CăutareSr
19 octombrie 2021
Comentarii
Interviuri

Gheorghe Russu

Vice-director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Bătuţi de soartă şi de stat

Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Au crescut prin case de copii, internate şi şcoli de meserii cu speranţa că va veni cineva să-i ia acasă. Ajunşi la vârsta majoratului, părăsesc aceste instituţii pentru a-şi croi propriul drum în viaţă. La despărţire li se spune că sunt liberi să facă ce vor, că toată lumea e a lor, că totul de acum încolo depinde de ei. Însă ei nu ştiu că dincolo de poarta orfelinatului nu îi aşteaptă nimeni, că strada nu le poate fi casă, iar străinii prieteni. Singura avere a lor la despărţire de educatori şi de colegi sunt cinci mii de lei oferiţi drept indemnizaţie unică şi hainele de pe ei.

Săptămîna în imagini
80_4dff5042440a3
80_4dff5046be87a
125_4dff503a2b7e9

Flash-mob „+1 vot”, pentru mobilizarea votanţilor © Moldova Azi

Locul şi rolul Republicii Moldova în cadrul Europei post-Lisaboniene

,,Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi.” (Articolul 2, Titlul I, Tratatul de la Lisabona)
Hotnews.md, 20 noiembrie 2009, 15:40

Uniunea Europeană ca fiind o entitate politică, economică şi socială, este nevoită, deşi involuntar, să se adapteze noilor condiţii şi ambianţe generate de provocările mileniului. O revigorare prin intermediul restructurărilor la nivel de arhitectură, principii şi atribuţii, este una extrem de binevenită şi totdeauna necesară, scrie Eugen Bejenaru pe blogul sau.

Astfel de revigorări şi remontări, în mare majoritate a cazurilor, se efectuează prin intermediul Tratatelor de Reformă, care sunt semnate de către ţările membre a UE, unde fiecare ţară introduce modificările şi elementele necesare ei, astfel încât versiunea finală a Tratatului să preia o formă-model caracteristică tuturor ţărilor membre a comunităţii.

Tratatul de la Lisabona conţine totalitatea normelor şi a instrumentelor necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare, dar şi se prezintă a fi un argument tare, care va oferi o democratizare a sistemului european în fond, dar şi majorarea transparenţei a aparatului lui.

După mai mulţi ani de negocieri, liderii tuturor ţărilor membre a Uniunii Europene, au semnat Tratatul de la Lisabona, numele oficial al lui fiind Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene. Acest tratat aduce elemente noi în aspectul instituţional al Uniunii, construind în acest sens o Europă mai democratică şi transparentă, noteaza Eugen Bejenaru pe blog.

Trecem în revistă doar reformările de bază, la nivel instituţional şi nu numai, pe care le posedă în sine Tratatul de la Lisabona, şi anume:

1. Crearea funcţiei de Preşedinte al Consiliului European, care din punct de vedre neoficial mai poate fi calificată ca fiind ,,preşedinte al Uniunii Europene", şi care, ia revenit în urma desemnării de joi seara premierul belgian Herman Van Rompuy. Articolul 9 B alineatul (6) al Tratatului de la Lisabona cu Nr. informării 2007/C 306/01, stipulează că Preşedintele Consiliului European asigură, la nivelul său şi în această calitate, reprezentarea externă a Uniunii în probleme referitoare la politica externă şi de securitate comună, fără a aduce atingere atribuţiilor Înaltului Reprezentat al Uniunii pentru afaceri externe şi politică de securitate

2. Instituirea funcţiei de Înalt Reprezentat pentru afaceri externe şi politică de securitate, ce poate fi denumit şi ,,ministrul afacerilor externe" al UE, ia revenit comisarului Marii Britanii, Catherine Ashton, ca fiind o candidatură de consens între partidele de stânga şi cele de dreapta. Articolul 9 E alineatul (2) din Tratat, indică faptul că Înaltul Reprezentant conduce politica externă şi de securitate comună a Uniunii. Acesta contribuie prin propuneri la elaborarea acestei politici şi o aduce la împlinire în calitate de împuternicit al Consiliului. Acesta acţionează în mod similar şi în ceea ce priveşte politica de securitate şi de apărare comună.

