Social

În 2009 Republica Moldova s-a clasat printre primele 10 ţări cu cele mai multe cereri depuse la CEDO

Prin hotărârile pronunţate de CEDO în 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensaţii în mărime de peste 11 mil. 850 mii euro.
Moldova Azi, 6 ianuarie 2010, 17:34

Potrivit unui comunicat al organizaţiei neguvernamentale "Juriştii pentru drepturile omului", dintre aceste despăgubiri, 92,4% reprezintă prejudicii materiale, 5,9% prejudiciile morale şi 1,6% sumele acordate cu titlu de costuri şi cheltuieli. Alte peste 1,5 mil. euro urmau a fi plătite în baza scoaterii cererilor de pe rol.

În 2009, cea mai costisitoare decizie CEDO pentru Moldova a  fost hotărârea Dacia SRL, în care Guvernul a fost obligat să restituie reclamantului hotelul Dacia din Chişinău sau să-i plătească 7 mil. 237 mii euro cu titlu de prejudiciu material, 25 mii euro cu titlu de prejudiciu moral şi 6 mii euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. În această cauză a fost restituit hotelul, însă prejudiciul cauzat statului a fost de 921 mii 625 euro.

Printre cele mai importante hotărâri din punct de vedere juridic pronunţate de Curte pe parcursul anului 2009 sunt: Paladi (în care s-a detaliat jurisprudenţa Curţii cu privire la măsurile interimare indicate), Olaru şi Alţii (în care Curtea a indicat, aplicând procedura pilot, modificarea legislaţiei moldoveneşti în domeniul acordării spaţiului locativ de stat), Iordachi şi Alţii (în care a fost examinată calitatea legislaţiei cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice) şi Manole şi Alţii (în care Curtea a menţionat pentru prima dată obligaţia statelor impusă de art. 10 CEDO de a garanta independenţa editorială a instituţiilor publice a audiovizualului).

În anul 2009, 1256 de cereri împotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional al Curţii, 356 de cereri au fost declarate inadmisibile, 29 de cereri au fost scoase de pe rolul Curţii (dintre care 19 din cauza reglementărilor amiabile), iar 216 de cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei.

Pe parcursul anului 2009, Curtea a adoptat 29 de hotărâri cu privire la fondul cauzelor moldoveneşti şi o hotărâre cu privire la satisfacţia echitabilă. În toate cele 29 de hotărâri a fost constatată cel puţin o violare a Convenţiei. Majoritatea cererilor examinate  în Cameră datează din anii 2004-2005.

La 23 decembrie 2009, împotriva Moldovei erau îndreptate 3510 de cereri pendinte.

 

 

 

 

 

T