Economic

În prima jumătate a anului au fost înregistraţi 3560 de noi agenţi economici

Numărul întreprinderilor înregistrate în Moldova în prima jumătate a anului curent constituie 3560, ceea ce este cu aproape 300 de întreprinderi mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010.
INFOTAG, 12 iulie 2011, 16:58

Specialistul principal al Direcţiei baze de date şi tehnologii informaţionale din cadrul Camerei Înregistrării de Stat, Serghei Oleinic, a spus că aproape jumătate din numărul total de întreprinderi înfiinţate vor activa în comerţ şi tranzacţii imobiliare.

"Acestea sunt urmate de industria prelucrătoare şi doar 6% în domeniul agricol", a specificat Oleinic.

El a menţionat că pentru prima dată în ultimii ani cele mai puţine întreprinderi au fost deschise în sfera construcţiilor, sănătate şi asistenţă socială, care ocupă doar 2% din numărul întreprinderilor noi.

"Totodată, în anul curent 1760 de întreprinderi au fost lichidate, cu 228 mai mult faţă de primul semestru al anului 2010. Potrivit legislaţiei, firmele pot fi lichidate din registrul de stat de către proprietari, dar şi prin decizia Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în cazul în care nu-şi prezintă dările de seamă fiscale pe parcursul a 12 luni consecutiv", a subliniat specialistul.

Potrivit lui, aproape 6,3 mii de întreprinderi din Moldova au fost reorganizate sau unite cu alte firme, ceea ce este cu 677 mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010.

În total în Moldova există peste 159 mii de persoane juridice, dintre care 66 mii sunt întreprinzători individuali, 75 mii - societăţi cu răspundere limitată, peste 4,8 mii - societăţi pe acţiuni, în jur de 4,5 mii - cooperative, circa 1,4 mii - întreprinderi de stat şi municipale.

© 2011 INFOTAG all rights reserved

 

T