERATA DIN MOLDOVA (150 lei).

La data de i iulie 2011, societăţile pe acţiuni administrate de Ministerul Economiei (inclusiv Agenţia Proprietăţii Publice) au transferat dividende în bugetul de stat în sumă de 229,834 mln lei, ceia ce constituie 99,86% din cele prognozate, iar întreprinderile de stat subordonate au transferat defalcări din profitul net în sumă de 10,391 mln lei, ceia ce constituie 101,02% din cele prognozate.

© Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al IPN.

 

T