Politic

Perioada postelectorală a dezvăluit lacune ulterioare, constată raportul final al OSCE cu privire la alegerile din luna aprilie desfăşurate în R. Moldova

Monitorizarea situaţiei postelectorale din R. Moldova a dezvăluit lacune ulterioare ale scrutinului parlamentar din 5 aprilie, deduce raportul final cu privire la procesul electoral emis astăzi de Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE (BIDDO).
OSCE, 18 iunie 2009, 19:00


Varşovia, 16 iunie 2009 – Adiţional la îngrijorările exprimate de către observatorii internaţionali în cadrul declaraţiei privind constatările şi concluziile preliminare făcută în ziua de după alegeri, raportul final – care cuprinde întregul proces electoral – a constatat că perioada postelectorală a fost eclipsată de demonstraţii violente şi „a dezvăluit lacune ulterioare, care contravin angajamentelor OSCE, în special desconsiderarea unui proces corespunzător pentru examinarea contestaţiilor depuse de partidele politice din opoziţie cu privire la pretinse iregularităţi şi deficienţe comise în procesul de compilare a listelor electorale.”
Raportul nu include o evaluare finală a afirmaţiilor cu privire la numărul mare de fraude comise în baza listelor electorale eronate. Conform raportului, majoritatea cazurilor colectate de partidele de opoziţie arătau credibile, însă probele prezentate la BIDDO au fost limitate, iar o concluzie autorizată pe acest subiect ar fi fost necesitat o analiză complexă şi o investigaţie minuţioasa de către autorităţi.
"Acum, înainte de noile alegeri, autorităţile au posibilitatea să întreprindă măsuri eficiente în privinţa lipsei încrederii publice faţă de procesul electoral,” a menţionat Ambasadorul Janez Lenarcic, Directorul BIDDO.
BIDDO se pregăteşte să monitorizeze alegerile parlamentare anticipate planificate pentru data de 29 iulie.
Lenarcic a adăugat că „îmbunătăţirea listelor electorale şi asigurarea unei atmosfere fără violenţă şi intimidări vor servi drept elemente esenţiale în crearea unui mediu pentru desfăşurarea unor alegeri cu adevărat democratice.”
Raportul include o serie de recomandări cu privire la modalitatea de îmbunătăţire a cadrului electoral din R. Moldova. OSCE/BIDDO este gata să asiste autorităţile în procesul de implementare al acestor recomandări.
Versiunea completă a raportului este disponibilă pe pagina web a OSCE:
www.osce.org/odihr/38185 (în engleză şi română).
Declaraţia privind constatările şi concluziile preliminare publicată la data de 6 aprilie menţiona faptul că alegerile s-au conformat multor standarde internaţionale, remarcând totodată interferenţa administrativă inoportună şi lipsa încrederii publicului printre neajunsurile depistate de observatori.
Comunicatul de presa este disponibil pe pagina web a OSCE: http://www.osce.org/odihr-elections/item_1_38189.html

T