Social

Democraţia înseamnă toleranţa interconfesională.

Declaraţia AŞM în legătură cu acţiunile ancisemite din 13 decembrie.
Academia de Ştiinţe a Moldovei, 15 decembrie 2009, 11:00

u o profundă îngrijorare şi cu sentimente evidente de regret am luat act, prin intermediul mass-media, de incidentul neplăcut care s-a produs duminică, 13 decembrie, în scuarul Europei din capitală.

Spre deosebire de clivajele politice, care se acutizează în mare parte în perioadele electorale, cele confesionale, odată declanşate, au efecte malefice în rîndul societăţii.

Cu atît mai mult, incidentele de acest gen şi manifestările religioase radicale nu-şi au locul în Republica Moldova - ţară cu un popor binevoitor şi tolerant, despre ospitalitatea căruia circulă faima departe de hotarele ţării. Religia creştin-ortodoxă, în spiritul căreia ne-am format fiinţa naţională, ne învaţă să fim toleranţi şi înţelegători cu aproapele nostru, iar acţiunile de acest gen vor lăsa o amprentă negativă asupra imaginii poporului nostru.

Democraţia nu înseamnă impunerea opiniei majorităţii, dar respectarea drepturilor şi libertăţilor tuturor membrilor societăţii, inclusiv în ceea ce priveşte confesiunea religioasă. De altfel, spre a ne iubi aproapele ne îndeamnă şi una din cele zece Sfinte Porunci.

În această ordine de idei, astăzi, mai mult ca oricînd este necesară lansarea unui dialog interconfesional, în scopul creării unui front comun împotriva adevăratelor ameninţări ale societăţii moderne.

De aceea, facem un apel către societate, ca în ajunul Sfintelor Sărbători să dăm dovadă de raţiunea necesară depăşirii acestui incident jenant pentru o societate democratică, totodată, orientîndu-ne eforturile spre asigurarea prosperării casei noastre comune - Republica Moldova.

Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Academician Gheorghe DUCA

T