Integrare europeană

O nouă platformă de comunicare pentru Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

Asociaţia ,,Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” va lansa un portal web pentru consolidarea infrastructurii logistice a euroregiunii şi dezvoltarea capacităţilor de elaborare şi implementare a proiectelor transfrontaliere. Site-ul va fi lansat în cadrul proiectului „Reţeaua de cooperare IT a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru” , în parteneriat cu Business Consulting Institute, finanţat de Uniunea Europeană.
Info-Prim Neo, 25 iulie 2011, 15:17

Potrivit coordonatorului Asociaţiei "Euroregiunea Siret-Nistru-Prut", Liviu Andriuţă, scopul principal al proiectului este crearea unui spaţiu informaţional comun în teritoriul euroregiunii, din care fac parte 20 de raioane din Moldova şi 3 judeţe din România. Pe viitor se prevede dotarea tuturor raioanelor cu tehnică specifică pentru crearea unor centre regionale transfrontaliere şi instruirea personalului care va avea grijă de acest sistem.

Portalul va informa şi va promova dezvoltarea unor proiecte care ar îmbunătăţi viaţa oamenilor din teritoriu. ,,Proiecte sunt foarte multe, însă, de la idei până la finanţare trebuie făcute anumite activităţi. Întâi de toate, trebuie să se vadă care sunt priorităţile acelor proiecte, care trebuie scrise, transmise la licitaţie pentru obţinerea finanţării şi implementării, iar pentru aceasta este nevoie de o cooperare, fapt ce îl prevede şi acest sistem", a mai declarat Liviu Andriuţă.

Obiectivele specifice pentru astfel de proiecte sunt stabilirea unei comunicări efective pentru dezvoltarea programelor comune într-un spaţiu virtual unic, dar şi dezvoltarea capacităţilor membrilor euroregiunii de a elabora proiecte în comun, iar cele mai reuşite dintre ele vor fi finanţate de către Uniunea Europeană, a declarat Mihai Roşcovan, directorul Business Consulting Institute.

Preşedintele raionului Străşeni, parte componentă a acestui proiect, Petru Voloşciuc, a declarat că lansarea acestui site este binevenită pentru toţi cetăţenii care locuiesc în această regiune. De fapt, acest portal va prevedea o cooperare dintre toţi membrii euroregiunii. Aici membrii asociaţiei vor discuta despre proiectele care necesită a fi implementate.

Asociaţia "Euroregiunea Siret-Prut-Nistru" îşi propune extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre colectivităţile şi autorităţile locale în domeniile economic, educaţional, cultural, ştiinţific, dar şi sportiv.

© Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al IPN.

 

T