Politic

CEC a precizat actele care pot fi prezentate la votare

Comisia Electorală Centrală (CEC) a făcut marţi unele precizări referitor la actele de identitate în baza cărora cetăţenii Republicii Moldova vor putea vota.
INFOTAG, 28 iulie 2009, 18:39

Chişinău, 28 iulie ( INFOTAG ). După cum relatează agenţia INFOTAG, aceste acte sînt: buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire în care se indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare; paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu; paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identificare de stat (IDNP) cu menţiunile: "valabil pe un termen nelimitat", cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu; actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului; paşaportul pentru intrare - ieşire din ţară, livretul de marinar la secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova; livretul militar pentru ostaşii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă).


Pentru scrutinul din 29 iulie 2009, CEC a permis cetăţenilor Republicii Moldova să participe la votare în baza buletinelor de identitate (paşapoartelor de intrare-ieşire pentru alegătorii din afara ţării) cu termen expirat.

De asemenea, CEC a permis cetăţenilor care nu au înregistrare permanentă sau temporară la domiciliu să voteze în secţiile de votare corespunzătoare locului de înregistrare la ultimul domiciliu.

Comisia a mai precizat că ştampila "29.07.09 ALEGERI" se va aplica în actul de identitate a tuturor alegătorilor care vor participa la votare în calitate de măsură de control pentru neadmiterea multiplei votări.

Alegătorii, care şi-au pierdut actele de identitate sau la care acestea au expirat, vor putea solicita gratuit, inclusiv în ziua alegerilor, de la secţiile (birourile) evidenţă şi documentare a populaţiei actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul titularului.

T