Social

Declaratia cu privire la decizia CCA de a sista emisia postului de radio "Ploaia de Argint"

La 19 ianuarie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), în conformitate cu încheierea Curţii de Apel, a decis să scoată din concursul pentru utilizarea frecvenţelor radio şi TV frecvenţele deţinute anterior de postul de radio „Ploaia de Argint" până la examinarea în fond a acţiunii „Ploaia de Argint" SRL depusă în instanţa de judecată împotriva CCA.
ONG de media, 22 ianuarie 2010, 08:22

Totodată, CCA a decis să sisteze emisia postului de radio, după ce anterior la 26 octombrie 2009, prin decizia nr. 98, a permis activitatea postului de radio „Ploaia de Argint" până la obţinerea unei noi licenţe de emisie.

Considerăm conflictul dintre radiodifuzorul „Ploaia de Argint" SRL şi CCA neîntemeiat şi provocat în mod artificial de către radiodifuzor. Totodată, considerăm decizia CCA de a sista emisia postului de radio „Ploaia de Argint" ca fiind pripită şi neadecvată.

Pe de o parte, licenţa de emisie a postului de radio „Ploaia de Argint" a expirat în aprilie 2009, iar conflictul dintre radiodifuzor şi autoritatea de reglementare în audiovizual a început în momentul în care primul a solicitat CCA prelungirea licenţei de drept, deşi pe parcursul activităţii sale fusese de mai multe ori sancţionat pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale şi a condiţiilor licenţei de emisie. După respingerea de către CCA a cererii postului de radio „Ploaia de Argint" de a prelungi de drept licenţa de emisie, frecvenţele sale au fost scoase la concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare. Radiodifuzorul, însă, a refuzat să participe la concursul pentru utilizarea frecvenţelor radio şi TV. Considerăm că radiodifuzorul a dorit tergiversarea neîntemeiată a conflictului, depunând la CCA câteva cereri prealabile, dintre care în una se solicita „în termen de o zi lucrătoare din data primirii cererii, să fie perfectată şi eliberată licenţa de emisie şi utilizare a frecvenţelor radio pe un termen de 7 ani".

Pe de altă parte, ONG-urile semnatare apreciază decizia CCA de a sista emisia postului de radio „Ploaia de Argint" ca fiind neadecvată. Prin încheierea Curţii de Apel, CCA a fost obligat să scoată din concurs frecvenţele deţinute anterior de radiodifuzor până la pronunţarea de către instanţa de judecată asupra litigiului. Considerăm că CCA, în calitate de garant al interesului public, nu trebuie să priveze ascultătorii postului de radio „Ploaia de Argint" de acces la informaţie atât timp cât nu există o decizie definitivă a instanţei de judecată. Recomandăm CCA să găsească alte metode de soluţionare a problemei şi să ia măsurile necesare pentru a asigura pluralismul şi diversitatea pe segmentul audiovizualului din Moldova.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociaţia Presei Independente

Asociaţia Presei Electronice din Moldova

Centrul „Acces-info"

Centrul de Investigaţii Jurnalistice

 

T