3. Tratatul de la Lisabona îşi propune să edifice un proces decizional eficient. Modificări esenţiale se strecură şi la nivel de luare a deciziilor în cadrul Consiliului. În aşa mod, votul majoritar se consideră a fi opţiunea a cel puţin 55% din statele membre a comunităţii, reprezentând minim 65% din populaţia Uniunii. Cu alte cuvinte putem spune că procesul decizional planează asupra axei Germania - Franţa - Italia, ca fiind ţările din „vechea Europă" cu cel mai mare număr a populaţiei. Însă, până în 2014 se va păstra actuala procedură de vot, instituită prin precedentului tratat, Tratatul de la Nisa, semnat la 11 decembrie 2000.

4. La fel se introduc şi elemente inovatoare, inexistente până acum, pentru Parlamentul European, care va avea atribuţii legislative, privind bugetul Uniunii Europene şi acordurile internaţionale. Articolul 9 A alineatul (1) din Tratat prevede că Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcţiile legislativă şu bugetară.

5. Una dintre inovaţiile cele mai importante, este introdusă prin intermediu Articolului 46 A din DISPOZIŢII FINALE ale Tratatului, care stipulează tranşant că Uniunea are personalitate juridică.

6. Încă o prevedere inovatoare şi cât se poate de necesară pentru conturarea unor trăsături democratice aprofundate, este faptul că în Tratat de la Lisabona, în comparaţie cu celelalte tratate precedente lui, pentru prima dată este prevăzut franc şi explicit posibilitatea retragerii unui stat din cadrul Uniunii Europene.

Locul şi rolul Republicii Moldova în cadrul Europei post-Lisaboniene

Odată cu aceste reorganizări fundamentale pe care urmează să le suporte Uniunea Europeană şi care nemijlocit vor influenţa politicile sale din viitor, apare şi întrebarea sacramentală despre ulteriorul vector care va fi preluat de către Bruxelles în abordarea chestiunilor pe proiecţie estică.

Crearea noilor funcţii cu atribuţii distincte în cadrul aparatului Consiliului European, ne face să sperăm că politicile din viitor faţă de estul continentului şi Republica Moldova în parte, vor căpăta o nouă semantică şi se vor dovedi a fi mult mai palpabile şi eficace.

Suntem tentaţi să gândim că instituirea funcţiei de Înalt Reprezentant pentru afaceri externe şi politică de securitate, va avea un impact cât se poate de favorabil asupra extinderii relaţiilor orientale. Odată cu formarea organelor ajutătoare pe care le va avea în subordine Înaltul Reprezentant, cum ar fi Serviciul pentru acţiune externă compus din cei 3500 de diplomaţi, UE va trata mult mai echidistant estul bătrânului continent european, sesizând importanţa lui, şi prin urmare administrând o politică coerentă, eficientă şi pe alocuri coercitivă, mai scrie Eugen Bejenaru pe blogul sau.

Reformarea parţială a Uniunii Europene pe care o aduce în sine Tratatul de la Lisabona, cu reorganizarea domeniul pentru politică externă şi alte filiere importante, ar trebui să aducă consecinţe pozitive în vederea „tratării" aşa-zisei „oboseli a extinderii" şi revigorării tratativelor cu unii subiecţi din est, precum ar fi Ucraina şi Republica Moldova.

Important este ca odată cu creşterea importanţei decizionale a ,,vechii Europe", „noua Europă" să nu se pomenească uitată şi „abandonată" din punct de vedere al politicilor europene, astfel degradând în pondere şi importanţă.

În acest sens voim să credem că Republica Moldova va continua să fie un partener dorit pentru Bruxelles şi îşi va menţine locul şi rolul său, care pe viitor doar va escalada în importanţă, ba chiar şi mai mult ca urmare a instaurării noului guvern de la Chişinău, cu care, de alt fel, UE sa prezentat a fi extrem de dispusă spre conlucrare.

 

 Comentariile vizitatorilor
Comentarii recente:
Nu exista comentarii la acest material.
Va rugăm să vă autentificaţi pentru a lăsa comentarii.
T