Politic

Averile demnitarilor, magistraţilor şi funcţionarilor vor fi verificate de o comisie de integritate

Averile demnitarilor, magistraţilor, procurorilor şi funcţionarilor vor fi verificate de o Comisie de Integritate, potrivit unei legi adoptate joi de Parlament.
INFOTAG, 29 iulie 2011, 09:00

Comisia va fi alcătuită din 26 de persoane, dintre care cinci vor fi numiţi: trei de majoritatea parlamentară, unu de opoziţia parlamentară şi încă unu va fi ales prin concurs din cadrul societăţii civile. Restul membrilor vor fi experţi, aleşi prin concurs, care vor forma aparatul Comisiei.

De asemenea, membrii Comisiei nu au dreptul să facă parte din vreun partid politic, să fi deţinut funcţii înalte în stat sau să fi fost informatori sau colaboratori SIS.

Potrivit ministrului Justiţiei, Oleg Efrim, Comisia va fi condusă de un preşedinte, ales pentru cinci ani. Restul membrilor numiţi, de asemenea, vor fi aleşi pentru cinci ani. Ei vor avea dreptul la un singur mandat.

"Comisia va efectua controlul declaraţiilor cu privire la venituri, proprietate şi de interese personale. Ea va constata dacă între veniturile şi proprietatea dobîndită în aceeaşi perioadă există o diferenţă vădită care nu poate fi justificată şi va sesiza organul de urmărire penală", a spus el.

© 2011 INFOTAG all rights reserved

 

T