Economic

Valeriu Lazăr: În 2010 actuala guvernare nu trebuie să repete greşeala fostei guvernări - cea de a face abstracţie de realitate

În 2009 economia Moldovei a fost victima iresponsabilităţii politice, iar în anul 2010 cea mai mare provocare o va constitui criza politică.
Moldova Azi, 22 decembrie 2009, 14:36

Acestea sunt concluziile mesei rotunde "Lecţiile anului economic 2009: proiecţii pentru anul 2010", organizată luni, 21 decembrie, de către Centrul Analitic Independent Expert Grup.

Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a spus că Legea bugetului pentru 2010 este un dezechilbrată şi deja în primul tirmestru al anului 2010 guvernul va reveni cu rectificări la buget. Totodată, Lazăr a spus că în 2010 vor creşte tarifele la energia electrică şi gaz, vor avea loc scumpiri în lanţ. "Ne aşteaptă o iarnă grea", a spus ministrul.

Valeriu Lazăr şi-a exprimat certitudinea că în aceste condiţii grele, Moldova va reuşi să intre pe un trend ascendent în primele luni ale anului vitior şi să obţină  o creştere modestă până la finele anului. „Din cauză că tendinţele nu se vor schimba până la sfârşitul anului, anticipăm în 2009 un regres al PIB-ului între 8 şi 11% şi o creştere modestă de până la 1% în 2010", a precizat Lazăr.

Pentru o creştere economică în anul viitor există deja premise în prezent: avem o creştere a exporturilor, fapt ce nu a permis o descereştere în continunare a transporturilor, s-au stabilizat remitenţele. Avem o anumită înviorare şi pe alte sectoare, a menţionat ministrul. Totodată, Lazăr a spus că populaţia şi businessul sunt încă în aşteptare, dovadă fiind nivelul încă redus al consumului. "Din păcate, businessul este în zona de incertitudine", a spus ministrul.

Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a declarat că, deşi politicul nu ar trebui să influenţeze economicul, în Moldova acest lucru încă mai persistă şi cea mai mare provocare pentru anul 2010 va fi perpetuarea crizei politice. Potrivit lui Lazăr, alegerile anticipate constituie o opţiune greşită, care îi sperie atât investitorii locali, cât şi pe cei străini. Ministrul a spus că pentru ca a  înregistra o creştere economică este nevoie şi de stabilitate politică.

"Dacă nu vom avea răbdare, vom aduce iarăşi PCRM la putere"

Valeriu Lazăr a spus că actuala guvernare şi-a trasat nişte obiective destul de ambiţioase, dar care sunt mai greu de realizat din cauza unor factori interni. Ministrul a spus că actuala guvernare trebuie să facă faţă moştenirii primite de la comunişti. "Opoziţia este puternică, iar noi simţim sabotajul acesteia prin acţiunile sistemului administrativ existent". El a solicitat populaţiei, dar şi clasei politice să aibă un pic de răbdare. "Să nu repetăm greşeala din 1999, atunci când comuniştii au răsturnat un guvern reformator. Deciziile noastre sunt corecte, dar pot fi contestate de comunişti", a menţionat Valeriu Lazăr. "Trebuie să avem voinţă politică şi să realizăm pe plan economic ceea ce ne-am propus. pentru asta avem nevoie de 3-4 ani. Dacă nu vom avea răbdare vom aduce iarăşi PCRM la putere, care vor profita de măsurile", a declarat Lazăr.

Economia Moldovei - victima iresponsabilităţii politice

Deşi criza financiară globală îşi are partea sa de vină, în 2009 economia Moldovei a căzut şi victimă a iresponsabilităţii politice, a declarat Directorul executiv al Centrului analitic independent Expert Grup Valeriu Prohniţchi, în cadrul mesei rotunde.

Expertul a spus că anul 2009 a arătat că sunt mari tentaţiile elitelor politice de a utiliza resursele publice în interes electoral, că instituţiile cheie nu funcţionează şi noul guvern a preluat dirijarea manuală a economiei Moldovei. Victor Prohniţchi a spus că, pe termen scurt, autorităţile ar trebui să continue stimularea consumului, să evite influenţa politicului asupra economicului şi să limiteze dependenţa de evenimentele externe.

"Economia Moldovei este prea mult deschisă şi prea mult dependentă de factorii externi. Fiind un importator net, Moldova trebuie să-şi raţionalizeze dependenţele sale externe şi să utilizeze mai eficient mărfurile de import. În acelaşi timp, oportunităţile ce derivă din noile tendinţe globale trebuie analizate atent inclusiv din perspectiva beneficiilor. În acest context, politicile publice trebuie să ţintească spre transformarea economiei autohtone în una ce ar putea valorifica din plin evoluţiile globale care urmează să se producă", a  menţionat Prohniţchi. Totodată, expertul a menţionat necesitatea coordonării şi ajustării mai eficiente a politicilor Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei.

"Agricultura trebuie privită ca business, nu ca zonă socială"

La rândul său, vicepreşedintele Uniunii producătorilor „Uniagroprotect" Igor Vatamaniuc a menţionat că în ultimii 3-4 ani, în agricultură persistă situaţia de plafonare, cu o mişcare extrem de lentă. Principalele provocări în agricultura moldovenească sunt: tradiţia unei productivităţi joase, lipsa conexiunilor între verigile pieţei de desfacere şi producţie, dezvoltarea lentă a pieţei funciare, mediul instabil de politici. Potrivit lui Vatamaniuc, în agricultură este necesară efectuarea transferului tehnologic şi  de capital. Totodată, el propune renunţarea la practica de creşterea culturilor cu valoare adaugată scăzută - cereale, porumb, floarea-soarelui şi cultivarea culturilor cu valoare adăugată înaltă.

Ministrul Valeriu Lazăr a pledat pentru restructurarea capitală a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. În opinia lui, agricultura trebuie examinată ca o afacere, dar nu ca zonă socială. "Problemele sociale ale satului trebuie soluţionate nu prin sectorul agroindustrial, ci prin proiecte necomerciale", a menţionat ministrul.

Valeriu Lazăr s-a pronunţat împotriva subvenţionării agriculturii şi pentru acordarea dreptului la proprietate asupra terenurilor agricole pentru investitorii străini. "Atitudinea paternală faţă de suprafeţele agricole este greşită. Garanţia de bază pentru dezvoltarea culturilor cu valoare adaugată înaltă - livezi şi vii - este dreptul la proprietate sau arenda pe termen lung", a spus Lazăr.

Totodată, el consideră că majorarea impozitului funciar ar stimula proprietarii să-şi vândă pământurile celor ce doresc şi pot să le prelucreze. "În acest caz, ei vor fi nevoiţi fie să aplice tehnologii performante pentru atingerea rezultatelor pozitive, fie să renunţe la pământ şi să-l vândă", a spus ministrul, care a recunoscut că această propunere ar putea provoca nemulţumirea reprezentanţilor sectorului agricol.

Valeriu Lazăr a menţionat că în prezent Moldova nu poate subvenţiona agricultura la nivelul ţărilor dezvoltate, dat fiind faptul că în Moldova nici ponderea în PIB a agriculturii, nici productivitatea, nici numărul de angajaţi în câmpul muncii în acest sector nu corespund nivelului ţărilor dezvoltate. Astfel, potrivit lui, se produce o inechitate - se iau resurse de la cei cu productivitatea înaltă şi se subvenţionează agricultura. Drept rezultat, noi nu le permitem unora să se dezvolte, iar pe alţii îi îngropăm, a opinat ministrul.

 

T